find the right job for you in Vietnam


B2B jobs in mekong delta region Vietnam

30 b2b jobs in mekong delta region

Sales Executive - B2b (english Or Chinese Fluently)
Company: Navigos Search |

Location: Long An - Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 17 Apr 2019

of Master Customers. Yêu Cầu Công Việc Bachelor’s degree or College Degree. 2-3 years sales B2B. Good at English...
Urgent] Sales Executive (b2b)
Company: A USA Company - Navigos Search's Client |

Location: Long An - Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 19 Apr 2019

Mô Tả Công Việc - Achieve sales target set by the company - Maintain existing customers and develop new business via new product development, business migration follow up and local service representative - Raise quotations to customers,...
Senior Sales Executive (b2b Sales)
Company: Avery Dennison |

Location: Long An - Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 02 Apr 2019

Mô Tả Công Việc ABOUT YOUR ROLE: We are looking for a competitive and trustworthy Sales Executive to help us build up our business activities. Your responsibilities include discovering and pursuing new sales prospects, negotiating deals ...
Nhân Viên Kinh Doanh B2b (ngành Bao Bì Nhựa)
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 18 Feb 2019

Doanh B2B (Ngành Bao Bì Nhựa) Mã công việc: Mô tả công việc: - Tìm kiếm và khai thác khách hàng mới, chắm sóc khách...
Nhân Viên Kinh Doanh B2b (ngành Bao Bì Nhựa)
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 13 Feb 2019

Doanh B2B (Ngành Bao Bì Nhựa) Mã công việc: Mô tả công việc: - Tìm kiếm và khai thác khách hàng mới, chắm sóc khách...
Nhân Viên Kinh Doanh B2b (ngành Bao Bì Nhựa)
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 13 Feb 2019

Doanh B2B (Ngành Bao Bì Nhựa) Mã công việc: Mô tả công việc: - Tìm kiếm và khai thác khách hàng mới, chắm sóc khách...
Trưởng Nhóm Bán Hàng - Hcm, Đbscl, Long An
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: 12000000 per month | Posted: 23 Apr 2019

nhiều hướng: bán sỉ bán lẻ B2C, phân phối nhập khẩu, gia công thương mại, bán hàng B2B. Yêu Cầu Công Việc Có kỹ năng...
Trưởng Nhóm Bán Hàng - Hcm, Đbscl, Long An
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: 12000000 per month | Posted: 22 Apr 2019

nhiều hướng: bán sỉ bán lẻ B2C, phân phối nhập khẩu, gia công thương mại, bán hàng B2B. Yêu Cầu Công Việc Có kỹ năng...
Trưởng Nhóm Bán Hàng - Hcm, Đbscl, Long An
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: 12000000 per month | Posted: 22 Apr 2019

: bán sỉ bán lẻ B2C, phân phối nhập khẩu, gia công thương mại, bán hàng B2B. Yêu Cầu Công Việc Có kỹ năng giao tiếp...
Trưởng Nhóm Bán Hàng - Hcm, Đbscl, Long An
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: 12000000 per month | Posted: 22 Apr 2019

: bán sỉ bán lẻ B2C, phân phối nhập khẩu, gia công thương mại, bán hàng B2B. Yêu Cầu Công Việc Có kỹ năng giao tiếp...
Trưởng Nhóm Bán Hàng - Hcm, Đbscl, Long An
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: 12000000 per month | Posted: 22 Apr 2019

nhiều hướng: bán sỉ bán lẻ B2C, phân phối nhập khẩu, gia công thương mại, bán hàng B2B. Yêu Cầu Công Việc Có kỹ năng...
Trưởng Nhóm Bán Hàng - Hcm, Đbscl, Long An
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: 12000000 per month | Posted: 22 Apr 2019

: bán sỉ bán lẻ B2C, phân phối nhập khẩu, gia công thương mại, bán hàng B2B. Yêu Cầu Công Việc Có kỹ năng giao tiếp...
Trưởng Nhóm Bán Hàng - Hcm, Đbscl, Long An
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: 12000000 per month | Posted: 22 Apr 2019

: bán sỉ bán lẻ B2C, phân phối nhập khẩu, gia công thương mại, bán hàng B2B. Yêu Cầu Công Việc Có kỹ năng giao tiếp...
Trưởng Nhóm Bán Hàng - Hcm, Đbscl, Long An
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: 12000000 per month | Posted: 21 Apr 2019

nhiều hướng: bán sỉ bán lẻ B2C, phân phối nhập khẩu, gia công thương mại, bán hàng B2B. Yêu Cầu Công Việc Có kỹ năng...
Trưởng Nhóm Bán Hàng - Hcm, Đbscl, Long An
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: 12000000 per month | Posted: 21 Apr 2019

nhiều hướng: bán sỉ bán lẻ B2C, phân phối nhập khẩu, gia công thương mại, bán hàng B2B. Yêu Cầu Công Việc Có kỹ năng...
Trưởng Nhóm Bán Hàng - Hcm, Đbscl, Long An
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: 12000000 per month | Posted: 21 Apr 2019

: bán sỉ bán lẻ B2C, phân phối nhập khẩu, gia công thương mại, bán hàng B2B. Yêu Cầu Công Việc Có kỹ năng giao tiếp...
Giám Đốc Siêu Thị Vinmart
Company: unknown |

Location: Mekong Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 18 Apr 2019

nhóm Ngành hàng phụ trách. - Phối hợp với nhóm bán hàng B2B để lên kế hoạch gia tăng doanh số. - Phổ biến và thực hiện...
Kỹ Sư Kinh Doanh Biến Tần Tự Động Hóa (cần Thơ)
Company: unknown |

Location: Can Tho - Dong Hoa, Phu Yen, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 29 Mar 2019

- Nếu đã có kinh nghiệm mảng B2B, bán hàng trong lĩnh vực Biến tần, thiết bị tự động hóa, máy móc cơ điện, điện công nghiệp...
Vincommerce - Giám Đốc Siêu Thị Vinmart (kv Miền Tây)
Company: unknown |

Location: Mekong Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 27 Mar 2019

hàng phụ trách. Phối hợp với nhóm bán hàng B2B để lên kế hoạch gia tăng doanh số. Phổ biến và thực hiện chiến lược kinh...
Kỹ Sư Kinh Doanh Biến Tần Tự Động Hóa (cần Thơ)
Company: unknown |

Location: Can Tho - Dong Hoa, Phu Yen, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 26 Mar 2019

nghiệm vào sẽ được đào tạo - Nếu đã có kinh nghiệm mảng B2B, bán hàng trong lĩnh vực Biến tần, thiết bị tự động hóa, máy móc...