find the right job for you in Vietnam


B2B jobs in mekong delta region Vietnam

18 b2b jobs in mekong delta region

Nhân Viên Kinh Doanh B2b (ngành Bao Bì Nhựa)
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 02 Nov 2018

Doanh B2B (Ngành Bao Bì Nhựa) Mã công việc: Mô tả công việc: - Tìm kiếm và khai thác khách hàng mới, chắm sóc khách...
Foaming Process Engineer
Company: unknown |

Location: Can Duoc, Long An, Vietnam

| Salary: $800 - 1000 per month | Posted: 01 Nov 2018

. - 3 years experience in Plastic Production/ Footwear/ - Ít nhất 2 năm kinh nghiệm kinh doanh B2B hoặc thường xuyên làm... việc Ít nhất 2 năm kinh nghiệm kinh doanh B2B hoặc thường xuyên làm việc + Bắt buộc: - Nam, độ tuổi từ 21 ~ 40...
Shift Leader
Company: unknown |

Location: Can Duoc, Long An, Vietnam

| Salary: $700 - 850 per month | Posted: 27 Oct 2018

nghiệm kinh doanh B2B hoặc thường xuyên làm việc Ít nhất 2 năm kinh nghiệm kinh doanh B2B hoặc thường xuyên làm việc...
Chuyên Viên Xúc Tiến đầu Tư (tiếng Hàn)
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: 15000000 per month | Posted: 26 Oct 2018

ra đề xuất, kiến nghị Yêu Cầu Công Việc - Ít nhất 2 năm kinh nghiệm kinh doanh B2B hoặc thường xuyên làm việc...
Chuyên Viên Xúc Tiến đầu Tư (tiếng Hàn)
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: 15000000 per month | Posted: 26 Oct 2018

đề xuất, kiến nghị Yêu Cầu Công Việc - Ít nhất 2 năm kinh nghiệm kinh doanh B2B hoặc thường xuyên làm việc với khách hàng...
Senior Marketing Executive
Company: unknown |

Location: Can Giuoc, Long An, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 23 Oct 2018

(especially SEO, SEM, google analytics & other online marketing channels ); - Knowledge and experience about branding for B2B...
Senior Marketing Executive
Company: unknown |

Location: Can Giuoc, Long An, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 22 Oct 2018

(especially SEO, SEM, google analytics & other online marketing channels ); - Knowledge and experience about branding for B2B...
Nhân Viên Sales Offline
Company: unknown |

Location: An Phu, An Giang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 21 Oct 2018

nghiệm về các mảng thị trường sữa, nước giải khát..., khéo ăn nói, chịu khó - Có kinh nghiệm bán hàng tiêu dùng (B2B/ B2C...
Nhân Viên Sales Offline
Company: unknown |

Location: An Phu, An Giang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 20 Oct 2018

nghiệm về các mảng thị trường sữa, nước giải khát..., khéo ăn nói, chịu khó - Có kinh nghiệm bán hàng tiêu dùng (B2B/ B2C...
Chuyên Viên Xúc Tiến Đầu Tư Khối Hàn (long Hậu)
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 19 Oct 2018

sales BĐS, ưu tiên ứng viên mảng tư vấn BĐS Công nghiệp. HOẶC : Tối thiểu 2 năm kinh n ghiệm sales tại các mảng khác (B2B...
Chuyên Viên Xúc Tiến Đầu Tư Khối Nhật (long Hậu)
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 19 Oct 2018

(B2B). - Ngoại ngữ : tiếng Nhật lưu loát (N2 trở lên) - dùng để giao tiếp với khách hàng Nhật. - Đam mê kinh doanh, chấp...
Long An _ Chuyên Viên Xúc Tiến Đầu Tư Khối Nhật (tiếng Nhật N2 - N1) _ 14045cg
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: 18000000 per month | Posted: 19 Oct 2018

mảng khác (B2B). - Ngoại ngữ : tiếng Nhật lưu loát (N2 trở lên) - dùng để giao tiếp với khách hàng Nhật. - Đam mê kinh...
Chuyên Viên Xúc Tiến Đầu Tư (tiếng Nhật)
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: 15000000 per month | Posted: 19 Oct 2018

kinh doanh B2B hoặc thường xuyên làm việc với khách hàng doanh nghiệp FDI. Chuyên nghiệp. Năng động, chịu khó học hỏi và...
Chuyên Viên Xúc Tiến đầu Tư (tiếng Hàn)
Company: unknown |

Location: Can Giuoc, Long An, Vietnam

| Salary: $640 - 940 per month | Posted: 10 Oct 2018

, đánh giá thông tin thị trường để đưa ra đề xuất, kiến nghị Yêu cầu chung - Ít nhất 2 năm kinh nghiệm kinh doanh B2B... tự Ít nhất 2 năm kinh nghiệm kinh doanh B2B hoặc thường xuyên làm việc + Bắt buộc: - Độ tuổi: 21 ~ 40 - Tiếng Nhật...
Chuyên Viên Xúc Tiến Đầu Tư (tiếng Nhật)
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: 15000000 per month | Posted: 05 Oct 2018

kinh nghiệm kinh doanh B2B hoặc thường xuyên làm việc với khách hàng doanh nghiệp FDI. Chuyên nghiệp. Năng động, chịu khó...
Chuyên Viên Xúc Tiến Đầu Tư Khối Hàn (long Hậu)
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 05 Oct 2018

tiên ứng viên mảng tư vấn BĐS Công nghiệp. HOẶC : Tối thiểu 2 năm kinh n ghiệm sales tại các mảng khác (B2B). - Ngoại ngữ...
Chuyên Viên Xúc Tiến Đầu Tư Khối Nhật (long Hậu)
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 05 Oct 2018

mảng tư vấn BĐS Công nghiệp. HOẶC : Tối thiểu 2 năm kinh n ghiệm sales tại các mảng khác (B2B). - Ngoại ngữ : tiếng Nhật...
Long An _ Chuyên Viên Xúc Tiến Đầu Tư Khối Nhật (tiếng Nhật N2 - N1) _ 14045cg
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: 18000000 per month | Posted: 27 Sep 2018

mảng tư vấn BĐS Công nghiệp. HOẶC : Tối thiểu 2 năm kinh n ghiệm sales tại các mảng khác (B2B). - Ngoại ngữ : tiếng Nhật...