find the right job for you in Vietnam


ASP jobs in Vietnam

1 to 40 of 1,037 asp jobs

2 Senior .net Web Dev (c#, Asp.net, Mvc)
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 21 May 2018

communication ability. Programming languages/platform .Net framework, C# ASP.NET, MVC JavaScript, TypeScript Experiences in...
Net Developer (asp.net) - Up To $1500
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: $1500 per month | Posted: 19 May 2018

of professional experience with C#, ASP.NET Core - Experience working with SQL Server 2012/2014/2016 or other RDBMS - Deep...
Net Developer (asp.net) - Up To $1500
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: $1500 per month | Posted: 21 Apr 2018

of professional experience with C#, ASP.NET Core - Experience working with SQL Server 2012/2014/2016 or other RDBMS - Deep...
Lập Trình Viên Asp. Net, . Net
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 26 May 2018

, hoặc đại học chuyên ngành CNTT Chuyên về lập trình trên môi trường công nghệ .NET, ASP.NET Có thái độ tích cực trong công...
Nhân Viên Phát Triển Phần Mềm (asp, .net..)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 26 May 2018

(ASP, .Net..) Công ty TNHH Kiến Vương Ngày cập nhật: 24/05/2018 Thông Tin Tuyển Dụng Nơi làm việc: Cấp bậc... khoa học máy tính hoặc bằng cấp tương đương, - Có kinh nghiệm lập trình ASP.NET, PHP, Javascript, MVC, - Có tư duy thuật...
Nhân Viên Phát Triển Phần Mềm (asp.net, Php, Javascript, Mvc)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 25 May 2018

đương, - Có kinh nghiệm lập trình ASP.NET, PHP, Javascript, MVC, - Có tư duy thuật toán tốt, - Ít nhất 2 năm kinh nghiệm...
Lập Trình Viên Asp.net
Company: Cuc QLDT |

Location: Hanoi, Red River Delta - Lam Ha, Lam Dong, Vietnam

| Salary: 15000000 - 20000000 per month | Posted: 25 May 2018

, Ajax + ASP.Net framework 4.0, MVC4, ADO.Net, LINQ, MS SQL. + Biết thêm Oracle DB là một lợi thế + Có hiểu biết về lập...
Lập Trình Viên Asp.net
Company: unknown |

Location: Tan Binh, Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: 10000000 - 12000000 per month | Posted: 25 May 2018

ASP.NET, mô hình MVC, Entity Framework và Linq. Thành thạo JavaScript, CSS, HTML5. Am hiểu và sử dụng tốt web services...
Nhân Viên Phát Triển Phần Mềm (asp, .net..)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 25 May 2018

đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: Nhân viên phát triển phần mềm (ASP... máy tính hoặc bằng cấp tương đương, - Có kinh nghiệm lập trình ASP.NET, PHP, Javascript, MVC, - Có tư duy thuật toán tốt...
Lập Trình Viên (asp.net, Nodejs)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: 7000000 - 10000000 per month | Posted: 24 May 2018

theo năng lực Yêu cầu - Sử dụng thành thạo ASP.NET+ SQL SEVER - Có kiến thức HTML,CSS,JS/JQUERY - Biết nodejs...
Net Developer (asp. Net, Sql)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 24 May 2018

hơn một năm kinh nghiệm về ASP.NET vàC# Có kiến thức vững về lập trình Javascript. Hiểu biết về OOP, mẫu thiết kế. Có kiến thức...
Net Developer (c#, Asp.net)
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: $1000 per month | Posted: 24 May 2018

nhiều người dùng trên nền tảng ASP.NET (webform hoặc MVC) sử dụng ngôn ngữ C# và SQL Server. Front-end : HTML5, CSS3...
Chuyên Viên It Asp.net Mvc, Angularjs, Vuejs
Company: unknown |

Location: Vinh Phuc, Red River Delta, Vietnam

| Salary: 7000000 - 10000000 per month | Posted: 24 May 2018

(Mã số: IT05) Lập Trình Viên ASP.NET MVC, Angularjs, VueJs - Phát triển website đào tạo tiếng anh của công ty sử... dụng công nghệ Asp.net MVC, Web Api, Linq, AngularJS, VueJs, HTML5, CSS3, JQuery, Bootstrap - Kiểm thử phần mềm sau khi dự...
Nhân Viên Lập Trình Php Hoặc Asp.net
Company: unknown |

Location: Tan Binh, Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: 7000000 - 10000000 per month | Posted: 24 May 2018

nâng cao Tìm kiếm Nhân Viên Lập Trình PHP hoặc ASP.NET Mức lương: 7 triệu - 10 triệu |Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2018 Lưu...
Tuyển Gấp Lập Trình Viên Asp.net
Company: unknown |

Location: Ba Dinh, Ha Noi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 23 May 2018

Chúng tôi đang cần gấp vị trí lập trình viên C# - ASP.NET - Tham gia phát triển các dự án website sử dụng một trong... những ngôn ngữ ASP.NET - Làm việc, phối hợp công việc theo nhóm - Ngôn nhữ lập trình: Lập trình ASP.NET, C# - Sử dụng...
Lập Trình Viên Asp.net
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: 15000000 - 20000000 per month | Posted: 22 May 2018

Tạo website và ứng dụng - Thành thạo ASP.NET, MVC 5, DevExpress SQL server, mysql, CSS3, HTML5, Javascript, JQuery...
Web / Crm Developer Asp.net/mvc , C#
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 22 May 2018

Developer ASP.NET/MVC , C# CÔNG TY TNHH LÂM NGÂN THỦY : EXOCOMETS Ngày cập nhật: 20/05/2018 Thông Tin Tuyển Dụng Nơi làm... Agile Lập trình các ứng dụng theo ngôn ngữ ASP.NET, .Net, C#. Thiết kế & viết code ứng dụng Web Application. Viết thiết...
Lập Trình Viên Asp.net, .net
Company: unknown |

Location: Binh Chanh, Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: 10000000 - 12000000 per month | Posted: 22 May 2018

về lập trình trên môi trường công nghệ .NET, ASP.NET Có thái độ tích cực trong công việc Tích cực làm việc theo nhóm Ưu...
Chuyên Viên Lập Trình (asp.net C#)
Company: unknown |

Location: Tan Hung, Long An - Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: 15000000 - 20000000 per month | Posted: 22 May 2018

kinh nghiệm lập trình Web với các công nghệ của Microsoft như ASP.NET, ADO.NET. - Khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng...
Fresher Lập Trình Viên Asp.net
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: 7000000 - 10000000 per month | Posted: 22 May 2018

về lập trình web tại các trường cao đẳng, đại học, hoặc đã tốt nghiệp có kinh nghiệm - Có kiến thưc tốt về ASP.NET MVC...