find the right job for you in Vietnam


Carpenter Assembler And Repairer jobs in Vietnam


Sorry! We couldn't find any job for such criteria. You may want to try one of the familiar jobs:

Thợ Mộc (carpenter)
Company: unknown |

Location: Ngu Hanh Son, Da Nang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 17 Jan 2018

: Kỹ thuật/ Bảo dưỡng Vị trí: Nhân viên Thợ Mộc (Carpenter) Lưu ý: bạn nên trực tuyến để Nhà tuyển dụng chủ động liên...
Carpenter
Company: unknown |

Location: Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 15 Jan 2018

lịch Ngành nghề: Kỹ thuật/ Bảo dưỡng Vị trí: Nhân viên Carpenter Lưu ý: bạn nên trực tuyến để Nhà tuyển dụng chủ...
Carpenter (thợ Mộc)
Company: unknown |

Location: Nui Thanh, Quang Nam, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 10 Jan 2018

/ Mát xa/ Thẩm mỹ viện Ngành nghề: Kỹ thuật/ Bảo dưỡng Vị trí: Nhân viên CARPENTER (Thợ Mộc) Lưu ý: bạn nên trực...
Carpenter/ Thợ Mộc
Company: unknown |

Location: Can Tho, Mekong Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 07 Nov 2017

đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: Carpenter/ Thợ Mộc Chi Nhánh Cần... Địa điểm: Lương: 6 Tr - 10 Tr VND Carpenter/ Thợ Mộc Chi Nhánh Cần Thơ Azerai - Công Ty TNHH Đầu Tư 0709 Nhận...
Nhân Viên Tổ Mộc (carpenter)
Company: unknown |

Location: Nha Trang, Khanh Hoa, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 10 Sep 2017

(Carpenter) Lưu ý: bạn nên trực tuyến để Nhà tuyển dụng chủ động liên hệ tới bạn Tiêu đề hồ sơ * Họ tên * Điện thoại...
Carpenter/ Thợ Mộc
Company: unknown |

Location: Can Tho, Mekong Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 08 Nov 2017

Do all the fabrications and carpentry work as requested by all departments and hotel needs./ làm các sản phẩm bằng gỗ liên quan đến nghề mộc theo yêu cầ của các bộ phận và nhu cầu của khách sạn Inform his superior of the goods and material...
Carpenters For Office And Hotel/thỢ MỘc, SỬa ChỮa NỘi ThẤt
Company: unknown |

Location: Cau Giay, Ha Noi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 13 Oct 2017

Đây là tên, thương hiệu của Nhà tuyển dụng bạn quan tâm và hình ảnh của họ" data-position='bottom'> Khách sạn Grand Plaza Hà Nội tuyển dụng Địa điểm: Quận Cầu Giấy, Hà Nội | Hạn nộp: 30/12/2017 | Mức lương: Thỏa thuận | Giờ làm việc:...
Hcm] 04 Senior Cobol Developer - Up To 1200 Usd
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: $1200 per month | Posted: 22 Jan 2018

that would be nice to have/added plus: MQ Series, Assembler. - Experience and knowledge of change management, implementation planning...
Hcm] 04 Senior Cobol Developer - Up To 1200 Usd
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: $1200 per month | Posted: 29 Dec 2017

, Assembler. - Experience and knowledge of change management, implementation planning and release management. - Experience...
Hcm] 04 Senior Cobol Developer - Up To 1200 Usd
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: $1200 per month | Posted: 20 Oct 2017

- Other Mainframe Technologies that would be nice to have/added plus: MQ Series, Assembler. - Experience and knowledge of change...