find the right job for you in Vietnam


Barman jobs in Vietnam

1 barman jobs

Bartender/barman/barmaid - Nhân Viên Quầy Bar
Company: unknown |

Location: Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 07 Sep 2018

, vị trí ứng tuyển. Lĩnh vực: Resort/ Khu Du lịch Ngành nghề: Ẩm thực/ Bàn/ Bar Vị trí: Nhân viên Bartender/Barman...