find the right job for you in Vietnam


Academy jobs in Vietnam

1 to 40 of 199 academy jobs

Full-time Esl Teacher
Company: 2G Education - Training Academy |

Location: Vinh, Nghe An, Vietnam

| Salary: $18 - 25 per hour | Posted: 24 Jun 2020

Academy in Vinh City, Vietnam. Applicants with young learners ESL or IELTS teaching experience are preferred. Teachers... Academy. We offer weekly teacher development seminars, workshops, and the opportunity to train to become an IELTS teacher...
Vtc Academy - Trưởng Phòng Đào Tạo (mảng Lập Trình, Thiết Kế, Ai)
Company: Hoc Vien VTC Academy |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 18 Jun 2020

- Xây dựng và cập nhật hệ thống khung năng lực (Competency Framework) đào tạo của VTC Academy. - Nghiên cứu và Cập nhât... triển đội ngũ giảng viên phù hợp với sản phẩm đào tạo và môi trường giáo dục tại VTC Academy. - Tổ chức các buổi giảng thử...
Vtc Academy - Giám Đốc Chi Nhánh (mảng Education)
Company: Hoc Vien VTC Academy |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 04 Jul 2020

Mô Tả Công Việc - Lập và phát triển kế hoạch kinh doanh của chi nhánh – phù hợp với các mục tiêu ngắn và dài hạn của công ty, đảm bảo những chỉ tiêu kinh doanh do Ban Giám Đốc đề ra. - Biến những định hướng chung của Ban Giám Đốc thành n...
Digital Marketing - Franklin International Academy
Company: Franklin International Academy |

Location: Hanoi - Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 23 Jun 2020

Mô Tả Công Việc Chịu trách nhiệm quản lý ngân sách từ đầu kỳ để xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nguồn lực, triển khai các chiến dịch quảng cáo trực tuyến: Vận hành các kênh quảng cáo (Facebook, Google, Landingpage,... ) và thực thi các chiến...
Senior Educational Consultant
Company: EF Academy - International Boarding Schools |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 11 Jun 2020

sales of our high school programs on EF Academy's three campuses in the USA & UK through telesales and face-to-face... service to parents and students Participate in offsite recruitment events and presentations Represent EF Academy to speak...
Digital Marketing Executive (optimizer)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: 10000000 per month | Posted: 05 Jul 2020

and never stop learning, you can learn from: AdWords Fundamentals Facebook Blueprint Analytics Academy Fundamentals...
Marketing Executive
Company: AccorHotels |

Location: Ho Chi Minh City - Kien Giang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 05 Jul 2020

programs by Academy Accor - Dynamic, professional working environment and a supportive team - Opportunity to grow...
Digital Marketing Executive (optimizer)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: $350 - 700 per month | Posted: 04 Jul 2020

from: - AdWords Fundamentals - Facebook Blueprint - Analytics Academy Fundamentals ​What do you get from this job? - The...
Senior Sales Executive - Decorative Paints/ Project/ South
Company: Jotun |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 04 Jul 2020

; - Opportunities to work with Regional and Global team; - Competence development through Jotun Academy and E-Learning Gateway...
Senior Sales Representative
Company: Cargill |

Location: Hung Yen, Hung Yen, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 04 Jul 2020

to enhance customer satisfaction 5% Apply Cargill Nutrition Academy into real work Qualifications Required Qualifications...
Senior Sales Representative
Company: Cargill |

Location: Hung Yen, Hung Yen, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 04 Jul 2020

to enhance customer satisfaction 5% Apply Cargill Nutrition Academy into real work Qualifications Required Qualifications...
Regional Route To Market Manager - Central
Company: Kimberly-Clark |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 04 Jul 2020

Force; enforce GPS tracking when Accenture is in place Sales Capabilities building: Develop a KCV sales academy program...
Head Of Client Services
Company: En Pointe Management Corporation |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 03 Jul 2020

& Performing Arts Academy, AMPA Education Capital Studio - Capital Studio is a team of specialist that helps bring Touching...
Sous Chef (sushi Bar)
Company: AccorHotels |

Location: Haiphong, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 03 Jul 2020

programs by Academy Accor. Opportunity to grow within your property and across the world! Ability to contribute to local...
Sales Executive
Company: unknown |

Location: Vung Tau, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 02 Jul 2020

discounted rates in Accor Hotels worldwide. Develop your talent through learning programs by Academy Accor. Opportunity...
Maintenance Supervisor
Company: unknown |

Location: Binh Duong, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 02 Jul 2020

; - Opportunities to work with Regional and Global team; - Competence development through Jotun Academy and E-Learning Gateway...
Finance Manager
Company: AccorHotels |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 02 Jul 2020

. Develop your talent through learning programs by Academy Accor. Opportunity to grow within your property and across the...
Maintenance Supervisor
Company: Jotun |

Location: Ho Chi Minh City - Binh Duong, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 01 Jul 2020

working environment; - Opportunities to work with Regional and Global team; - Competence development through Jotun Academy...
Urgent] Finance Assistant - Financial Accountant
Company: Lotte Shopping Plaza Viet Nam |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 30 Jun 2020

to do all financial reports and analysis Other duties as assigned by Supervisors Yêu Cầu Công Việc Bachelor degree from Academy...
Reservation Agent
Company: unknown |

Location: Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 30 Jun 2020

learning programs by Academy Accor Dynamic, professional working environment and a supportive team Opportunity to grow...