find the right job for you in Vietnam


Actuary jobs in Vietnam

23 actuary jobs

Senior Associate Actuary
Company: Manulife |

Location: Tan Phu, Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 11 Aug 2018

: Assistant Actuary, Corporate Actuarial Senior Director, Corporate Actuarial Finance and Accounting Channel Heads External...
Actuary Senior Staff
Company: Samsung Vina Insurance Co., Ltd |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 21 Sep 2018

for Authority parties periodically (MOF, SBV, AVI…)  Prepare RM reports as guideline.  Prepare Actuary reports as guideline...) Chuyên môn(Specialities): OR 1. Actuary 2. Audit 3. Accounting SỨC KHỎE (Health): Sức khỏe đủ đảm bảo cho công việc...
02 Senior Executive (accounting)
Company: MSIG INSURANCE (VIETNAM) CO., LTD. |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 19 Oct 2018

knowledge and certificate (ANZIIF, CII, ACCA, Actuary,…), technical exchange seminar…). - Minimum of 15 annual leave days...
Chuyên Viên Kế Hoạch Kinh Doanh (agency Planning Executive)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 16 Oct 2018

Development (BD) / Actuary team/ IT/OP. Other tasks: perform business analysis, reports and others sales related adhoc...
Actuarial Associate
Company: Manulife |

Location: Tan Phu, Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 25 Jul 2018

Knowledgeable in MS Office: Excel, MS Word KEY WORKING RELATIONSHIP Internal: Assistant Actuary, Corporate Actuarial Senior...
Senior Executive Software Developer
Company: Reeracoen |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 08 Jul 2018

, professional knowledge and certificate (ANZIIF, CII, ACCA, Actuary…), technical exchange seminar…). - Minimum of 15 annual leave...
Deputy Manager (business Development) / Bancassurance Division
Company: Reeracoen |

Location: Vietnam, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 08 Jul 2018

skills, professional knowledge and certificate (ANZIIF, CII, ACCA, Actuary), technical exchange seminar). - Minimum of 15...
Executive Software Developer
Company: Reeracoen |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 08 Jul 2018

, professional knowledge and certificate (ANZIIF, CII, ACCA, Actuary…), technical exchange seminar…). - Minimum of 15 annual leave...
(senior) Executive (front) / Bancassurance Division
Company: Reeracoen |

Location: Vietnam, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 08 Jul 2018

Company (on-job-training, soft skills, professional knowledge and certificate (ANZIIF, CII, ACCA, Actuary), technical exchange...
It Security Executive
Company: Reeracoen |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 08 Jul 2018

sponsored by the Company (on-job-training, soft skills, professional knowledge and certificate (ANZIIF, CII, ACCA, Actuary...
It Executive (website)
Company: Reeracoen |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 08 Jul 2018

sponsored by the Company (on-job-training, soft skills, professional knowledge and certificate (ANZIIF, CII, ACCA, Actuary...
Senior Executive (motor Claims Adjuster) / Claims Division
Company: Reeracoen |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 08 Jul 2018

and certificate (ANZIIF, CII, ACCA, Actuary), technical exchange seminar). - Minimum of 15 annual leave days; Annual health check-up...
Executive (front) / Hai Phong Branch
Company: Reeracoen |

Location: Haiphong, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 08 Jul 2018

Company (on-job-training, soft skills, professional knowledge and certificate (ANZIIF, CII, ACCA, Actuary…), technical...
(senior) Executive / Underwriting Division (general)
Company: Reeracoen |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 08 Jul 2018

, professional knowledge and certificate (ANZIIF, CII, ACCA, Actuary…), technical exchange seminar…). - Minimum of 15 annual leave...
Phó Giám Đốc Khối Quản Trị Rủi Ro
Company: unknown |

Location: Son Dong, Bac Giang - Tay Son, Binh Dinh, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 15 Oct 2018

lượng; quản lý và thực hiện công tác tính toán trích lập dự phòng và định phí (Actuary) toàn hệ thống MIC. Các trách nhiệm... (Actuary) của MIC, bao gồm: + Xây dựng quy tắc, điều khoản và biểu phí của các sản phẩm bảo hiểm. + Xây dựng chiến lược và...
Trưởng Phòng Định Phí Và Phân Tích Rủi Ro
Company: unknown |

Location: Son Dong, Bac Giang - Tay Son, Binh Dinh, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 15 Oct 2018

của dự phòng nghiệp vụ của MIC so với phương pháp Actuary (theo thông lệ quốc tế). - Xây dựng và cập nhật Chính sách định...
Chương Trình Tập Nghề Tại Tct Bảo Việt Nhân Thọ
Company: Tong Cong Ty Bao Viet Nhan Tho |

Location: Vietnam, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 28 Sep 2018

vị trí dự kiến: Kế toán, Actuary, các phòng nghiệp vụ, Tổ chức Nhân sự, Phát triển kinh doanh, Hỗ trợ kinh doanh, Dịch vụ...
Phó Giám Đốc Khối Quản Trị Rủi Ro
Company: unknown |

Location: Son Dong, Bac Giang - Tay Son, Binh Dinh, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 16 Sep 2018

lượng; quản lý và thực hiện công tác tính toán trích lập dự phòng và định phí (Actuary) toàn hệ thống MIC. Các trách nhiệm... (Actuary) của MIC, bao gồm: + Xây dựng quy tắc, điều khoản và biểu phí của các sản phẩm bảo hiểm. + Xây dựng chiến lược và...
Trưởng Phòng Định Phí Và Phân Tích Rủi Ro
Company: unknown |

Location: Son Dong, Bac Giang - Tay Son, Binh Dinh, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 16 Sep 2018

của MIC so với phương pháp Actuary (theo thông lệ quốc tế). - Xây dựng và cập nhật Chính sách định phí, chính sách Tái...
Phó Giám Đốc Khối Quản Trị Rủi Ro
Company: unknown |

Location: Son Dong, Bac Giang - Tay Son, Binh Dinh, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 12 Aug 2018

(Actuary) toàn hệ thống MIC. Các trách nhiệm chính như sau: + Chỉ đạo, giám sát việc xây dựng kế hoạch và triển khai công tác... tính toán trích lập dự phòng và định phí (Actuary) của MIC, bao gồm: - Xây dựng quy tắc, điều khoản và biểu phí của các...