find the right job for you in Vietnam


Actionscript jobs in red river delta region Vietnam

1 actionscript jobs in red river delta region

Front-end Engineer [ 600 Triệu Vnd ~ 1 Tỷ 200 Triệu Vnd/1 Năm ]
Company: Cong Ty Cshool |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 12 Jan 2018

: - Javascript - Unity - Objective-C - ActionScript Và: Quan tâm đến công nghệ phát triển web và ứng dụng nói chung Những người...