find the right job for you in Vietnam


Camp jobs in Vietnam

16 camp jobs

Gpa Camps | Camp Director
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta - Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 06 Dec 2017

camps will feature one to two days of fun outdoor educational activities and will allow students to camp overnight.... * JOB TITLE: Camp Director JOB TYPE: Short-term, paid JOB OBJECTIVE: The Camp Director assists the GPA management team...
Summer Camp Counselor
Company: unknown |

Location: Binh Thuan, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 06 Sep 2017

The Camp Counselor position is a full time summer seasonal position that will happen from May 29th - August 9th... responsibility is to ensure the children's safety and well-being and to help make the children's camp experience fun and rewarding...
American Paradise Camp Counselor
Company: unknown |

Location: Binh Thuan, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 06 Sep 2017

responsibility is to ensure the children's safety and well-being and to help make the children's camp experience fun and rewarding... should have previous experience working with groups of children Working at summer camp in the US or other countries previously...
Camp Counselor
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 06 Sep 2017

American Paradise Camp (APC) - Visit our website & facebook to know more about APC: Full time summer seasonal... responsibility is to ensure the children's safety and well-being and to help make the children's camp experience fun and rewarding...
Program Director
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta - Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 06 Sep 2017

VACANCY ANNOUNCEMENT PROGRAM DIRECTOR, OUTDOOR LEADERSHIP CAMP This fall, Golden Path Academics Vietnam JSC... is launching an outdoor leadership camp that strives to provide students with opportunities to gain knowledge and skills...
Giáo Viên Dạy Tiếng Anh
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 23 Jan 2018

test, chuẩn bị giáo cụ học tập phục vụ giảng dạy. - Lên chương trình ngoại khóa trong tháng, Event, Summer Camp - Nắm bắt...
Giáo Viên Tiếng Anh
Company: unknown |

Location: Ninh Binh, Ninh Binh, Vietnam

| Salary: 5000000 - 7000000 per month | Posted: 23 Jan 2018

trong tháng, Event, Summer Camp, hop PH, thi học kỳ,….. - Được áp dụng chính sách thưởng như NVKD khi tuyển sinh đc học...
Trưởng / Phó Phòng Kinh Doanh Bất Động Sản Khu Tây
Company: unknown |

Location: Tan Binh, Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 18 Jan 2018

các hoạt động sôi nổi như TL Got's Talent, TL's Lady, TL Camp, TL's Olympic, TL. - Cơ hội sở hữu nhà và đất với mức giá...
Nvkd Bán Đất, Căn Hộ Chủ Đầu Tư (phân Khúc Kh Lớn Và Cao Cấp)
Company: unknown |

Location: Ben Luc, Long An, Vietnam

| Salary: 5000000 per month | Posted: 18 Jan 2018

trình: TL's Teambuilding, TL's Camp, TL's Olympic, TL's Lady.... - Được sở hữu đất của công ty với mức giá gốc. Địa điểm...
Giáo Viên Tiếng Anh Trẻ Em
Company: unknown |

Location: Hai Duong, Hai Duong, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 18 Jan 2018

cụ học tập, bài tập về nhà, sổ liên lạc. - Lên kế hoạch ngoại khóa trong tháng, Event, Summer Camp, hop PH, thi học kỳ...
Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng
Company: unknown |

Location: Ben Luc, Long An, Vietnam

| Salary: 5000000 per month | Posted: 16 Jan 2018

trong Công ty. - Tham gia các chương trình: TL's Teambuilding, TL's Camp, TL's Olympic, TL's Lady.... - Được sở hữu đất...
Trưởng / Phó Phòng Kinh Doanh Bất Động Sản Khu Tây
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 09 Jan 2018

's Talent, TL's Lady, TL Camp, TL's Olympic, TL. - Cơ hội sở hữu nhà và đất với mức giá nội bộ cực kỳ ưu đãi. Kinh nghiệm/Kỹ...
Trưởng Phòng Kinh Doanh BĐs (dự Án Đất Nền Chính Chủ)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 09 Jan 2018

như TL Got's Talent, TL's Lady, TL Camp, TL's Olympic, TL - Cơ hội sở hữu nhà và đất với mức giá nội bộ cực kỳ ưu đãi...
Bất động Sản - Nhân Viên Kinh Doanh Nhận Việc Ngay - 30 Triệu / Giao Dịch
Company: CONG TY CO PHAN DIA OC THANG LOI |

Location: Ben Luc, Long An, Vietnam

| Salary: 5000000 per month | Posted: 04 Jan 2018

, TL's Camp, TL's Olympic, TL's Lady.... - Được sở hữu đất của công ty với mức giá gốc. Địa điểm làm việc: - Chi Nhánh...
Bất động Sản - Nhân Viên Kinh Doanh Nhận Việc Ngay - 30 Triệu / Giao Dịch
Company: CONG TY CO PHAN DIA OC THANG LOI |

Location: Ben Luc, Long An, Vietnam

| Salary: 5000000 per month | Posted: 13 Dec 2017

, TL's Camp, TL's Olympic, TL's Lady.... - Được sở hữu đất của công ty với mức giá gốc. Địa điểm làm việc: - Chi Nhánh...
Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa
Company: unknown |

Location: Dong Nai, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 27 Aug 2017

bản các chương trình ngoại khóa, camp, tours, hợp tác giáo dục. Quy Mô Công Ty: 10-24 Chi tiết công việc Tên công...