find the right job for you in Vietnam


Airframe Mechanic jobs in Vietnam


Sorry! We couldn't find any job for such criteria. You may want to try one of the familiar jobs:

Qa Engineer (mechanic/automation; English; 600 Usd)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: $450 - 600 per month | Posted: 14 Jul 2018

Job Requirement Male, under 30 years old Fluent in English Graduated from HCMC universitie, major in Mechanic/Automation...
Ac/refrigerator Mechanic
Company: Hilton |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 23 Jun 2018

An AC/Refrigerator Mechanic is responsible for maintaining all refrigeration and air-conditioning equipment...? As an AC/Refrigerator Mechanic, you are responsible for performing the following tasks to the highest standards: - Reports...
Mechanics Team Leader
Company: Rieckermann GmbH |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 20 Jun 2018

Mô Tả Công Việc Department: Customer Care – Vietnam Graphics Geographical area to be covered: Vietnam Reports to: Customer Care Manager Location: Hochiminh City Employment type: Fulltime OVERVIEW We at Rieckermann Vietnam are looki...
Mechanic-senior
Company: Marriott |

Location: Vietnam, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 18 May 2018

Marriott International portfolio of brands includes both JW Marriott and Marriott Hotels. Marriott Hotels, Marriott International’s flagship brand with more than 500 global locations, is advancing the art of hosting so that our guests can...
Qa Engineer (mechanic/automation; English; 600 Usd)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: $450 - 600 per month | Posted: 14 Jul 2018

Male, under 30 years old Fluent in English Graduated from HCMC universitie, major in Mechanic/Automation Engineering...
Mechanic Technician
Company: unknown |

Location: Quan 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 09 Jun 2018

Engineer/ Supervisors regarding any problems to mechanical / plumber work as mentioned above. Generally, Mechanic / Plumber... - Taking the responsibility of fixing all out of order plumber / mechanic equipment / machinery and out of order kitchen...
Ac Mechanic (nhân Viên Kỹ Thuật Hệ Thống Điều Hoà)
Company: unknown |

Location: Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 27 May 2018

thuật/ Bảo dưỡng Vị trí: Nhân viên AC Mechanic (Nhân Viên Kỹ Thuật Hệ Thống Điều Hoà) Lưu ý: bạn nên trực tuyến để Nhà...
Mechanic - Id10082tq
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: 7000000 per month | Posted: 20 Apr 2018

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: Mechanic - ID10082TQ...
Mechanic - Id10082tq
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: 7000000 per month | Posted: 19 Apr 2018

đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: Mechanic - ID10082TQ Công Ty TNHH... Địa điểm: Lương: Cạnh tranh Mechanic - ID10082TQ Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam Nhận email việc làm tương tự Tạo...
Kỹ Sư Bảo Trì - Line Mechanic
Company: unknown |

Location: Quang Nam, South Central Coast, Vietnam

| Salary: 6000000 per month | Posted: 11 Mar 2018

cầu trình độ học vấn - Professional School in Mechanic, Automation or Mechatronics, Secondary Professional School in... Mechanic, Automation or Mechatronics/ Các trường chuyên nghiệp đào tạo chuyên ngành Cơ khí, Tự động hóa hoặc Cơ điện tử...
NhÂn ViÊn KỸ ThuẬt (mechanic Assistant)
Company: unknown |

Location: Quan 9, Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: $350 - 500 per month | Posted: 10 Jul 2018

- Hỗ trợ giám sát kỹ thuật và phòng kỹ thuật xử lý các vấn đề liên quan đến máy móc - kiểm tra trực tiếp, sửa chữa, bảo dưỡng và đại tu các máy móc và thiết bị trong công ty - Hỗ trợ kiểm tra, sửa chữa máy móc và thiết bị của phía khá...
NhÂn ViÊn KỸ ThuẬt (mechanic Assistant)
Company: unknown |

Location: Quan 9, Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: $350 - 500 per month | Posted: 07 Jul 2018

- Hỗ trợ giám sát kỹ thuật và phòng kỹ thuật xử lý các vấn đề liên quan đến máy móc - kiểm tra trực tiếp, sửa chữa, bảo dưỡng và đại tu các máy móc và thiết bị trong công ty - Hỗ trợ kiểm tra, sửa chữa máy móc và thiết bị của phía khá...
NhÂn ViÊn KỸ ThuẬt (mechanic Assistant)
Company: unknown |

Location: Quan 9, Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: $350 - 500 per month | Posted: 21 Jun 2018

- Hỗ trợ giám sát kỹ thuật và phòng kỹ thuật xử lý các vấn đề liên quan đến máy móc - kiểm tra trực tiếp, sửa chữa, bảo dưỡng và đại tu các máy móc và thiết bị trong công ty - Hỗ trợ kiểm tra, sửa chữa máy móc và thiết bị của phía khá...
TrỢ LÝ KỸ ThuẬt CƠ KhÍ (mechanic Assistant)
Company: unknown |

Location: Phuoc Long, Binh Phuoc - Quan 9, Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: $350 - 500 per month | Posted: 03 May 2018

- Hỗ trợ giám sát kỹ thuật và phòng kỹ thuật xử lý các vấn đề liên quan đến máy móc - Kiểm tra trực tiếp, sửa chữa, bảo dưỡng và đại tu các máy móc và thiết bị trong công ty - Hỗ trợ kiểm tra, sửa chữa máy móc và thiết bị của phía khá...
Manufacturing Operator
Company: First Solar |

Location: Vietnam, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 12 Jul 2018

. One (1) or more years of machine or mechanic experience as a primary job function. Ninety (90) days of FSLR experience in...
Manufacturing Operator
Company: First Solar |

Location: Vietnam, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 12 Jul 2018

. One (1) or more years of machine or mechanic experience as a primary job function. Ninety (90) days of FSLR experience in...
Manufacturing Operator
Company: First Solar |

Location: Vietnam, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 12 Jul 2018

. One (1) or more years of machine or mechanic experience as a primary job function. Ninety (90) days of FSLR experience in...
Manufacturing Operator
Company: First Solar |

Location: Vietnam, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 12 Jul 2018

. One (1) or more years of machine or mechanic experience as a primary job function. Ninety (90) days of FSLR experience in...
Manufacturing Operator
Company: First Solar |

Location: Vietnam, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 08 Jul 2018

. One (1) or more years of machine or mechanic experience as a primary job function. Ninety (90) days of FSLR experience in...
Geotechnical Engineer
Company: Royal HaskoningDHV |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 06 Jul 2018

on the soil factual data and other analysis/design relative to soil mechanic and civil work to International standards... factual data and other analysis/design relative to soil mechanic and civil work to International standards (British Standard...