find the right job for you in Vietnam


ASP jobs in Vietnam

1 to 40 of 602 asp jobs

Asp.net Developer
Company: DEK Technologies |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 16 Jan 2018

Mô Tả Công Việc DEK Technologies is a professional organization that places high value on people and the individual competence that they contribute. People enjoy working at DEK. They enjoy the team camaraderie, flexibility, opportunities ...
Chuyên Viên Lập Trình Web Asp.net Mvc
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 15 Feb 2018

: Chuyên Viên Lập Trình Web ASP.Net MVC Mã công việc: Mô tả công việc: - Phát triển phần mềm công ty - Lập trình bằng... ngôn ngữ ASP.NET, C#, HTML… - Làm việc theo sự phân công của quản lý dự án - Tham gia vào toàn bộ quá trình xây dựng phần...
Nhân Viên Lập Trình Viên C#, Asp.net,webform
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 15 Feb 2018

Lập Trình Viên C#, ASP.NET,Webform Mã công việc: Mô tả công việc: - Công việc chính: Lập trình website của khách... .NET. Ứng viên ghi rõ tên miền đang chạy các sản phẩm website đã làm (nếu có). - Có kinh nghiệm làm việc với: ASP.NET...
Nhân Viên Lập Trình Viên C#, Asp.net,webform
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 13 Feb 2018

các sản phẩm website đã làm (nếu có). - Có kinh nghiệm làm việc với: ASP.NET - web form, SQL Server, CSS, Javascript...
Lập Trình Viên Asp.net (c#)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 11 Feb 2018

Trình Viên ASP.NET (C#) Mã công việc: Mô tả công việc: - Tham gia phát triển BackEnd cho hệ thống phần mềm quản lý...: Nhân viên Bằng cấp tối thiểu: Cao đẳng - Có khả năng, kỹ năng lập trình ASP.NET (C#). Ít nhất 2 năm kinh nghiệm. - Có...
LẬp TrÌnh ViÊn C#, Asp.net Mvc
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 10 Feb 2018

viên Bằng cấp tối thiểu: Cử nhân Yêu Cầu Công Việc: - Có kinh nghiệm lập trình ASP.NET MVC - Thành thạo SQL SERVER...
ThỰc TẬp Sinh C#, Asp. Net
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 10 Feb 2018

làm việc với ASP.NET, SQL Server, CSS. Có khả năng lập trình website trên nền tảng .NET (Không biết sẽ được đào tạo...
Lập Trình Viên Asp.net (c#)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 08 Feb 2018

nghiệm/Kỹ năng chi tiết - Có khả năng, kỹ năng lập trình ASP.NET (C#). Ít nhất 2 năm kinh nghiệm. - Có kỹ năng xử lý, quản...
Chuyên Viên Lập Trình Web Asp.net Mvc
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 08 Feb 2018

- Phát triển phần mềm công ty - Lập trình bằng ngôn ngữ ASP.NET, C#, HTML… - Làm việc theo sự phân công của quản lý... SQL Server Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết - Có tinh thần học hỏi; - Biết lập trình MVC, ASP.NET, C#, API - Biết lập...
It Program Leader (.net: C, Csharp, Asp.net)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: 10000000 per month | Posted: 08 Feb 2018

để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: IT Program Leader (.NET: C, CSharp, ASP.NET... languages .NET: C, CSharp, ASP.NET Web: HTML, ASP, CSS, JavaScript, VBScript, JQuerry. Database: SQL, Oracle - Communicate...
It Program Leader (.net: C, Csharp, Asp.net)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: 10000000 per month | Posted: 07 Feb 2018

, ASP.NET) (12497) Reeracoen Ngày cập nhật: 06/02/2018 Thông Tin Tuyển Dụng Nơi làm việc: Cấp bậc: Trưởng nhóm... programming languages .NET: C, CSharp, ASP.NET Web: HTML, ASP, CSS, JavaScript, VBScript, JQuerry. Database: SQL, Oracle...
LẬp TrÌnh ViÊn C#, Asp.net Mvc
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 06 Feb 2018

hàng tuần) Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết Yêu Cầu Công Việc: - Có kinh nghiệm lập trình ASP.NET MVC - Thành thạo SQL...
Lập Trình Viên Asp.net (c#)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 31 Jan 2018

Trình Viên ASP.NET (C#) Mã công việc: Mô tả công việc: - Tham gia phát triển BackEnd cho hệ thống phần mềm quản lý...: Nhân viên Bằng cấp tối thiểu: Cao đẳng - Có khả năng, kỹ năng lập trình ASP.NET (C#). Ít nhất 2 năm kinh nghiệm. - Có...
Lập Trình Viên Asp.net
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 31 Jan 2018

việc Tên công việc: Lập Trình Viên ASP.NET Mã công việc: Mô tả công việc: Tham gia phát triển phần mềm để phục... ưu hệ thống backend cho app sử dụng công nghệ ASP.NET - Viết APIs cho ứng dụng Yêu cầu công việc Yêu cầu chung: Số...
LẬp TrÌnh ViÊn C#, Asp.net Mvc
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 26 Jan 2018

viên Bằng cấp tối thiểu: Cử nhân Yêu Cầu Công Việc: - Có kinh nghiệm lập trình ASP.NET MVC - Thành thạo SQL SERVER...
Net / C# / Asp.net / Python Developer (salary Up To 1000 Usd )
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 24 Jan 2018

Công Ty: Chi tiết công việc Tên công việc: .Net / C# / Asp.net / Python Developer (Salary Up to 1000 USD ) Mã công... dự án theo mô hình Agile. - Tham gia xây dựng, phát triển các phần mềm quản lý trên công nghệ ASP.NET/.Net C#, .Net...
Net / C# / Asp.net / Python Developer (salary Up To 1000 Usd )
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: $1000 per month | Posted: 23 Jan 2018

gia xây dựng, phát triển các phần mềm quản lý trên công nghệ ASP.NET/.Net C#, .Net/Python. - Thiết kế & viết code ứng... phát triển phần mềm. - Có kinh nghiệm về các công nghệ:: ASP.NET/C#/.Net C# , C#, MVC hoặc Python. - Kỹ năng phát triển...
Lập Trình Viên Asp.net Developer
Company: unknown |

Location: Tan Binh, Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: 10000000 - 12000000 per month | Posted: 22 Jan 2018

ASP.NET, mô hình MVC, Entity Framework và Linq. Thành thạo JavaScript, CSS, HTML5. Am hiểu và sử dụng tốt web services...
Senior C# Developer (asp.net)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 20 Jan 2018

nghiệm triển khai các dự án trên nền tảng C#, ASP.NET - Có khả năng làm việc tự chủ và kỹ năng làm việc theo nhóm. Khả năng...
C# Developer (asp.net)
Company: ARIS Vietnam CO., Ltd |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 19 Jan 2018

các dự án trên nền tảng C#, ASP.NET, ASP.NET MVC - Có khả năng làm việc tự chủ và kỹ năng làm việc theo nhóm. Khả năng...