find the right job for you in Vietnam


Camp jobs in Vietnam

38 camp jobs

Summer Camp Counselor
Company: unknown |

Location: Binh Thuan, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 06 Sep 2017

The Camp Counselor position is a full time summer seasonal position that will happen from May 29th - August 9th... responsibility is to ensure the children's safety and well-being and to help make the children's camp experience fun and rewarding...
Camp Counselor
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 06 Sep 2017

American Paradise Camp (APC) - Visit our website & facebook to know more about APC: Full time summer seasonal... responsibility is to ensure the children's safety and well-being and to help make the children's camp experience fun and rewarding...
American Paradise Camp Counselor
Company: unknown |

Location: Binh Thuan, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 06 Sep 2017

responsibility is to ensure the children's safety and well-being and to help make the children's camp experience fun and rewarding... should have previous experience working with groups of children Working at summer camp in the US or other countries previously...
Program Director
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta - Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 06 Sep 2017

VACANCY ANNOUNCEMENT PROGRAM DIRECTOR, OUTDOOR LEADERSHIP CAMP This fall, Golden Path Academics Vietnam JSC... is launching an outdoor leadership camp that strives to provide students with opportunities to gain knowledge and skills...
Php Developers
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 03 Aug 2017

class with foreigners, working skill camp., soft skill courses... Yêu cầu công việc Yêu cầu chung: Số Năm Kinh nghiệm...
Giáo Viên Dạy Tiếng Anh
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 19 Nov 2017

, chuẩn bị giáo cụ học tập phục vụ giảng dạy. - Lên chương trình ngoại khóa trong tháng, Event, Summer Camp - Nắm bắt trình...
Qc Staff
Company: unknown |

Location: Thanh Hoa, Vietnam, Vietnam

| Salary: 7000000 - 10000000 per month | Posted: 19 Nov 2017

dept. Quyền lợi được hưởng - Attractive Salary - Insurance - Accomodation: Camp provided - Commute to work: Car...
Bất động Sản - Nvkd Bán Đất, Căn Hộ Chủ Đầu Tư
Company: CONG TY CO PHAN DIA OC THANG LOI |

Location: Ben Luc, Long An, Vietnam

| Salary: 5000000 per month | Posted: 18 Nov 2017

, TL's Camp, TL's Olympic, TL's Lady.... - Được sở hữu đất của công ty với mức giá gốc. Địa điểm làm việc: - Chi Nhánh...
Bảo Hiểm/tư Vấn - Nvkd Bán Đất, Căn Hộ Chủ Đầu Tư
Company: CONG TY CO PHAN DIA OC THANG LOI |

Location: Ben Luc, Long An, Vietnam

| Salary: 5000000 per month | Posted: 17 Nov 2017

, TL's Camp, TL's Olympic, TL's Lady.... - Được sở hữu đất của công ty với mức giá gốc. Địa điểm làm việc: - Chi Nhánh...
Kinh Doanh - Nvkd Bán Đất, Căn Hộ Chủ Đầu Tư
Company: CONG TY CO PHAN DIA OC THANG LOI |

Location: Ben Luc, Long An, Vietnam

| Salary: 5000000 per month | Posted: 17 Nov 2017

, TL's Camp, TL's Olympic, TL's Lady.... - Được sở hữu đất của công ty với mức giá gốc. Địa điểm làm việc: - Chi Nhánh...
Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng
Company: unknown |

Location: Ben Luc, Long An, Vietnam

| Salary: 5000000 per month | Posted: 16 Nov 2017

trong Công ty. - Tham gia các chương trình: TL's Teambuilding, TL's Camp, TL's Olympic, TL's Lady.... - Được sở hữu đất...
Nvkd Bán Đất, Căn Hộ Chủ Đầu Tư (phân Khúc Kh Lớn Và Cao Cấp)
Company: unknown |

Location: Ben Luc, Long An, Vietnam

| Salary: 5000000 per month | Posted: 16 Nov 2017

trình: TL's Teambuilding, TL's Camp, TL's Olympic, TL's Lady.... - Được sở hữu đất của công ty với mức giá gốc. Địa điểm...
Junior Finance And Accounting Staff
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: 12000000 - 15000000 per month | Posted: 16 Nov 2017

positions of Junior in Group Control Tower  Office Location : Base Camp - Hanoi Keangnam Landmark 72, 3 to 4 times per week...
Nvkd Bán Đất, Căn Hộ Chủ Đầu Tư
Company: unknown |

Location: Tan Binh, Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 15 Nov 2017

; - Cơ hội thăng tiến ở nhiều vị trí quản lý trong Công ty. - Tham gia các chương trình: TL's Teambuilding, TL's Camp, TL...
Safety Manager
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 13 Nov 2017

meals a day, free work camp for workers from other local, Comin’s uniform Thông tin liên hệ Người liên hệ: Ms Huệ...
Cad Operator
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 13 Nov 2017

work camp for workers from other local, Comin’s uniform Thông tin liên hệ Người liên hệ: Ms Huệ Địa chỉ công ty: Thái...
Site Secretary
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 13 Nov 2017

/day and 7 days/week, 2 weeks off for every 6 working continuously weeks - Accommodation: 3 meals a day, free work camp...
Safety Officer
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 13 Nov 2017

weeks off for every 6 working continuously weeks - Accommodation: 3 meals a day, free work camp for workers...
Quantity Surveyor
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 13 Nov 2017

and 7 days/week, 2 weeks off for every 6 working continuously weeks - Accommodation: 3 meals a day, free work camp...
Storemen
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 13 Nov 2017

for every 6 working continuously weeks - Accommodation: 3 meals a day, free work camp for workers from other local, Comin...