find the right job for you in Vietnam


Cabin Crew jobs in Vietnam

1 cabin crew jobs

Tiếp Viên Hàng Không Emirates Airline
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 13 Nov 2017

Luật Lao Động UAE. Yêu cầu công việc Nam/Nữ: Tuổi từ 21 đến 35; Số lượng 60 người; Vị trí : Tiếp viên hàng không Cabin... Crew; Ưu tiên những ứng viên có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan nêu trên; Trình độ học vấn: Tốt nghiệp...