find the right job for you in Vietnam


Audio-Visual Collections Specialist jobs in central highlands region Vietnam


Sorry! We couldn't find any job for such criteria. You may want to try one of the familiar jobs:

Kỹ Thuật Viên Vận Hành Trường Quay
Company: Truyen hinh so Ve tinh Viet Nam (VSTV) |

Location: Hanoi - Lam Ha, Lam Dong, Vietnam

| Salary: 7000000 per month | Posted: 26 Nov 2018

hành các thiết bị trường quay phục vụ cho sản xuất chương trình: Video Mixer, Audio Mixer, các bộ Wireless Micro, sử dụng...: các phần mềm và thiết bị căn chỉnh Audio, các thiết bị kiểm tra chất lượng Video, chất lượng Audio. - Vận hành Server...
Nhân Viên Thiết Kế
Company: Cong ty TNHH Vien Bang |

Location: Hanoi - Lam Ha, Lam Dong, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 26 Nov 2018

' tưởng” và ca'c định dạng visual của Content( infographic,comic..) - Phô'i hợp vơ'i ca'c bộ phận sản phẩm trong...
Nhân Viên Thiết Kế
Company: CONG TY CO PHAN DT & DV TRUONG GIANG |

Location: Hanoi - Lam Ha, Lam Dong, Vietnam

| Salary: 15000000 per month | Posted: 25 Nov 2018

bản về kỹ thuật: in ấn, vật liệu, thi công… - Có khả năng làm việc nhóm - Biết Tiếng Anh là 1 lợi thế Mô tả 1.Visual...
Audio-Visual Collections Specialist jobs

Central Highlands region jobs