find the right job for you in Vietnam


Advertising Sales Agent jobs in Vietnam

21 advertising sales agent jobs

Sales Manager
Company: Trans World Aviation |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 21 Jun 2019

customers for the company. - Frequent sales calls/visits, luncheon to all cargo agent and suppliers to manage all aspects... advertising material provided by airline. - Make every effort in acquiring sales leads and increasing awareness of TWA's products...
Mordern Trade Key Account Sales Specialist
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 05 Apr 2019

Sales Specialist RGF HR Agent Vietnam Co., LTD Ngày cập nhật: 03/04/2019 Thông Tin Tuyển Dụng Nơi làm việc: Cấp...- Để tìm chính xác bạn nên đặt từ khóa cần tìm trong dấu nháy kép. Ví dụ: "Sales Manager". - Tránh dùng những từ...
Senior Sales
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 22 May 2019

sóc sức khỏe Đào tạo Mô tả Công việc Position: Senior Sales - Advertising Job Code: 23806 Responsibility...- Để tìm chính xác bạn nên đặt từ khóa cần tìm trong dấu nháy kép. Ví dụ: "Sales Manager". - Tránh dùng những từ...
Sales Staff
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 22 May 2019

Đào tạo Mô tả Công việc Position: Sales Staff - Advertising Job Code: 23810 Responsibility - Reporting...- Để tìm chính xác bạn nên đặt từ khóa cần tìm trong dấu nháy kép. Ví dụ: "Sales Manager". - Tránh dùng những từ...
Sales Staff
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 06 Apr 2019

: Sales staff - Advertising Job Code: 26716 Responsibility Report to Vietnamese Manager Research the market...- Để tìm chính xác bạn nên đặt từ khóa cần tìm trong dấu nháy kép. Ví dụ: "Sales Manager". - Tránh dùng những từ...
Ecommerce Modern Trade Supervisor
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 27 Jun 2019

(product listing, sales performance, promotional activity planning, demand forecasting, etc.). Proactively analyze sales... trends, conduct analysis on sell through data, prepare reports and monitor sales performance. Develop and implement sales...
Digital Marketing Executive
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 24 Jun 2019

awareness and acquire sales leads Collaborating with internal teams to develop creative and innovative sales materials... (brochure, catalog, sales tools…) that will help Divisions in their sales efforts Being responsible for website optimization...
Marketing & Communications Manager
Company: Trails Of Indochina Limited (Toi) |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 07 Jun 2019

, marketing and advertising industries Coordinate with International Sales, Sales, Contracting and Product for service... markets and segments and cascade to team members Report on productivity of promotions and disseminate to relevant Sales teams...
Cheif Marketing Officer (cmo)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 06 Jun 2019

- Để tìm chính xác bạn nên đặt từ khóa cần tìm trong dấu nháy kép. Ví dụ: "Sales Manager". - Tránh dùng những từ... chung chung như “quản lý”, nên tìm kết hợp thêm ngành nghề, nơi làm việc,… Tìm Ngay Nộp hồ sơ ứng tuyển: RGF HR Agent...
Cheif Marketing Officer (cmo)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 04 Jun 2019

and will direct our marketing efforts towards great success. Job Responsibilities To generate revenue by increasing sales... communications, advertising and public relations Understand to the trends of the market and direct the market research efforts...
Hr Communication Senior Specialist
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 20 Jun 2019

- Để tìm chính xác bạn nên đặt từ khóa cần tìm trong dấu nháy kép. Ví dụ: "Sales Manager". - Tránh dùng những từ... - KOVA Group Công Ty TNHH Phát Triển Và Đầu Tư Nhiệt Đới FE CREDIT RGF HR Agent Vietnam Co., LTD GRAB COMPANY LIMITED...
Licensing Account Executive
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 12 Jun 2019

: Any Age: 25-39 3 years or more over sales/ account in advertising industry. Familiar with Microsoft office application...- Để tìm chính xác bạn nên đặt từ khóa cần tìm trong dấu nháy kép. Ví dụ: "Sales Manager". - Tránh dùng những từ...
Digital Marketing Executive
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 07 Jun 2019

- Để tìm chính xác bạn nên đặt từ khóa cần tìm trong dấu nháy kép. Ví dụ: "Sales Manager". - Tránh dùng những từ... chung chung như “quản lý”, nên tìm kết hợp thêm ngành nghề, nơi làm việc,… Tìm Ngay Nộp hồ sơ ứng tuyển: RGF HR Agent...
Senior 2d/3d Cg Artist
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 06 Jun 2019

- Để tìm chính xác bạn nên đặt từ khóa cần tìm trong dấu nháy kép. Ví dụ: "Sales Manager". - Tránh dùng những từ... chung chung như “quản lý”, nên tìm kết hợp thêm ngành nghề, nơi làm việc,… Tìm Ngay Nộp hồ sơ ứng tuyển: RGF HR Agent...
Senior Graphic Designer
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 06 Jun 2019

- Để tìm chính xác bạn nên đặt từ khóa cần tìm trong dấu nháy kép. Ví dụ: "Sales Manager". - Tránh dùng những từ... chung chung như “quản lý”, nên tìm kết hợp thêm ngành nghề, nơi làm việc,… Tìm Ngay Nộp hồ sơ ứng tuyển: RGF HR Agent...
Senior Administrator (golden Digital)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: 10000000 - 15000000 per month | Posted: 06 Jun 2019

- Để tìm chính xác bạn nên đặt từ khóa cần tìm trong dấu nháy kép. Ví dụ: "Sales Manager". - Tránh dùng những từ... Ty TNHH HI Ambient Digital Advertising CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHU TÂM TÍN Propzy CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ...
Senior Account Executive (golden Screen Production)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 30 May 2019

- Để tìm chính xác bạn nên đặt từ khóa cần tìm trong dấu nháy kép. Ví dụ: "Sales Manager". - Tránh dùng những từ... PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 Công Ty Cổ phần Blueseed Metan Vietnam Co., Ltd RGF HR Agent Vietnam Co., LTD Zoe Events - Công...
Ecommerce Modern Trade Supervisor
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 29 May 2019

- Để tìm chính xác bạn nên đặt từ khóa cần tìm trong dấu nháy kép. Ví dụ: "Sales Manager". - Tránh dùng những từ... chung chung như “quản lý”, nên tìm kết hợp thêm ngành nghề, nơi làm việc,… Tìm Ngay Nộp hồ sơ ứng tuyển: RGF HR Agent...
Marketing Executive
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 24 May 2019

- Để tìm chính xác bạn nên đặt từ khóa cần tìm trong dấu nháy kép. Ví dụ: "Sales Manager". - Tránh dùng những từ...-HOUSING RGF HR Agent Vietnam Co., LTD Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Shiseido Việt Nam Pegas Viet Nam International Travel Co., Ltd...
Senior Account Executive
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 10 Apr 2019

- Để tìm chính xác bạn nên đặt từ khóa cần tìm trong dấu nháy kép. Ví dụ: "Sales Manager". - Tránh dùng những từ... tương tự YEAH1 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 RGF HR Agent Vietnam Co., LTD Galaxy Media / Tạp Chí Nhịp Cầu Đầu Tư...