find the right job for you in Vietnam


Baker jobs in Vietnam

4 baker jobs

Pastry Chef
Company: AccorHotels |

Location: Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 30 Jan 2019

, the level of the following within the Pastry Kitchen as a Baker  Implement quality control procedures for all baking...
Hcm - Nhân Viên Bán Hàng Kiêm Thu Ngân Cửa Hàng Outlet Vạn Hạnh Mall
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 10 May 2019

sát cửa hàng để giải quyết khiếu nại của khách hàng. Lưu ý: Cửa hàng bao gồm 6 nhãn hàng: Ted Baker, Max&Co., Topshop...
Hcm - Nhân Viên Bán Hàng Kiêm Thu Ngân - Cửa Hàng Outlet Vạn Hạnh Mall
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 10 May 2019

để giải quyết khiếu nại của khách hàng. Lưu ý: Cửa hàng bao gồm 6 nhãn hàng: Ted Baker, Max&Co., Topshop Topman, Dorothy...
Nhân Viên Kinh Doanh Quốc Tế
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 21 Apr 2019

, Hallibuton, Baker Hughes, Expro, Aker Solution, Alpha ECC, PV Ship Yard, Saigon Shipyard, etc.We are the distributor of more than...