find the right job for you in Vietnam


Admin jobs in mekong delta region Vietnam

1 to 40 of 91 admin jobs in mekong delta region

Admin Staff In Can Tho
Company: unknown |

Location: Can Tho, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 09 Jan 2019

and other company's assets Help preparing working permit and visa for expats Assist current Paralegal cum Admin with other assigned...
Cần Thơ - Sales Admin (thư Ký Kinh Doanh)
Company: unknown |

Location: Can Tho, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 22 Feb 2019

Chính, Kế Toán; - Khoảng 01 năm kinh nghiệm Sales Admin, Kế Toán, Hành Chính, Điều Phối Hàng Hóa, Nhập Liệu hoặc các công...
Nhân Viên Sales Admin
Company: unknown |

Location: Quan 2, Ho Chi Minh City - An Phu, An Giang, Vietnam

| Salary: 7000000 - 10000000 per month | Posted: 21 Feb 2019

hiểu tài liệu; - Thành thạo tin học Văn phòng; - Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Sales Admin. Quyền lợi - Mức...
Trợ Lý Kinh Doanh - Sales Admin - Đồng Tháp
Company: unknown |

Location: Dong Thap, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 18 Feb 2019

công việc Tên công việc: Trợ Lý Kinh Doanh - Sales Admin - Đồng Tháp Mã công việc: Mô tả công việc: HỒ TRỢ CÔNG...
Trợ Lý Kinh Doanh - Sales Admin - Đồng Tháp
Company: unknown |

Location: Dong Thap, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 18 Feb 2019

công việc Tên công việc: Trợ Lý Kinh Doanh - Sales Admin - Đồng Tháp Mã công việc: Mô tả công việc: HỒ TRỢ CÔNG...
Trợ Lý Kinh Doanh - Sales Admin - Đồng Tháp
Company: unknown |

Location: Dong Thap, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 18 Feb 2019

công việc Tên công việc: Trợ Lý Kinh Doanh - Sales Admin - Đồng Tháp Mã công việc: Mô tả công việc: HỒ TRỢ CÔNG...
業務助理 (1員) / TrỢ LÝ Kinh Doanh (sale Admin)
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 14 Feb 2019

Tên công việc: 業務助理 (1員) / TRỢ LÝ KINH DOANH (Sale admin) Mã công việc: Mô tả công việc: - 協助並加強業務與客戶/生管/其他單位的聯繫 / Hỗ...
Admin Staff - Chi Nhánh Đồng Tháp
Company: unknown |

Location: Dong Thap, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 13 Feb 2019

: Admin Staff - Chi Nhánh Đồng Tháp Mã công việc: Mô tả công việc: - Sắp xếp xe cho Nhân viên/ Khách/ Khách hàng QA...
Import - Export Admin Officer (nhân Viên Hành Chính Xuất - Nhập Khẩu)
Company: unknown |

Location: An Phu, An Giang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 13 Feb 2019

Ty: 1,000-4,999 Chi tiết công việc Tên công việc: Import - Export Admin Officer (Nhân Viên Hành Chính Xuất - Nhập Khẩu) Mã công việc...
Maintenance Admin
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 13 Feb 2019

việc Tên công việc: Maintenance Admin Mã công việc: Mô tả công việc: - Tổng hợp số liệu, lập báo cáo hàng ngày...
NhÂn ViÊn HÀnh ChÍnh NhÂn SỰ - Hr Admin (thỜi VỤ)
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 13 Feb 2019

việc Tên công việc: NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ - HR ADMIN (THỜI VỤ) Mã công việc: Mô tả công việc: - Chấm công...
NhÂn ViÊn HÀnh ChÍnh NhÂn SỰ - Hr Admin (thỜi VỤ)
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 13 Feb 2019

việc Tên công việc: NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ - HR ADMIN (THỜI VỤ) Mã công việc: Mô tả công việc: - Chấm công...
NhÂn ViÊn HỖ TrỢ Kinh Doanh - Admin
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 13 Feb 2019

việc: NHÂN VIÊN HỖ TRỢ KINH DOANH - ADMIN Mã công việc: Mô tả công việc: MÔ TẢ CÔNG VIỆC: - Cập nhật doanh số...
Hr-admin Manager - Hau Giang Plant
Company: unknown |

Location: Hau Giang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 13 Feb 2019

nghiệp. Quy Mô Công Ty: 1,000-4,999 Chi tiết công việc Tên công việc: HR-Admin Manager - Hau Giang Plant Mã công...
TrỢ LÝ Kinh Doanh - Sale Admin - TiỀn Giang, VĨnh Long
Company: unknown |

Location: Vinh Long, Vinh Long - Tien Giang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 13 Feb 2019

công việc Tên công việc: TRỢ LÝ KINH DOANH - SALE ADMIN - TIỀN GIANG, VĨNH LONG Mã công việc: Mô tả công việc...
Admin Staff - Chi Nhánh Đồng Tháp
Company: unknown |

Location: Dong Thap, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 13 Feb 2019

: Admin Staff - Chi Nhánh Đồng Tháp Mã công việc: Mô tả công việc: - Sắp xếp xe cho Nhân viên/ Khách/ Khách hàng QA...
Maintenance Admin
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 13 Feb 2019

việc Tên công việc: Maintenance Admin Mã công việc: Mô tả công việc: - Tổng hợp số liệu, lập báo cáo hàng ngày...
NhÂn ViÊn HỖ TrỢ Kinh Doanh - Admin
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 13 Feb 2019

việc: NHÂN VIÊN HỖ TRỢ KINH DOANH - ADMIN Mã công việc: Mô tả công việc: MÔ TẢ CÔNG VIỆC: - Cập nhật doanh số...
Area Sales Manager (asm), Telesale (tls), Admin Hệ Thống (adsy)
Company: unknown |

Location: Can Tho, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 13 Feb 2019

Tên công việc: Area Sales Manager (ASM), Telesale (TLS), Admin hệ thống (Adsy). Mã công việc: Mô tả công việc: Là doanh... (TLS), Admin hệ thống (Adsy). ASM: tìm kiếm công ty điện lạnh đối tác, tổ chức kênh bán hàng. TLS: chăm sóc và bán hàng...
業務助理 (1員) / TrỢ LÝ Kinh Doanh (sale Admin)
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 13 Feb 2019

Tên công việc: 業務助理 (1員) / TRỢ LÝ KINH DOANH (Sale admin) Mã công việc: Mô tả công việc: - 協助並加強業務與客戶/生管/其他單位的聯繫 / Hỗ...