find the right job for you in Vietnam


Building Inspector jobs in Vietnam

5 building inspector jobs

Mep Inspector
Company: unknown |

Location: Quang Nam, South Central Coast, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 27 Jun 2018

Thông báo Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: MEP Inspector... Ngành nghề: Hết hạn nộp: 26/06/2018 Cấp bậc: Nhân viên Mô tả Công việc REQUIREMENTS 1. MEP Inspector with 8 - 10...
Qc Inspector (welding)
Company: unknown |

Location: Ba Ria - Vung Tau, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 05 Jul 2018

đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: QC Inspector (Welding) PEB Steel... has become a regional leader in the design, fabrication, supply and erection of Pre-Engineered Steel Buildings. PEB Steel Building Ltd...
Mep Inspector
Company: unknown |

Location: Quang Nam, South Central Coast, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 27 Jun 2018

đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: MEP Inspector Công Ty TNHH Phát...: Hết hạn nộp: 26/06/2018 Cấp bậc: Nhân viên Mô tả Công việc REQUIREMENTS 1. MEP Inspector with 8 - 10 years relevant...
Qc Inspector (painting)
Company: unknown |

Location: Ba Ria - Vung Tau, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 16 May 2018

đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: QC INSPECTOR (Painting) PEB Steel... has become a regional leader in the design, fabrication, supply and erection of Pre-Engineered Steel Buildings. PEB Steel Building Ltd...
Qc Material/ Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng Vật Tư/ Thiết Bị
Company: Strategic Marine (V) |

Location: Ba Ria - Vung Tau, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 04 Jul 2018

Mô Tả Công Việc Position Purpose/Mục đích chức danh công việc Material Inspector shall be in charged for inspection... Graduated from Technical College or welding experiences relating to ship building, mechanical. English level A Skills/ Kỹ...