find the right job for you in Vietnam


Battery Repairer jobs in Vietnam


Sorry! We couldn't find any job for such criteria. You may want to try one of the familiar jobs:

Senior Sales Executive (battery Dept. - Hcm)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 21 Mar 2018

(Battery Dept. - HCM) Panasonic Vietnam Group Ngày cập nhật: 20/03/2018 Thông Tin Tuyển Dụng Nơi làm việc: Cấp bậc... and executive all related jobs to the growth of Panasonic Battery Business in GT Channel, South area, such as: Set sell-in, sell...
Senior Sales Executive (battery Dept. - Hcm)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 21 Mar 2018

đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: Senior Sales Executive (Battery... all related jobs to the growth of Panasonic Battery Business in GT Channel, South area, such as: Set sell-in, sell-out target...
04 Php Developers (laravel And Angular 0-3 Years Exeperience)
Company: Hardsoft Company Limited |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 06 May 2018

are all the peoples/companies who got involved in the Car Insurance Industry (Repairer, Assessor, Insurance, Claim Departments...
Sales Engineer (hcmc)
Company: Cong Ty TNHH YHI ( Viet Nam ) |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 16 Apr 2018

Mô Tả Công Việc To be responsible for company’s automotive battery product To assess defective claims...
Qc Staff/ Nhân Viên Phòng Chất Lượng
Company: unknown |

Location: Binh Duong, South East, Vietnam

| Salary: 10000000 per month | Posted: 24 May 2018

Lượng GS Battery Vietnam Co., Ltd. Ngày cập nhật: 23/05/2018 Thông Tin Tuyển Dụng Nơi làm việc: Cấp bậc: Nhân... thiệu về công ty GS Battery Vietnam Co., Ltd. 18 Đường số 3, KCN Việt Nam Singapore (VSIP1), Thuận An, Bình Dương...
It Intern
Company: unknown |

Location: Binh Duong, South East, Vietnam

| Salary: 4500000 per month | Posted: 22 May 2018

size change and disk size usage ; Test UPS (if battery charging) ; Check the status of network's equipment ; Check DHCP...
It Intern
Company: unknown |

Location: Binh Duong, South East, Vietnam

| Salary: 4500000 per month | Posted: 22 May 2018

usage ; Test UPS (if battery charging) ; Check the status of network's equipment ; Check DHCP application...
Công Nhân Nhập Liệu Phòng Hành Chánh Nhân Sự (bằng Trung Cấp Hoặc Cao đẳng)
Company: unknown |

Location: Binh Duong, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 22 May 2018

chung chung như “quản lý”, nên tìm kết hợp thêm ngành nghề, nơi làm việc,… Tìm Ngay Nộp hồ sơ ứng tuyển: GS Battery... Hành chánh nhân sự (Bằng Trung cấp hoặc Cao đẳng) GS Battery Vietnam Co., Ltd. Ngày cập nhật: 21/05/2018 Thông Tin...
1 Kỹ Sư Điện + 1 Kỹ Sư Cơ Khí (phòng Bảo Trì Nhà Máy)
Company: unknown |

Location: Binh Duong, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 22 May 2018

(phòng Bảo Trì nhà máy) GS Battery Vietnam Co., Ltd. Ngày cập nhật: 21/05/2018 Thông Tin Tuyển Dụng Nơi làm việc... thứ 7 mỗi tháng, các ngày lễ và CN Giới thiệu về công ty GS Battery Vietnam Co., Ltd. 18 Đường số 3, KCN Việt Nam...
Trung Cấp Y Tá/ Y Sĩ/ Điều Dưỡng
Company: unknown |

Location: Binh Duong, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 22 May 2018

chung chung như “quản lý”, nên tìm kết hợp thêm ngành nghề, nơi làm việc,… Tìm Ngay Nộp hồ sơ ứng tuyển: GS Battery... Sĩ/ Điều Dưỡng GS Battery Vietnam Co., Ltd. Ngày cập nhật: 21/05/2018 Thông Tin Tuyển Dụng Nơi làm việc: Cấp bậc...
Công Nhân Nhập Liệu Phòng Hành Chánh Nhân Sự (bằng Trung Cấp Hoặc Cao đẳng)
Company: unknown |

Location: Binh Duong, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 22 May 2018

chánh nhân sự (Bằng Trung cấp hoặc Cao đẳng) GS Battery Vietnam Co., Ltd. Ngày cập nhật: 21/05/2018 Thông Tin Tuyển... khác: Phụ cấp nhà ở, đi lại... Ngày nghỉ: Nghỉ 2 ngày Thứ Bảy/ tháng Giới thiệu về công ty GS Battery Vietnam Co...
Trung Cấp Y Tá/ Y Sĩ/ Điều Dưỡng
Company: unknown |

Location: Binh Duong, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 21 May 2018

GS Battery Vietnam Co., Ltd. Ngày cập nhật: 21/05/2018 Thông Tin Tuyển Dụng Nơi làm việc: Cấp bậc: Nhân viên... chính thức Ngày nghỉ: - nghỉ 2 ngày Thứ Bảy/ tháng Giới thiệu về công ty GS Battery Vietnam Co., Ltd. 18 Đường số 3...
1 Kỹ Sư Điện + 1 Kỹ Sư Cơ Khí (phòng Bảo Trì Nhà Máy)
Company: unknown |

Location: Binh Duong, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 21 May 2018

chung chung như “quản lý”, nên tìm kết hợp thêm ngành nghề, nơi làm việc,… Tìm Ngay Nộp hồ sơ ứng tuyển: GS Battery... khí (phòng Bảo Trì nhà máy) GS Battery Vietnam Co., Ltd. Ngày cập nhật: 21/05/2018 Thông Tin Tuyển Dụng Nơi làm...
Qc Staff/ Nhân Viên Phòng Chất Lượng
Company: unknown |

Location: Binh Duong, South East, Vietnam

| Salary: 10000000 per month | Posted: 21 May 2018

chung chung như “quản lý”, nên tìm kết hợp thêm ngành nghề, nơi làm việc,… Tìm Ngay Nộp hồ sơ ứng tuyển: GS Battery... Chất Lượng GS Battery Vietnam Co., Ltd. Ngày cập nhật: 19/05/2018 Thông Tin Tuyển Dụng Nơi làm việc: Cấp bậc...
Qc Staff/ Nhân Viên Phòng Chất Lượng
Company: unknown |

Location: Binh Duong, South East, Vietnam

| Salary: 10000000 per month | Posted: 19 May 2018

Lượng GS Battery Vietnam Co., Ltd. Ngày cập nhật: 19/05/2018 Thông Tin Tuyển Dụng Nơi làm việc: Cấp bậc: Nhân... thiệu về công ty GS Battery Vietnam Co., Ltd. 18 Đường số 3, KCN Việt Nam Singapore (VSIP1), Thuận An, Bình Dương...
Nhân Viên Hành Chánh
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 17 May 2018

Viên Quốc Tế Việt Nam JACCS - Công ty TNHH Kiều hối Đông Á - Decotex Co., Ltd. - GS Battery Vietnam Co., Ltd. Tìm thêm...
Nhân Viên Phòng Bảo Trì Nhà Máy (kỹ Sư Cơ Khí)
Company: unknown |

Location: Binh Duong, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 17 May 2018

sư Cơ Khí) GS Battery Vietnam Co., Ltd. Ngày cập nhật: 16/05/2018 Thông Tin Tuyển Dụng Nơi làm việc: Cấp bậc... nghỉ: 2 ngày thứ 7 mỗi tháng, các ngày lễ và CN Giới thiệu về công ty GS Battery Vietnam Co., Ltd. 18 Đường số 3, KCN...
Kỹ Sư Cơ Khí (nhân Viên Phòng Bảo Trì Nhà Máy)
Company: unknown |

Location: Binh Duong, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 17 May 2018

Trì nhà máy) GS Battery Vietnam Co., Ltd. Ngày cập nhật: 16/05/2018 Thông Tin Tuyển Dụng Nơi làm việc: Cấp bậc... ngày thứ 7 mỗi tháng, các ngày lễ và CN Giới thiệu về công ty GS Battery Vietnam Co., Ltd. 18 Đường số 3, KCN Việt...
Nhân Viên Phòng Bảo Trì Nhà Máy (kỹ Sư Cơ Khí)
Company: unknown |

Location: Binh Duong, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 17 May 2018

chung chung như “quản lý”, nên tìm kết hợp thêm ngành nghề, nơi làm việc,… Tìm Ngay Nộp hồ sơ ứng tuyển: GS Battery... nhà máy (Kỹ sư Cơ Khí) GS Battery Vietnam Co., Ltd. Ngày cập nhật: 16/05/2018 Thông Tin Tuyển Dụng Nơi làm việc...
Kỹ Sư Cơ Khí (nhân Viên Phòng Bảo Trì Nhà Máy)
Company: unknown |

Location: Binh Duong, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 17 May 2018

chung chung như “quản lý”, nên tìm kết hợp thêm ngành nghề, nơi làm việc,… Tìm Ngay Nộp hồ sơ ứng tuyển: GS Battery... phòng Bảo Trì nhà máy) GS Battery Vietnam Co., Ltd. Ngày cập nhật: 16/05/2018 Thông Tin Tuyển Dụng Nơi làm việc...