find the right job for you in Vietnam


Biller jobs in Vietnam

4 biller jobs

Lập Trình Viên Java, Ios Làm Tại Trung Tâm Fintech Viettel [hn3]
Company: unknown |

Location: Thanh Xuan, Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 12 Apr 2019

Làm các hệ thống Ebannking, Biller Merchant của Viettel như: WEB Bankplus nội bộ, MB Bankplus, Bảo Việt Pay, VPBANKPLUS...
Ios Developers [hn3]
Company: unknown |

Location: Thanh Xuan, Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 12 Apr 2019

Làm các hệ thống Ebannking, Biller Merchant của Viettel như: WEB Bankplus nội bộ, MB Bankplus, Bảo Việt Pay, VPBANKPLUS...
Viettel] Lập Trình Viên Java, C++, Ios, Android [hn3]
Company: unknown |

Location: Thanh Xuan, Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 11 Apr 2019

Làm các hệ thống Ebannking, Biller Merchant của Viettel như: WEB Bankplus nội bộ, MB Bankplus, Bảo Việt Pay, VPBANKPLUS...
Java Core, Java Web Developers (all Level) Làm Tại Viettel [hn3]
Company: unknown |

Location: Thanh Xuan, Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 11 Apr 2019

Làm các hệ thống Ebannking, Biller Merchant của Viettel như: WEB Bankplus nội bộ, MB Bankplus, Bảo Việt Pay, VPBANKPLUS...