find the right job for you in Vietnam


B2B jobs in central highlands region Vietnam

1 b2b jobs in central highlands region

Nhân Viên Kinh Doanh
Company: unknown |

Location: Dong Nai - Lam Dong, Vietnam

| Salary: 12000000 - 15000000 per month | Posted: 30 Mar 2019

tiên các ứng viên có kinh nghiệm B2B, đặc biệt ngành thép khuôn mẫu. + Phẩm chất: Năng động, thật thà, nhiệt tình, ham học...