find the right job for you in Vietnam


Agricultural Worker jobs in Vietnam


Sorry! We couldn't find any job for such criteria. You may want to try one of the familiar jobs:

Officer - Customer Care, Agricultural Solutions
Company: BASF |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 27 Jun 2020

Mô Tả Công Việc Customer Relationship Management: - Handle customers’ inquiries and complaints. Identify and escalate issues to technical/sales/marketing colleagues to response to customers. - Describe company’s products, distribution n...
Manager - Business Development, Agricultural Solutions (pest Control Products)
Company: BASF |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 27 Jun 2020

Mô Tả Công Việc Objectives of the Position: Identify business opportunities to drive business growth in asset management and public health sectors (Pest Control) in mainly South of Vietnam. Main Areas of Responsibilities and Key Activi...
Hospital Social Worker
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 04 Jul 2020

đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng Hospital Social Worker Vinacapital...
Hospital Social Worker
Company: Hub for NGOs in Viet Nam |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 26 Jun 2020

VinaCapital Foundation Position Description: Mr. Sun Program Title: Hospital Social Worker Program: Mr. Sun Reports...: Mr. Sun Program Manager Station: Hanoi, K Hospital and/or VC Office Brief Description The Hospital Social Worker...
Production Seasonal Worker
Company: Sanofi |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 01 Jul 2020

Trong khuôn khổ các hướng dẫn và tài liệu về việc sản xuất, nhân viên vận hành máy có trách nhiệm chuẩn bị, thực hiện và kiểm tra kế hoạch sản xuất, trong sự tuân thủ các thời hạn và qui định hiện hành về chất lượng và AT – VS – MT. In th...
Production Seasonal Worker
Company: Sanofi |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 01 Jul 2020

Trong khuôn khổ các hướng dẫn và tài liệu về việc sản xuất, nhân viên vận hành máy có trách nhiệm chuẩn bị, thực hiện và kiểm tra kế hoạch sản xuất, trong sự tuân thủ các thời hạn và qui định hiện hành về chất lượng và AT – VS – MT. In th...
Production Seasonal Worker
Company: Sanofi |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 01 Jul 2020

Trong khuôn khổ các hướng dẫn và tài liệu về việc sản xuất, nhân viên vận hành máy có trách nhiệm chuẩn bị, thực hiện và kiểm tra kế hoạch sản xuất, trong sự tuân thủ các thời hạn và qui định hiện hành về chất lượng và AT – VS – MT. In th...
Production Seasonal Worker
Company: Sanofi |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 01 Jul 2020

Trong khuôn khổ các hướng dẫn và tài liệu về việc sản xuất, nhân viên vận hành máy có trách nhiệm chuẩn bị, thực hiện và kiểm tra kế hoạch sản xuất, trong sự tuân thủ các thời hạn và qui định hiện hành về chất lượng và AT – VS – MT. In th...
Production Seasonal Worker
Company: Sanofi |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 01 Jul 2020

Trong khuôn khổ các hướng dẫn và tài liệu về việc sản xuất, nhân viên vận hành máy có trách nhiệm chuẩn bị, thực hiện và kiểm tra kế hoạch sản xuất, trong sự tuân thủ các thời hạn và qui định hiện hành về chất lượng và AT – VS – MT. In th...
Production Seasonal Worker
Company: Sanofi |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 01 Jul 2020

Trong khuôn khổ các hướng dẫn và tài liệu về việc sản xuất, nhân viên vận hành máy có trách nhiệm chuẩn bị, thực hiện và kiểm tra kế hoạch sản xuất, trong sự tuân thủ các thời hạn và qui định hiện hành về chất lượng và AT – VS – MT. In th...
Production Seasonal Worker
Company: Sanofi |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 01 Jul 2020

Trong khuôn khổ các hướng dẫn và tài liệu về việc sản xuất, nhân viên vận hành máy có trách nhiệm chuẩn bị, thực hiện và kiểm tra kế hoạch sản xuất, trong sự tuân thủ các thời hạn và qui định hiện hành về chất lượng và AT – VS – MT. In th...
Production Seasonal Worker
Company: Sanofi |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 01 Jul 2020

Trong khuôn khổ các hướng dẫn và tài liệu về việc sản xuất, nhân viên vận hành máy có trách nhiệm chuẩn bị, thực hiện và kiểm tra kế hoạch sản xuất, trong sự tuân thủ các thời hạn và qui định hiện hành về chất lượng và AT – VS – MT. In th...
Production Seasonal Worker
Company: Sanofi |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 30 Jun 2020

Trong khuôn khổ các hướng dẫn và tài liệu về việc sản xuất, nhân viên vận hành máy có trách nhiệm chuẩn bị, thực hiện và kiểm tra kế hoạch sản xuất, trong sự tuân thủ các thời hạn và qui định hiện hành về chất lượng và AT – VS – MT. In th...
Production Seasonal Worker
Company: Sanofi |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 30 Jun 2020

Trong khuôn khổ các hướng dẫn và tài liệu về việc sản xuất, nhân viên vận hành máy có trách nhiệm chuẩn bị, thực hiện và kiểm tra kế hoạch sản xuất, trong sự tuân thủ các thời hạn và qui định hiện hành về chất lượng và AT – VS – MT. In th...
Production Seasonal Worker
Company: Sanofi |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 30 Jun 2020

Trong khuôn khổ các hướng dẫn và tài liệu về việc sản xuất, nhân viên vận hành máy có trách nhiệm chuẩn bị, thực hiện và kiểm tra kế hoạch sản xuất, trong sự tuân thủ các thời hạn và qui định hiện hành về chất lượng và AT – VS – MT. In th...
Officer - Customer Care, Agricultural Solutions
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 09 Jul 2020

, Agricultural Solutions Công Ty TNHH BASF Việt Nam Ngày cập nhật: 08/07/2020 Thông Tin Tuyển Dụng Nơi làm việc: Lương...
Officer - Customer Care, Agricultural Solutions (mới)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 09 Jul 2020

Care, Agricultural Solutions Địa điểm Ngày cập nhật 08/07/2020 * Ngành nghề , , * Hình thức Nhân viên chính... Ty TNHH BASF Việt Nam Thông Tin Tuyển Dụng Officer - Customer Care, Agricultural Solutions Cấp bậc Nhân viên Lương $ Cạnh...
Purchasing Staff For Coffee And Agricultural Products Department
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 22 May 2020

Tiếng Anh: Giao tiêp: Cao trung cấp - Có thể nói lên ý kiến của mình một cách nhanh chóng và chính xác. Đọc: Cao trung cấp - Có thể đọc và hiểu chính xác hầu hết các câu. Viết: Cao trung cấp - Có thể sử dụng những câu phù hợp để viết bài ...
Nhân Viên Kỹ Thuật Lắp đặt/installation Worker
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: 7000000 - 10000000 per month | Posted: 03 Jul 2020

lắp đặt/installation worker Địa điểm Ngày cập nhật 02/07/2020 * Ngành nghề , , * Hình thức Nhân viên chính... Nhân viên kỹ thuật lắp đặt/installation worker Cấp bậc Nhân viên Lương $ 7,000,000 - 10,000,000 VND Hết hạn nộp 31/08...
Nhân Viên Kỹ Thuật Lắp đặt/installation Worker
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: 7000000 per month | Posted: 03 Jul 2020

thuật lắp đặt/installation worker Công Ty Cổ Phần BT International Ngày cập nhật: 02/07/2020 Thông Tin Tuyển Dụng...