find the right job for you in Vietnam


ASP jobs in Vietnam

1 to 40 of 305 asp jobs

Back-end Developer (.net/asp.net/mvc)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 04 Jul 2020

by new technologies Your Skills and Experience At least 1 year experience (3 years for Senior) as a .NET (ASP.NET, MVC...
Full Stack Developer (asp.net Core, Ios, Android), Interesting Project In Cybersecurity Field
Company: Kwork Innovations Ltd |

Location: Da Nang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 03 Jul 2020

Application with ASP.NET Core - Create mobile applications for both iOS and Android (technology to be decided jointly, suggested... projects. Microsoft Technology knowledge: .NET Framework, .NET Core, ASP.NET MVC, Web API, C#. Database knowledge: Microsoft...
10 Asp.net Developers (mvc)
Company: unknown |

Location: Tan Binh, Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 01 Jul 2020

At least 2 years experience in ASP.NET MVC Experience with React is a plus Experience with KendoUI is a plus Use efficiently...
Software Engineer (c#, Asp.net, Sql)
Company: unknown |

Location: Di An, Binh Duong, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 28 Jun 2020

knowledge and experience about C# (winform) Prior candidates have working experience with ASP.NET or PHP or Python Understand...
Net Developer (asp.net/.net Core)
Company: AS White Global |

Location: Vietnam, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 17 Jun 2020

.Net Developer (ASP.Net/.Net Core) JOB DESCRIPTION: _ .NET MVC & .NET Core Developer roles to work as part...
Asp.net Mvc Developer In Vn
Company: AS White Global |

Location: Vietnam, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 06 May 2020

ASP.NET MVC Developer In VN JOB DESCRIPTION: _ Design, develop, and maintain features and updates to the various... and Vietnamese teams. JOB REQUIREMENTS: Strong in C#, LINQ, Entity Framework, SQL. Strong in ASP.NET MVC, HTML, JavaScript, CSS...
Lập Trình Viên Ltv C#, Asp.net, Mvc
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 04 Jul 2020

nghệ C#, ASP.Net MVC. - Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc với C#. - Nhiệt tình, trung thực, cầu tiến. Mô tả...
Net Developer (c#, Asp.net/.net Core)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 02 Jul 2020

- Design, development, implementation and maintenance of mission critical applications using C#, ASP.NET MVC/.NET Core... of experience in web application development using ASP.NET or .NET Core (C#, MVC) - Strong knowledge of database design, stored...
Kỹ Sư Lập Trình C#, Asp.net (mvc) - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm
Company: Mitalab Co., Ltd |

Location: Hanoi - Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: 8000000 - 10000000 per month | Posted: 02 Jul 2020

- Có kiến thức tốt về lập trình hướng đối tượng, thông thạo ngôn ngữ lập trình C#, ASP.NET (MVC) - Có hiểu biết về cơ sở...
Net/c#/c++/asp.net/ Developer (salary Up To 1000 Usd )
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: $1000 per month | Posted: 02 Jul 2020

phần mềm quản lý trên công nghệ ASP.NET/.Net C#, .Net/Python. - Thiết kế & viết code ứng dụng Web Application Kinh.... - Ưu tiên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm thực tiễn phát triển phần mềm. - Có kinh nghiệm về các công nghệ: ASP.NET/C#/.Net C...
Net Developer (c#, Asp.net/.net Core)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 02 Jul 2020

lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng NET Developer (C#, ASP.NET/.NET... Design, development, implementation and maintenance of mission critical applications using C#, ASP.NET MVC/.NET Core, Entity...
04 Web Developers (c#, Asp.net, Sql)
Company: unknown |

Location: Cau Giay, Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 01 Jul 2020

thông dụng như: Oracle, SQL Server. - Thông thạo ngôn ngữ lập trình C#, ASP.NET - Khả năng tư duy logic tô't...
Nhân Viên Asp.net - Front End
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 30 Jun 2020

- Tham gia xây dựng hệ thống phần mềm công ty. - Viết phần mềm cho công ty theo nền tảng .Net, .Net Core, ASP.Net...
05 Backend Developer (.net, Asp.net, C#)
Company: unknown |

Location: Dong Van, Ha Giang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 30 Jun 2020

: C#, ASP.Net MVC, Web API, LINQ, WinForms, … Ưu tiên ứng viên có khả năng làm việc theo mô hình Agile, Scrum. Ưu tiên...
Asp.net - Front End Developer
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 23 Jun 2020

- Tham gia xây dựng hệ thống phần mềm công ty. - Viết phần mềm cho công ty theo nền tảng .Net, .Net Core, ASP.Net...
Nhân Viên Lập Trình Asp.net, C#.net
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 23 Jun 2020

- Tham gia xây dựng hệ thống phần mềm công ty. - Viết phần mềm cho công ty theo nền tảng .Net, .Net Core, ASP.Net... thạo C#, ASP.Net - MVC - Đọc hiểu tiếng Anh. - Nền tảng lập trình: .Net core, .Net framework - Đã từng tham gia xây dựng...
Trưởng Nhóm Lập Trình .net (c#, Asp.net, .net Core)
Company: Dang Tuyen Dung |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 23 Jun 2020

#, Asp.Net, .Net Core) Phúc lợi Chế độ bảo hiểm Du Lịch Phụ cấp Đồng phục Chế độ thưởng Đào tạo Tăng lương Công... dự án website, ứng dụng nội bộ cho doanh nghiệp trên nền tảng .Net Core / Asp.net Core. Tham gia vào tất cả quá trình...
Trưởng Nhóm Lập Trình .net (c#, Asp.net, .net Core)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 23 Jun 2020

Đăng nhập bằng Trưởng Nhóm Lập Trình .Net (C#, Asp.Net, .Net Core) Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Quản Lý Bất Động... bộ cho doanh nghiệp trên nền tảng .Net Core / Asp.net Core. Tham gia vào tất cả quá trình xây dựng ứng dụng như: Phân tích...
Web Developer (asp.net)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 19 Jun 2020

- Phát triển các dự án phần mềm trên nền tảng ASP.NET Core / MVC - Chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả công việc... lập trình ASP.NET Core / MVC - Kỹ năng sắp xếp công việc và quản lý thời gian hiệu quả - Có khả năng làm việc độc lập...
HỒ ChÍ Minh - TuyỂn DỤng LẬp TrÌnh ViÊn Asp.net Developer
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 18 Jun 2020

Job Requirement Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm lập trình ASP.NET/ASP.NET MVC/ASP.NET Core Thành thạo SQL Server 2008 hoặc cao...