find the right job for you in Vietnam


Calibration Technician jobs in Vietnam

10 calibration technician jobs

Lab Technician - Pharma Ingredients
Company: Asia Shine Trading & Services Company Ltd. |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 15 Nov 2018

Mô Tả Công Việc The primary purpose of the Lab Technician is to perform pharmaceutical analyses through routine... chemicals and supply checks - Perform instrument maintenance, calibration & validation and routinely updates instrument...
Technician- Reliability/test Engineering Ii
Company: First Solar |

Location: Vietnam, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 07 Nov 2018

Good team orientation Basic troubleshooting skills Possess data analysis skill . Knowledgeable in calibration/testing...
Technician- Reliability/test Engineering Ii
Company: First Solar |

Location: Vietnam, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 07 Nov 2018

Good team orientation Basic troubleshooting skills Possess data analysis skill . Knowledgeable in calibration/testing...
Kỹ Thuật Viên Hiệu Chuẩn/ Calibration Technician
Company: unknown |

Location: Binh Duong, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 09 Dec 2018

Ty: 100-499 Chi tiết công việc Tên công việc: Kỹ thuật viên Hiệu chuẩn/ Calibration Technician Mã công việc: Mô tả...
Kỹ Thuật Viên Hiệu Chuẩn/ Calibration Technician
Company: unknown |

Location: Binh Duong, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 01 Dec 2018

- Thực hiện kế hoạch hiệu chuẩn trên các công cụ của quá trình sản xuất và hệ thống phụ trợ và cập nhật hồ sơ tài liệu theo các quy trình đã được mô tả - Thực hiện kế hoạch hiệu chuẩn và bảo trì khi được yêu cầu trên các thiết bị và máy m...
Electrical & Automation Technician (thời Vụ 01 Năm)
Company: CONG TY TNHH NESTLE VIET NAM |

Location: Hung Yen, Hung Yen, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 26 Nov 2018

Bắc Ninh, Electrical & Automation Technician (Thời Vụ 01 Năm) | Việc làm Thực phẩm/DV ăn uống Tên công ty CÔNG... - Responsible for implementation of instrument calibration of all instruments in the factory, support to manage all instruments...
Process Engineer/ Technical Engineer And Technician
Company: PROMINENT DOSIERTECHNIK VIETNAM |

Location: Binh Thanh, Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 26 Nov 2018

Hồ Chí Minh, Process Engineer/ Technical Engineer and Technician | Việc làm Môi trường/Xử lý chất thải Tên công... the same industry like water treatment companies, F&B industries (1 year for Technician) … - Prefer candidates, worked...
Instrument Technician
Company: unknown |

Location: Thanh Hoa, Thanh Hoa, Vietnam

| Salary: 15000000 per month | Posted: 19 Oct 2018

để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: INSTRUMENT TECHNICIAN XL Manpower Ngày cập... regularly to prevent the equipment and equipment system such as meter measurement, calibration check, sensor hygiene,… Report...
Instrument Technician
Company: unknown |

Location: Thanh Hoa, Thanh Hoa, Vietnam

| Salary: 15000000 per month | Posted: 19 Sep 2018

to prevent the equipment and equipment system such as meter measurement, calibration check, sensor hygiene,… Report... to Instrument Technician Leader Yêu Cầu Công Việc At least 3 years of experience in equivalent position Graduate in Automatic...
Instrument Technician
Company: PECI VIETNAM LTD |

Location: Tinh Gia, Thanh Hoa, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 26 Nov 2018

systems and equipment such as meter proving, calibration checks, cleaning of sensors, etc. - Thực hiện bảo trì ngăn chặn như...