find the right job for you in Vietnam


Bank jobs in Vietnam

1 to 40 of 4,076 bank jobs

Fvp, Country Digital Bank Marketing, Retail Banking
Company: United Overseas Bank (Vietnam) Limited |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 13 Oct 2018

Mô Tả Công Việc DIVISION : Retail Digital Bank Division REPORTS TO : Head of Digital Bank We look for a talented... and Responsibilities: The Digital Marketing Head is responsible for marketing initiatives for Digital Bank thru digital channels including...
Bank Clerk
Company: Hua Nan Commercial Bank - Ho Chi Minh City Branch |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 13 Oct 2018

) + Minimum 01 – 03 years experience in banking operation tasks, fresh graduated also welcome for our bank’s recruitment + Good... candidates will be notified. Please do not contact via telephone. Thank you ! *Benefit: According to the bank policy...
Country Digital Bank Compliance
Company: United Overseas Bank (Vietnam) Limited |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 26 Sep 2018

Mô Tả Công Việc Key responsibilities: Job Summary - Support the Head of Compliance, Retail Digital Bank, Country... Head of Compliance, Country Head of Digital Bank to achieve Retail Digital Bank Objectives - Provide regulatory...
Cash And Bank Accountant
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: 6000000 per month | Posted: 26 Sep 2018

3.File Cash Book 4.Make sure HCM petty cash is running as Financial Policy II.Bank 1.Initiate online payments..., remittance 2.Control documents of all bank account. Make sure all payment is approved before process 3.Prepare documents...
Temporary Accountant Executive (ap / Bank)
Company: MSC Vietnam Company Limited |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 19 Sep 2018

world. Responsibilities - Receiving, checking, scanning and posting purchasing invoices on SAP. - Bank outwire... submitting to the bank - Storing/recording FA documents which were paid/settled - Checking/Arranging deposit documents...
Cash And Bank Accountant
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: 6000000 per month | Posted: 07 Sep 2018

3.File Cash Book 4.Make sure HCM petty cash is running as Financial Policy II.Bank 1.Initiate online payments..., remittance 2.Control documents of all bank account. Make sure all payment is approved before process 3.Prepare documents...
Consultant To Conduct Training On Bank's Environmental And Social Safeguards
Company: Oxfam |

Location: Vietnam, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 02 Sep 2018

. We are seeking a consultant to Conduct training on bank's environmental and social safeguards with details as attached, Applicants...
Hr Assistant - The International Bank
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: 8000000 per month | Posted: 13 Oct 2018

System management: maintaining/ updating related HR databases/ systems Document management: disseminating information, drafting presentations and documents file and document management Data processing: data entry, basic data analysis for ...
Head Of Business Development (digital Bank)
Company: Navigos Search's Client |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 29 Sep 2018

Mô Tả Công Việc 1. Responsible for the overall management of all strategic and operational Sales and Marketing activities for Digital Banking Initiatives. 2. Take Accountability of establishing and managing the Sales and Marketing resour...
Phó GĐ Chi Nhánh Phụ Trách Tín Dụng - [bac A Bank - Chi Nhánh Huế]
Company: Ngan Hang Thuong Mai Co Phan Bac A |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 17 Oct 2018

_Giaodichvien_PhamThiA) - Gửi trực tiếp: Phòng Tuyển dụng- Khối Nhân sự- Ngân hàng TMCP Bắc Á -Tầng 12 Tòa nhà BAC A BANK- số 9 Đào... Duy Anh- Đống Đa- Hà Nội. 3. Lưu ý: BAC A BANK KHÔNG tuyển dụng qua trung gian và KHÔNG thu bất kỳ khoản phí nào Chỉ...
Giám Đốc Chi Nhánh - [bac A Bank - Chi Nhánh Hà Nam]
Company: Ngan Hang Thuong Mai Co Phan Bac A |

Location: Ha Nam, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 17 Oct 2018

_PhamThiA) - Gửi trực tiếp: Phòng Tuyển dụng- Khối Nhân sự- Ngân hàng TMCP Bắc Á -Tầng 12 Tòa nhà BAC A BANK- số 9 Đào Duy Anh...- Đống Đa- Hà Nội. 3. Lưu ý: BAC A BANK KHÔNG tuyển dụng qua trung gian và KHÔNG thu bất kỳ khoản phí nào Chỉ những hồ sơ...
Chuyên Viên Thẩm định Giá - Qlrr - Maritime Bank - Hà Nội
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 17 Oct 2018

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank) cần tuyển vị trí Chuyên viên Thẩm định giá với mô tả công việc như sau...
Chuyên Viên Chính Quản Lý Tài Sản Nợ Có - Qltc - Maritime Bank - Hà Nội
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 17 Oct 2018

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) cần tuyển vị trí Chuyên viên Chính Quản lý Tài sản Nợ Có với mô tả...
Chuyên Viên Quản Lý Tài Sản Mạng Lưới - Kvh - Maritime Bank - Hà Nội
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 17 Oct 2018

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) cần tuyển Chuyên viên Quản lý Tài sản Mạng lưới với mô tả công việc...
Giao Dịch Viên - Kvh - Maritime Bank - Bắc Giang
Company: unknown |

Location: Bac Giang, Bac Giang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 17 Oct 2018

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) cần tuyển Giao dịch viên với mô tả công việc như sau: - Nhận tiếp...
Chuyên Viên Cao Cấp Quản Trị Chiến Lược - Kcl - Maritime Bank - Hà Nội
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 17 Oct 2018

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) cần tuyển Chuyên viên Cao cấp Quản trị Chiến lược với mô tả công việc... đơn vị phù hợp với định hướng triển khai chiến lược của Maritime Bank theo phân công - Quản trị kết quả hoạt động mạng...
Chuyên Viên Cao Cấp Thẩm định Khách Hàng Chiến Lược - Qlrr - Maritime Bank - Hà Nội
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 17 Oct 2018

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) cần tuyển vị trí Chuyên viên Cao cấp Thẩm định Khách hàng Chiến lược...
Chuyên Viên Cao Cấp Phân Tích Tài Chính - Qltc - Maritime Bank - Hà Nội
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 16 Oct 2018

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) cần tuyển vị trí Chuyên viên Cao cấp Phân tích Tài chính với mô tả...
Chuyên Viên Quản Lý Tài Sản Mạng Lưới - Kvh - Maritime Bank - Hà Nội
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 16 Oct 2018

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) cần tuyển Chuyên viên Quản lý Tài sản Mạng lưới với mô tả công việc... được thành lập năm 2012. Với chiến lược kinh doanh mới, Khối Quản lý Nhân tài của Maritime Bank đã được tách ra và được xây...
Chuyên Viên Cao Cấp Phân Tích Tài Chính - Qltc - Maritime Bank - Hà Nội
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 16 Oct 2018

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) cần tuyển vị trí Chuyên viên Cao cấp Phân tích Tài chính với mô tả..., Khối Quản lý Nhân tài của Maritime Bank đã được tách ra và được xây dựng thành công ty tư vấn nguồn nhân lực M-Talent...