find the right job for you in Vietnam


Caption Writer jobs in Vietnam

2 caption writer jobs

Content Writer
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: 7000000 per month | Posted: 14 Nov 2018

báo Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: Content Writer... dịch vụ của công ty. Chọn lọc content, thể loại phù hợp cho Fanpage & Caption trên các post nhằm tạo sự kích thích, tương...
Content Writer
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: 7000000 per month | Posted: 14 Nov 2018

) Lên ý tưởng content nổi bật, thu hút, cho dịch vụ của công ty. Chọn lọc content, thể loại phù hợp cho Fanpage & Caption...