find the right job for you in Vietnam


Aftersales jobs in Vietnam

15 aftersales jobs

Piaggio Vietnam] Field Aftersales Engineer
Company: Piaggio Vietnam Co., Ltd (Pvn) |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 27 Oct 2018

Mô Tả Công Việc Promote spare parts sell planning by reaching spare parts sell in target Promote aftersales...
Aftersales Manager (ho Chi Minh)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 25 Oct 2018

: Aftersales Manager (Ho Chi Minh) Công Ty TNHH Chuyển phát nhanh Lazada Việt Nam Ngày cập nhật: 23/10/2018 Thông Tin Tuyển...
Aftersales Manager (ho Chi Minh)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 19 Oct 2018

: Aftersales Manager (Ho Chi Minh) Công Ty TNHH Chuyển phát nhanh Lazada Việt Nam Ngày cập nhật: 26/09/2018 Thông Tin Tuyển...
Aftersales Officer/nv Hậu Mãi - Xử Lý Rma
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 19 Oct 2018

lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: Aftersales Officer/NV Hậu Mãi...
Aftersales Manager (ho Chi Minh)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 28 Aug 2018

đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: Aftersales Manager (Ho Chi Minh... tranh Địa điểm: Lương: Cạnh tranh Địa điểm: Lương: Cạnh tranh Địa điểm: Lương: 5,5 Tr - 6,5 Tr VND Aftersales...
Aftersales Manager (ho Chi Minh)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 24 Oct 2018

Manage the daily activities and performance of After Sales. Ensure completion of daily After Sales and ensure that all productivity goals are met or exceeded. Hire, train and manage After Sales supervisors for the effective oversight and ...
Aftersales Manager
Company: Cong Ty TNHH Chuyen Phat Nhanh Lazada Viet Nam |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 18 Oct 2018

Mô Tả Công Việc - Manage the daily activities and performance of After Sales. - Ensure completion of daily After Sales and ensure that all productivity goals are met or exceeded. - Hire, train and manage After Sales supervisors for the ...
Aftersales Officer/nv Hậu Mãi - Xử Lý Rma
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 22 Aug 2018

Nhận sản phẩm từ khách hàng gửi về, kiểm tra sản phẩm để nhận biết lỗi. Dựa vào các yếu tố: thời gian KH phản hồi, lỗi sản phẩm, đưa ra hướng xử lý đổi/trả/bảo hành cho từng trường hợp cụ thể. Thao tác trên hệ thống quản lý đổi/trả/bảo hà...
Spare Parts Sales Engineer (male / Female) - Attractive Salary
Company: Cong Ty TNHH Ky Thuat Illies Viet Nam |

Location: Hanoi - Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 10 Nov 2018

, sales and aftersales activities. Such as: Suggest, plan and carry out marketing activities; check quotations, tender...
Sales Executive For Textile Machinery (male / Female) - Attractive Salary++
Company: Cong Ty TNHH Ky Thuat Illies Viet Nam |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 10 Nov 2018

and geographic area. - Plan, coordinate, and perform presales, sales and aftersales activities. Such as: Suggest, plan and carry out...
Sales Engineer (can Speak Chinese / Koreans)
Company: Ingersoll Rand Vietnam |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 08 Nov 2018

Mô Tả Công Việc Achieve sales target set for services and aftersales product Visit and meet prospective customers...
Sales Supervisor - Giám Sát Kinh Doanh Cửa Hàng Thời Trang
Company: GINKGO COMPANY LIMITED |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 11 Nov 2018

, commission schemes, aftersales services… Hỗ trợ cho ý kiến xây dựng và điều chỉnh các chính sách liên quan tới việc bán hàng như...
Sales Supervisor - Quản Lý Cửa Hàng Thời Trang
Company: Ginkgo Company Limited |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 10 Nov 2018

and revising sales-related policies such as survey, membership program, commission schemes, aftersales services… Hỗ trợ cho ý kiến...
Technical Leader | Trưởng Nhóm Kỹ Thuật (máy Lọc Nước, 1200usd, Nn4154)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 19 Oct 2018

technical service team: Installation, warranty, aftersales service KPI for each staff Control service centre & service...
Technical Leader | Trưởng Nhóm Kỹ Thuật (máy Lọc Nước, 1200usd, Nn4154)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 14 Sep 2018

service team: Installation, warranty, aftersales service KPI for each staff Control service centre & service partner...