find the right job for you in Vietnam


Butcher jobs in Vietnam

11 butcher jobs

Butcher - Nhân Viên Căt Thịt
Company: Cong ty TNHH The Meat Trader |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: 10000000 per month | Posted: 26 Nov 2018

Hồ Chí Minh, Butcher - Nhân Viên Căt Thịt | Việc làm Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Tên công ty Công ty TNHH The Meat... trong lĩnh vực butcher, có khả năng nấu ăn - Cắt thịt - Kiến thức về các loại thịt bò, bộ phận của con bò - Tiếng Anh...
Nhân Viên Bếp Sơ Chế (butcher)
Company: unknown |

Location: Nha Trang, Khanh Hoa, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 30 Oct 2018

: Nhân viên Nhân viên bếp sơ chế (BUTCHER)...
Kitchen Storekeeper And Butcher
Company: Six Senses Con Dao |

Location: Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 29 Nov 2018

Mô Tả Công Việc Kiểm tra hàng hóa (đúng chất lượng, đủ số lượng) trước khi nhập kho thực phẩm Kiểm tra số lượng nhập kho đúng với hóa đơn Thường xuyên cập nhật thẻ kho, lượng hàng tồn Đề xuất đặt hàng cho bộ phận bếp tùy theo lượng kh...
Warehouse Inventory Supervisor
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 16 Nov 2018

demand on daily sale and delivery. Daily check with QA and butcher staff process return and defect items to replenish stock...
Warehouse & Transportation Supervisor
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 13 Nov 2018

on daily sale and delivery. Daily check with QA and butcher staff process return and defect items to replenish stock Managed...
Warehouse Inventory Supervisor
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 16 Nov 2018

production plan and actual that meet sale and customer demand on daily sale and delivery. Daily check with QA and butcher staff...
Warehouse & Transportation Supervisor
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 13 Nov 2018

production plan and actual that meet sale and customer demand on daily sale and delivery. Daily check with QA and butcher staff...
Nhân Viên Bếp
Company: unknown |

Location: Quan 2, Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 28 Sep 2018

Đây là tên, thương hiệu của Nhà tuyển dụng bạn quan tâm và hình ảnh của họ" data-position='bottom'> The Butcher...
Cost Controller- Phụ Trách Quản Lý Chi Phí
Company: unknown |

Location: Ba Dinh, Hanoi - Quan Ba, Ha Giang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 14 Sep 2018

functions and bar inventories. o Conducts monthly food & butcher tests to determine yields. o Work with the executive chef...
Bartender
Company: unknown |

Location: Quan 2, Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 06 Sep 2018

Đây là tên, thương hiệu của Nhà tuyển dụng bạn quan tâm và hình ảnh của họ" data-position='bottom'> The Butcher...
Thu Ngân Full Time
Company: unknown |

Location: Quan 2, Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 24 Jul 2018

Đây là tên, thương hiệu của Nhà tuyển dụng bạn quan tâm và hình ảnh của họ" data-position='bottom'> The Butcher...