find the right job for you in Vietnam


Aircraft Structure Assemblers jobs in Vietnam


Sorry! We couldn't find any job for such criteria. You may want to try one of the familiar jobs:

【công Việc Sử Dụng Tiếng Nhật được Quan Tâm】department Manager (food) - Retail
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 06 Sep 2017

40s)  Manage 10-20 staffs (including Retail Manager, Retail Supervisor, Sales Staff)  Team structure: Division...
【công Việc Sử Dụng Tiếng Nhật được Quan Tâm】department Manager (cosmetics) - Retail
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 06 Sep 2017

) " Team structure: Division Manager - Department Manager - Retail Manager - Retail Supervisor - Sales Staff and Promoters...
Manager Costing Innovation Fw
Company: adidas Group |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 05 Oct 2017

reasonable, fact based and sustainable FOB structure is established and represented accurately. Proactively represent Costing...
Manager Costing Innovation Fw
Company: adidas Group |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 27 Sep 2017

reasonable, fact based and sustainable FOB structure is established and represented accurately. Proactively represent Costing...
Nhân Viên Thiết Kế (revit (architecture, M&e, Structure))
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 03 Oct 2017

mềm Revit (Architecture, M&E, Structure) - Thành thạo Autocad 2D, 3D (Ưu tiên với ứng viên biết 3D) - Am hiểu về bản... điện thoại: Nội dung thông báo: - Nhân Viên Thiết Kế (revit (architecture, M&e, Structure)) - Công Ty Cổ Phần Kỹ...
Giám Sát Structure (dự án Long Phú 1)
Company: unknown |

Location: Long Phu, Soc Trang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 30 Sep 2017

đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: Giám sát Structure (Dự án Long phú...: 21 Tr - 39 Tr VND Địa điểm: Lương: Cạnh tranh Địa điểm: Lương: Cạnh tranh Giám sát Structure (Dự án Long phú 1...
Giám Sát Structure (dự án Long Phú 1)
Company: unknown |

Location: Long Phu, Soc Trang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 29 Sep 2017

- Phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế và giám sát thi công lắp đặt công trình công nghiệp xây dựng/ kết cấu/ nền móng. - Phải có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc chuyên môn về xây dựng (kết cấu thép) cho dự án tương tự Nhà máy điện. ...
Manufacturing Engineering Tech I
Company: Jabil |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 15 Oct 2017

assembly drawings. Works with production assemblers to interpret assembly work instructions....
Automation Control Engineer
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 06 Oct 2017

per application specifications - Check quality of assemblers and technicians work and respond to inquires during assembly. - Wrok...
Professional Software Engineer
Company: CSC |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 13 Sep 2017

. Designs and develops compilers, assemblers, utility programs and operating systems to meet client business needs. Provides...
Prof\:software Engineer
Company: CSC |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 13 Sep 2017

. Designs and develops compilers, assemblers, utility programs and operating systems to meet client business needs. Provides...
Professional Software Engineer
Company: CSC |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 13 Sep 2017

. Designs and develops compilers, assemblers, utility programs and operating systems to meet client business needs. Provides...
Professional Software Engineer
Company: CSC |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 13 Sep 2017

. Designs and develops compilers, assemblers, utility programs and operating systems to meet client business needs. Provides...
Professional Software Engineer
Company: CSC |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 13 Sep 2017

. Designs and develops compilers, assemblers, utility programs and operating systems to meet client business needs. Provides...
Prof\:software Engineer
Company: CSC |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 13 Sep 2017

. Designs and develops compilers, assemblers, utility programs and operating systems to meet client business needs. Provides...
Professional Software Engineer
Company: CSC |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 13 Sep 2017

. Designs and develops compilers, assemblers, utility programs and operating systems to meet client business needs. Provides...
Professional Software Engineer
Company: CSC |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 12 Sep 2017

. Designs and develops compilers, assemblers, utility programs and operating systems to meet client business needs. Provides...
Professional Software Engineer
Company: CSC |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 12 Sep 2017

. Designs and develops compilers, assemblers, utility programs and operating systems to meet client business needs. Provides...
Professional Software Engineer
Company: CSC |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 12 Sep 2017

. Designs and develops compilers, assemblers, utility programs and operating systems to meet client business needs. Provides...
Professional Software Engineer
Company: CSC |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 08 Sep 2017

. Designs and develops compilers, assemblers, utility programs and operating systems to meet client business needs. Provides...