find the right job for you in Vietnam


Banker jobs in Vietnam

1 to 40 of 65 banker jobs

Shinhan Fresh Banker 2018 - Southern Region
Company: Shinhan Bank |

Location: South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 06 Dec 2017

"Is banking your favorite career? Do you want to be a professional banker in a strong developing international bank...
Chuyên Viên Dịch Vụ Khách Hàng (personal Banker)
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 01 Feb 2018

, Hà Nội Website Vị trí tuyển: Chuyên viên Dịch vụ khách hàng (Personal Banker) Mô tả công việc Phát triển khách hàng... phòng và các phần mềm ứng dụng. Thông tin chung Vị trí tuyển: Chuyên viên Dịch vụ khách hàng (Personal Banker) Mã số: N...
Shinhan Fresh Banker 2018 - Northern Region
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 30 Dec 2017

đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: Shinhan Fresh Banker 2018... to be a professional banker in a strong developing international bank in Vietnam? Do you want to work in a dynamic yet friendly...
Shinhan Fresh Banker 2018 - Northern Region
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 29 Dec 2017

đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: Shinhan Fresh Banker 2018... to be a professional banker in a strong developing international bank in Vietnam? Do you want to work in a dynamic yet friendly...
Personal Banker
Company: unknown |

Location: Khanh Hoa, South Central Coast, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 27 Dec 2017

Thông báo Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: Personal Banker...
Personal Banker
Company: unknown |

Location: Khanh Hoa, South Central Coast, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 27 Dec 2017

đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: Personal Banker Ngân Hàng TMCP... Việt Nam Chia sẻ việc làm này Personal Banker Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam Nhận email việc làm tương tự Tạo...
Personal Banker
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 23 Dec 2017

Thông báo Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: Personal Banker...
Personal Banker
Company: unknown |

Location: Quang Ninh, North East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 23 Dec 2017

Thông báo Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: Personal Banker...
Personal Banker
Company: unknown |

Location: Haiphong, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 23 Dec 2017

Thông báo Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: Personal Banker...
Personal Banker
Company: unknown |

Location: Quang Ninh, Quang Binh, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 23 Dec 2017

đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: Personal Banker Ngân Hàng TMCP...: Lương: Cạnh tranh Personal Banker Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam Nhận email việc làm tương tự Tạo thông báo việc...
Personal Banker
Company: unknown |

Location: Haiphong, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 23 Dec 2017

đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: Personal Banker Ngân Hàng TMCP...: Lương: Cạnh tranh Personal Banker Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam Nhận email việc làm tương tự Tạo thông báo việc...
Personal Banker
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 22 Dec 2017

đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: Personal Banker Ngân Hàng TMCP... Địa điểm: Lương: 10 Tr - 14 Tr VND Địa điểm: Lương: Cạnh tranh Địa điểm: Lương: Cạnh tranh Personal Banker Ngân...
ChuyÊn ViÊn ChĂm SÓc KhÁch HÀng Ưu TiÊn (personal Banker) - NgÂn HÀng QuỐc TẾ Vib
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: 8000000 - 12000000 per month | Posted: 30 Sep 2017

công việc Tên công việc: CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG ƯU TIÊN (PERSONAL BANKER) - NGÂN HÀNG QUỐC TẾ VIB Mã công...
Chương Trình Quản Trị Viên Tiềm Năng - Ocb Talent Bankers
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 09 Feb 2018

1. Vị trí tuyển dụng: Enterprise Architecture (EA) Coordinator Business Analyst (BA) ​2. LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN: Tổng thời gian chương trình kéo dài 02 năm và được chia làm 03 giai đoạn:... Giai đoạn 01: Ứng viên được đào tạo và làm việ...
Ocb Talent Bankers - Nhà Lãnh Đạo Tiềm Năng (khối Công Nghệ)
Company: Ngan Hang TMCP Phuong Dong |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 05 Feb 2018

Mô Tả Công Việc Các vị trí tuyển dụng cho Khối Công nghệ: - Enterprise Architecture ( EA) - Coordinator - Business Analyst (BA) Lộ trình: được chia làm 03 giai đoạn: - Giai đoạn 01: Ứng viên được đào tạo và làm việc tại đơn vị theo ...
Senior Accountant
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 09 Feb 2018

and procedures, participate in financial standards setting and in forecast process. - Dealing with banker to exchange foreign...
General Manager
Company: Reeracoen |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: $2500 - 3000 per month | Posted: 31 Jan 2018

business field (banker or finance background/experience is preferable) Experience working for global/international company...
Payable Accountant (start Work After Tet)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 27 Jan 2018

payment (by cash and bank) to ensure payment correctly. Keep the good communication and relationship with 3rd parties: banker...
Business Development Manager / Sales Consultant (for Expatriates Only)
Company: Devere Group |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 19 Jan 2018

, investment banker, financial planner, branch manager, broker or certified financial planner, your experience could translate...
Client Account Officer
Company: Citigroup |

Location: Toronto, ON - Nam Can, Ca Mau, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 14 Jan 2018

data into a single system and completing annual reviews. Periodic Client Reviews - producing monthly reports by Banker.... Demonstrates initiative without compromising compliance or confidentiality. Ability to multi-task per the needs of banker teams...