find the right job for you in Vietnam


Agricultural Sales Representative jobs in Vietnam

3 agricultural sales representative jobs

Agricultural Machine Sales Manager
Company: unknown |

Location: Hung Yen, Hung Yen, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 18 May 2018

lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: AGRICULTURAL MACHINE SALES...- Để tìm chính xác bạn nên đặt từ khóa cần tìm trong dấu nháy kép. Ví dụ: "Sales Manager". - Tránh dùng những từ...
Agricultural Machine Sales Manager
Company: unknown |

Location: Hung Yen, Hung Yen, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 17 May 2018

đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: AGRICULTURAL MACHINE SALES MANAGER... Tr - 22 Tr VND AGRICULTURAL MACHINE SALES MANAGER Công ty TNHH UMG VN Nhận email việc làm tương tự Tạo thông báo...
Nhân Viên Marketing Research Associate
Company: unknown |

Location: Dak Nong, Central Highlands - Lam Dong, Central Highlands, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 31 Jan 2018

'Tieu Tuyen Trung 18EC'. The purposes of our representative office are our brand (Land Saver) & product marketing, product... innovative ways to communicate the company message to their existing customers. - Contributing to the annual sales and marketing...