find the right job for you in Vietnam


Adjuster jobs in Vietnam

5 adjuster jobs

Executive (motor Claims Adjuster) / Claims Division - Ho Chi Minh City Based
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 15 Dec 2017

: Executive (Motor Claims Adjuster) / Claims Division - Ho Chi Minh City based Công Ty TNHH Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ MSIG Việt Nam...
Senior Loss Adjuster
Company: INCOK Loss & Average Adjusters (Vietnam) |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 18 Nov 2017

construction, electrics, mechanic…) - More than 3 year-experiences in loss adjuster - Good verbal & written in English...
Loss Adjuster ( Civil Engineers, Mechanical & Electrical Engineers)
Company: United Asia Company Limited |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 09 Dec 2017

Mô Tả Công Việc Number of positions needed: - 02 Civil Engineers - 01 Mechanical Engineer - 01 Electrical Engineer - Investigating the circumstances & cause leading to loss or damage to property at commercial premises, factories, con...
Executive (motor Claims Adjuster) / Claims Division - Ho Chi Minh City Based
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 15 Dec 2017

đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: Executive (Motor Claims Adjuster...: Lương: Cạnh tranh Địa điểm: Lương: Cạnh tranh Executive (Motor Claims Adjuster) / Claims Division - Ho Chi Minh City...
Commercial Loss Adjuster/ Chuyên Viên Tính Toán Tổn Thất - Lĩnh Vực Thương Mại
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 15 Oct 2017

tên: Email: Số điện thoại: Nội dung thông báo: - Commercial Loss Adjuster/ Chuyên Viên Tính Toán Tổn Thất - Lĩnh Vực Thương...