find the right job for you in Vietnam


Barman jobs in Vietnam

4 barman jobs

Bartender/barman/barmaid - Nhân Viên Quầy Bar
Company: unknown |

Location: Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 01 Sep 2017

, vị trí ứng tuyển. Lĩnh vực: Resort/ Khu Du lịch Ngành nghề: Ẩm thực/ Bàn/ Bar Vị trí: Nhân viên Bartender/Barman...
Bartender/barman/barmaid - Nhân Viên Quầy Bar
Company: unknown |

Location: Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 18 Aug 2017

Bartender/Barman/Barmaid - Nhân viên quầy bar Lưu ý: bạn nên trực tuyến để Nhà tuyển dụng chủ động liên hệ tới bạn Tiêu...
Barman
Company: JW Marriott Hotel Hanoi |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 11 Nov 2017

Tanto JW Marriott como Marriott Hotels forman parte del grupo de marcas de Marriott International. Marriott Hotels, la marca principal de Marriott International, que cuenta con más de 500 hoteles a nivel mundial, está fomentando la indust...
Barman
Company: JW Marriott Hotel Hanoi |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 11 Nov 2017

Les marques du groupe Marriott International incluent JW Marriott et Marriott Hotels. Marriott Hotels, la marque phare de Marriott International avec plus de 500 établissements à l'échelle mondiale, œuvre à la promotion de l'art du bien r...