find the right job for you in Vietnam


Adjuster jobs in Vietnam

3 adjuster jobs

Claim Adjuster/nhân Viên Giải Quyết Bồi Thường (03 Persons)
Company: South Asia Services LLC (SAS) |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 31 May 2019

Mô Tả Công Việc Main duties and responsibilities: I. Process cashless services, issue LOG and Claim settlement: 1. Direct billing activities: - Check insurance benefits correctly - Provide clear additional documents requested to hospi...
Chuyên Viên Giám Định Bồi Thường Xe Cơ Giới - Loss Adjuster (auto)
Company: Cong Ty TNHH Bao Hiem Liberty |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 01 Jun 2019

Mô Tả Công Việc Giám định tổn thất. Kiểm tra lịch sử bồi thường và duyệt báo giá. Chụp hình và hướng dẫn khách hàng làm thủ tục bồi thường. Thu thập thông tin/chứng từ về mọi tổn thất có dấu hiệu trục lợi và tai nạn lớn và nhập vào hệ...
Claims Executive
Company: United Insurance Company Of Vietnam |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 25 Jun 2019

with claims. - Conduct site survey or coordinate with appointed loss adjuster to investigate the loss. - Check quotation...