find the right job for you in Vietnam


Carpenter jobs in Vietnam

12 carpenter jobs

Nhân Viên Tổ Mộc (carpenter)
Company: unknown |

Location: Nha Trang, Khanh Hoa, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 19 Apr 2018

lịch Ngành nghề: Kỹ thuật/ Bảo dưỡng Vị trí: Nhân viên Nhân viên tổ mộc (Carpenter) Lưu ý: bạn nên trực tuyến để Nhà...
Thợ Mộc (carpenter)
Company: unknown |

Location: Ngu Hanh Son, Da Nang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 19 Apr 2018

: Kỹ thuật/ Bảo dưỡng Vị trí: Nhân viên Thợ Mộc (Carpenter) Lưu ý: bạn nên trực tuyến để Nhà tuyển dụng chủ động liên...
Carpenter (thợ Mộc)
Company: unknown |

Location: Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 07 Apr 2018

: Resort/ Khu Du lịch, Nhà hàng/ Bar/ Pub Ngành nghề: Kỹ thuật/ Bảo dưỡng Vị trí: Nhân viên carpenter (Thợ Mộc) Lưu ý...
Carpenter (tuyển 01 Kỹ Thuật Mộc - Thời Vụ Dài Hạn)
Company: unknown |

Location: Son Tra, Da Nang - Quan Son, Thanh Hoa, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 21 Mar 2018

Vị trí: Nhân viên Carpenter (Tuyển 01 kỹ thuật mộc - thời vụ dài hạn) Lưu ý: bạn nên trực tuyến để Nhà tuyển dụng chủ...
Carpenter - Thợ Mộc
Company: unknown |

Location: Kien Giang, Mekong Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 11 Mar 2018

Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: Carpenter - Thợ Mộc InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort - Công Ty Cổ... Chief Engineer / Supervisors regarding any problems to carpentry / builder works. Generally, Carpenter's responsibilities...
Carpenter - Thợ Mộc
Company: unknown |

Location: Kien Giang, Mekong Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 10 Mar 2018

này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: Carpenter - Thợ Mộc InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort... to Assistant Chief Engineer / Supervisors regarding any problems to carpentry / builder works. Generally, Carpenter...
Carpenter
Company: unknown |

Location: Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 07 Mar 2018

. Generally, Carpenter's responsibilities are including the tasks as follows: - Observing all safety rules in work. - Keeping... thuật/ Bảo dưỡng Vị trí: Nhân viên Carpenter Lưu ý: bạn nên trực tuyến để Nhà tuyển dụng chủ động liên hệ tới bạn...
Carpenter
Company: unknown |

Location: Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 15 Jan 2018

: Kỹ thuật/ Bảo dưỡng Vị trí: Nhân viên Carpenter Lưu ý: bạn nên trực tuyến để Nhà tuyển dụng chủ động liên hệ tới...
Accommodation Team Leader ( Working At Vung Tau )
Company: Cong Ty TNHH VARD Vung Tau |

Location: Ho Chi Minh City, South East - Ba Ria - Vung Tau, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 07 Apr 2018

organization. - Experience in high standard accommodation works (4 stars hotels, resorts, etc.) - Experience in carpenter works...
Plumber Technician - Thợ Ống Nước
Company: unknown |

Location: Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 29 Mar 2018

. Generally, Carpenter's responsibilities are including the tasks as follows: - Observing all safety rules in work. - Keeping...
Plumber Technician - Thợ Ống Nước
Company: unknown |

Location: Kien Giang, Mekong Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 11 Mar 2018

to Assistant Chief Engineer / Supervisors regarding any problems to carpentry / builder works. Generally, Carpenter...
Plumber Technician - Thợ Ống Nước
Company: unknown |

Location: Kien Giang, Mekong Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 10 Mar 2018

. Generally, Carpenter's responsibilities are including the tasks as follows: - Observing all safety rules in work. - Keeping...