find the right job for you in Vietnam


Boiler Operator jobs in Vietnam

3 boiler operator jobs

Laundry Boiler Operator - Nhân Viên Lò Hơi Giặt Ủi
Company: unknown |

Location: Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 17 Jul 2018

Ngành nghề: Kỹ thuật/ Bảo dưỡng Vị trí: Nhân viên Laundry Boiler Operator - Nhân Viên Lò Hơi Giặt Ủi Lưu ý: bạn nên...; - Depending on the nature of the operation; - Add chemicals to the boiler water or maintain logs or charts to help ensure...
Laundry Boiler Operator - Nhân Viên Lò Hơi Giặt Ủi
Company: unknown |

Location: Kien Giang, Mekong Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 17 Jul 2018

này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: Laundry Boiler Operator - Nhân Viên Lò Hơi Giặt Ủi... - 10 Tr VND Địa điểm: Lương: Cạnh tranh Địa điểm: Lương: 5 Tr - 8 Tr VND Laundry Boiler Operator - Nhân Viên Lò...
Nhân Viên Vận Hành Lò Hơi (boiler Operator)
Company: Cong ty TNHH Denis G.M. |

Location: Binh Duong, South East, Vietnam

| Salary: 5000000 - 7000000 per month | Posted: 24 Jun 2018

Yêu cầu - Vận hành đúng nguyên lý hoạt động và an toàn. - Cần cù, chịu khó trong công việc; - Có thái độ làm việc tốt, tinh thần hợp tác và trách nhiệm cao. - Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên - Có khả năng chịu áp lực cao trong công vi...