find the right job for you in Vietnam


B2B jobs in north east region Vietnam

5 b2b jobs in north east region

Nhân Viên Xuất Vé (ticketing)
Company: CONG TY CO PHAN DU LICH MEKONG LEISURE |

Location: Phu Tho, Phu Tho, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 16 Nov 2018

, là sàn giao dịch thương mại điện tử B2B (bán sỉ) đầu tiên tại Việt Nam dành cho lĩnh vực du lịch và khách sạn..., transfers, tickets and excursions, and flights with daily availability and guaranteed rates. By using our B2B online travel...
Giám Sát Kinh Doanh Khu Vực Phú Thọ
Company: unknown |

Location: Phu Tho, Phu Tho, Vietnam

| Salary: 10000000 per month | Posted: 10 Nov 2018

nghiệp bao gồm các kênh bán hàng truyền thống, kênh bán hàng hiện đại và kênh phát triển kinh doanh (B2B, thương mại điện tử...
Quản Lý Kinh Doanh Miền Bắc
Company: unknown |

Location: Ba Dinh, Hanoi - Quan Ba, Ha Giang, Vietnam

| Salary: 5000000 - 7000000 per month | Posted: 03 Nov 2018

199x Có kinh nghiệm B2B sales từ 1-2 năm. Có kinh nghiệm sales tour ở các công ty du lịch. Tư duy tích cực, tính cách...
Nhân Viên Kinh Doanh
Company: unknown |

Location: Dong Van, Ha Giang, Vietnam

| Salary: 10000000 - 12000000 per month | Posted: 23 Oct 2018

thuyết tốt. Có tư duy kinh doanh, kỹ năng sales B2B tốt. Khả năng học hỏi kiến thức mới và thích nghi môi trường mới. Giải...
Nhân Viên Kinh Doanh - Sales International
Company: Cong Ty Co Phan Casablanca Viet Nam |

Location: Ha Nam - Bac Giang, Bac Giang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 19 Oct 2018

mô lớn - Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành bao bì, may mặc, hiểu biết vầ B2B hoặc Sales cho các khu công...