find the right job for you in Vietnam


B2B jobs in north east region Vietnam

7 b2b jobs in north east region

Vinpearl Lạng Sơn - Thanh Hóa] Tbp Kinh Doanh - Sale Manager
Company: unknown |

Location: Lang Son, Lang Son - Thanh Hoa, Thanh Hoa, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 11 Jan 2019

thị trường Quản lý công cụ kỹ thuật số - Quản lý tất cả các kênh phân phối khách sạn B2C & B2B (IBE, OTAs, Bán buôn...
Vinpearl Hotel Thanh HÓa - LẠng SƠn] Tbp Kinh Doanh - Sale Manager
Company: unknown |

Location: Lang Son, Lang Son, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 11 Jan 2019

thị trường Quản lý công cụ kỹ thuật số - Quản lý tất cả các kênh phân phối khách sạn B2C & B2B (IBE, OTAs, Bán buôn...
Vinpearl Hotel Thanh HÓa - LẠng SƠn] Tbp Kinh Doanh - Sale Manager
Company: unknown |

Location: Lang Son, Lang Son, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 10 Jan 2019

trường Quản lý công cụ kỹ thuật số - Quản lý tất cả các kênh phân phối khách sạn B2C & B2B (IBE, OTAs, Bán buôn...
Nhân Viên Kinh Doanh - Sales International
Company: CONG TY CO PHAN CASABLANCA VIET NAM |

Location: Ha Nam - Bac Giang, Bac Giang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 16 Dec 2018

có kinh nghiệm trong ngành bao bì, may mặc, hiểu biết về B2B hoặc Sales cho các khu công nghiệp - Có tính kiên trì, chăm... chỉ, cẩn thận, tự tin trong giao tiếp Industrial Product, Sales Online, B2B, Sales, Xuất Nhập Khẩu Mô tả công việc...
Nhân Viên Kinh Doanh - Sales International
Company: Cong Ty Co Phan Casablanca Viet Nam |

Location: Ha Nam - Bac Giang, Bac Giang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 15 Dec 2018

về B2B hoặc Sales cho các khu công nghiệp - Có tính kiên trì, chăm chỉ, cẩn thận, tự tin trong giao tiếp...
Giám Sát Kinh Doanh Khu Vực Phú Thọ
Company: unknown |

Location: Phu Tho, Phu Tho, Vietnam

| Salary: 10000000 per month | Posted: 01 Dec 2018

nghiệp bao gồm các kênh bán hàng truyền thống, kênh bán hàng hiện đại và kênh phát triển kinh doanh (B2B, thương mại điện tử...
Giám Sát Kinh Doanh Khu Vực Thái Nguyên
Company: unknown |

Location: Thai Nguyen, Thai Nguyen, Vietnam

| Salary: 10000000 per month | Posted: 30 Nov 2018

nghiệp bao gồm các kênh bán hàng truyền thống, kênh bán hàng hiện đại và kênh phát triển kinh doanh (B2B, thương mại điện tử...