find the right job for you in Vietnam


Baker jobs in Vietnam

19 baker jobs

Engineering Internship - Baker Hughes Ge (nov17-may18)
Company: GE |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 12 Oct 2017

Title Engineering Internship - Baker Hughes GE (Nov17-May18) Job Number 3001240 City Ho Chi Minh Career Level Co...-op/Intern Relocation Assistance No Business Baker Hughes GE Business Segment Baker Hughes GE Oilfield Equipment...
Quality Specialist
Company: Baker Hughes |

Location: Vung Tau, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 11 Nov 2017

About Us: Baker Hughes, a GE company (NYSE:BHGE) is the world's first and only fullstream provider of integrated... of experience with the spirit of a startup - inventing smarter ways to bring energy to the world. Follow Baker Hughes, a GE...
Electromechanical Technician
Company: Baker Hughes |

Location: Vung Tau, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 04 Nov 2017

About Us: Baker Hughes, a GE company (NYSE:BHGE) is the world's first and only fullstream provider of integrated... of experience with the spirit of a startup - inventing smarter ways to bring energy to the world. Follow Baker Hughes, a GE...
3rd Cook (baker, Butcher, Pastry Man)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 06 Oct 2017

- Hỗ trợ trong việc chuẩn bị hoàn thành nấu các món ăn hoặc món bánh trong khu vực được phân công theo tiêu chuẩn của tàu và sự hài lòng của khách. - Tùy theo chuyên môn sẽ được phân công làm việc ở khu vực bếp nóng hoặc bếp bánh,… - Làm ...
Quality Specialist - Vietnam
Company: unknown |

Location: Vung Tau, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 09 Nov 2017

About Us\: Baker Hughes, a GE company (NYSE\:BHGE) is the worlds first and only fullstream provider of integrated... with the spirit of a startup inventing smarter ways to bring energy to the world. Follow Baker Hughes, a GE company on Twitter...
Electromechanical Technician - Vietnam
Company: unknown |

Location: Vung Tau, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 08 Nov 2017

About Us\: Baker Hughes, a GE company (NYSE\:BHGE) is the worlds first and only fullstream provider of integrated... with the spirit of a startup inventing smarter ways to bring energy to the world. Follow Baker Hughes, a GE company on Twitter...
Project Engineer
Company: unknown |

Location: Long An, Mekong Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 09 Nov 2017

Saf-Viet is a French Vietnamese joint Venture specialized in manufacturing and distribution of Baker's yeast. Saf-Viet...
Nhân Viên Tổng đài, Chăm Sóc Khách Hàng
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 08 Nov 2017

, ANZ, Akzo Nobel, Abbott, BAT, Dutch Lady, Prudential, Nestle, DKSH, Shiseido, Mercedes - Benz, Nutifood, Ace Life, Baker...
Nhân Viên Trợ Lý Nội Bộ
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta - Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 08 Nov 2017

, ANZ, Akzo Nobel, Abbott, BAT, Dutch Lady, Prudential, Nestle, DKSH, Shiseido, Mercedes - Benz, Nutifood, Ace Life, Baker...
Chuyên Viên Bán Hàng Qua điện Thoại
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 08 Nov 2017

, Prudential, Nestle, DKSH, Shiseido, Mercedes - Benz, Nutifood, Ace Life, Baker Hughes, BlueScope Steel, BP Exploration Operating...
Bakery Chef
Company: unknown |

Location: Ngu Hanh Son, Da Nang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 07 Nov 2017

- Qualification : Vocational, college, - Good Knowledge of Cooking Skills - Proven experience as Pastry Chef, baker or relevant...
Project Engineer
Company: unknown |

Location: Long An, Mekong Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 07 Nov 2017

is a French Vietnamese joint Venture specialized in manufacturing and distribution of Baker's yeast. Saf-Viet is part of Lesaffre...
Bakery Chef
Company: unknown |

Location: Da Nang, South Central Coast, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 07 Nov 2017

, baker or relevant role - Problem Solving / Creative - Accuracy and speed in executing assigned tasks - Computer skill...
Draftsman
Company: unknown |

Location: Long An, Mekong Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 23 Oct 2017

of Baker's yeast. Saf-Viet is part of Lesaffre group (world leader in its industry and rich of... Draftsman Thông Tin Tuyển...
Draftsman
Company: unknown |

Location: Long An, Mekong Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 22 Oct 2017

.safviet.com.vn Saf-Viet is a French Vietnamese joint Venture specialized in manufacturing and distribution of Baker's yeast...
Customer Service (nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 12 Oct 2017

type of bread, then give them to baker team. - Kiểm tra mail để nhận các đơn hàng khách sỉ và báo cho bộ phận sản xuất từ 15 giờ...
Nhân Viên Thẩm Định Giá
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: 5000000 - 7000000 per month | Posted: 10 Oct 2017

– Thành viên của Kiểm toán Quốc tế Baker Tilly, chúng tôi cần tuyển . Ưu tiên với những ứng viên có kinh nghiệm. Yêu cầu...
Agronomy Engineer - Kỹ Sư Nông Nghiệp
Company: unknown |

Location: Long An, Mekong Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 30 Sep 2017

Vietnamese joint Venture specialized in manufacturing and distribution of Baker's yeast. Saf-Viet is part of Lesaffre group...
Agronomy Engineer - Kỹ Sư Nông Nghiệp
Company: unknown |

Location: Long An, Mekong Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 28 Sep 2017

is a French Vietnamese joint Venture specialized in manufacturing and distribution of Baker's yeast. Saf-Viet is part of Lesaffre...