find the right job for you in Vietnam


B2B jobs in central highlands region Vietnam

2 b2b jobs in central highlands region

Business Support Team Leader
Company: Cong Ty TNHH Soi Da Lat |

Location: Khanh Hoa - Lam Dong, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 01 Jan 2019

sales B2B, referring candidates who used to consult and sell services/ solution to HR related audience. - Around 27-35...
Nhân Viên Tư Vấn Du Lịch (Đi Làm Ngay)
Company: Cong Ty Asiana Travel |

Location: Hanoi - Lam Ha, Lam Dong, Vietnam

| Salary: 7000000 - 8000000 per month | Posted: 29 Dec 2018

- Có khả năng tin học văn phòng tốt. Mô tả - Xử lý yêu cầu của khách hàng - Quản lý khách hàng (B2B & B2C) - Thiết lập...