find the right job for you in Vietnam


Architectural Drafter jobs in Vietnam

7 architectural drafter jobs

Drafters - Họa Viên
Company: Obayashi Vietnam Corporation |

Location: South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 20 Apr 2018

Mô Tả Công Việc - Perform duties assigned by Architectural Team Leader/ Design Managers. - Develop the detail... for construction drawings. - Produce high-quality accurate architectural drawings from sketch plans, marked drawings. - Make...
Architectural Drafter
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 01 Mar 2018

Thông báo Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: Architectural... Drafter The Away Group Vietnam Company Limited Ngày cập nhật: 27/02/2018 Thông Tin Tuyển Dụng Nơi làm việc: Cấp bậc...
Architectural Drafter
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 28 Feb 2018

đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: Architectural Drafter The Away...: Lương: Cạnh tranh Địa điểm: Lương: 17,6 Tr - 30,8 Tr VND Architectural Drafter The Away Group Vietnam Company...
Drafter
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: 7000000 per month | Posted: 20 Apr 2018

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: DRAFTER Công... assigned by Architectural Team Leader/ Design Managers. - Develop the detail for construction drawings. - Produce high...
Drafter
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: 6500000 per month | Posted: 19 Apr 2018

đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: DRAFTER Công Ty Obayashi Việt Nam... by Architectural Team Leader/ Design Managers. - Develop the detail for construction drawings. - Produce high-quality accurate...
Archicad Drafter
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 02 Mar 2018

Drafter The Away Group Vietnam Company Limited Ngày cập nhật: 01/03/2018 Thông Tin Tuyển Dụng Nơi làm việc: Cấp bậc... duties assigned by Architectural Team Leader/ Project Manager Produce high-quality accurate architectural drawings...
Archicad Drafter
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 02 Mar 2018

đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: Archicad Drafter The Away Group... by Architectural Team Leader/ Project Manager Produce high-quality accurate architectural drawings from sketch plans, marked drawings...