find the right job for you in Vietnam


CCTV jobs in mekong delta region Vietnam

20 cctv jobs in mekong delta region

Security Manager
Company: Avery Dennison |

Location: Long An - Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 10 Nov 2018

or similar position Experience in handling complex investigation Experience using relevant technology and equipment (e.g. CCTV...
Nhân Viên It (it Support)
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: 6000000 per month | Posted: 15 Nov 2018

làm việc trên cơ sở độc lập, tự chủ và giám sát tối thiểu - Biết CCTV, Hệ thống Điện thoại. - Biết ứng dụng viết cho SAP...
Nhân Viên It (it Support)
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: 6000000 per month | Posted: 15 Nov 2018

- Biết CCTV, Hệ thống Điện thoại. - Biết ứng dụng viết cho SAP (ứng dụng đơn giản hoặc Macro, VBA cho EXCEL Thông tin khác...
Nhân Viên It (it Support)
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: 6000000 per month | Posted: 10 Nov 2018

làm việc trên cơ sở độc lập, tự chủ và giám sát tối thiểu - Biết CCTV, Hệ thống Điện thoại. - Biết ứng dụng viết cho SAP...
Nhân Viên It (it Support)
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: 6000000 per month | Posted: 10 Nov 2018

làm việc trên cơ sở độc lập, tự chủ và giám sát tối thiểu - Biết CCTV, Hệ thống Điện thoại. - Biết ứng dụng viết cho SAP...
Chuyên Viên It Dự án
Company: unknown |

Location: Kien Giang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 10 Nov 2018

về hệ thống mạng LAN, VLAN, firewall, server và môi trường ảo hóa, tổng đài điện thoại, CCTV, IPTV, access control...
Nhân Viên It (it Support)
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 09 Nov 2018

- Biết CCTV, Hệ thống Điện thoại. - Biết ứng dụng viết cho SAP (ứng dụng đơn giản hoặc Macro, VBA cho EXCEL. Mô tả Ngành...
Nhân Viên It (it Support)
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: 6000000 per month | Posted: 09 Nov 2018

làm việc trên cơ sở độc lập, tự chủ và giám sát tối thiểu - Biết CCTV, Hệ thống Điện thoại. - Biết ứng dụng viết cho SAP...
Nhân Viên It (it Support)
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: 6000000 per month | Posted: 09 Nov 2018

làm việc trên cơ sở độc lập, tự chủ và giám sát tối thiểu - Biết CCTV, Hệ thống Điện thoại. - Biết ứng dụng viết cho SAP...
Nhân Viên It (it Support)
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: 6000000 per month | Posted: 09 Nov 2018

- Biết CCTV, Hệ thống Điện thoại. - Biết ứng dụng viết cho SAP (ứng dụng đơn giản hoặc Macro, VBA cho EXCEL Thông tin khác...
Nhân Viên It (it Support)
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: 6000000 per month | Posted: 09 Nov 2018

- Biết CCTV, Hệ thống Điện thoại. - Biết ứng dụng viết cho SAP (ứng dụng đơn giản hoặc Macro, VBA cho EXCEL Thông tin khác...
Nhân Viên It (it Support)
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: 6000000 per month | Posted: 09 Nov 2018

- Biết CCTV, Hệ thống Điện thoại. - Biết ứng dụng viết cho SAP (ứng dụng đơn giản hoặc Macro, VBA cho EXCEL Thông tin khác...
Nhân Viên It (it Support)
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: 6000000 per month | Posted: 09 Nov 2018

- Biết CCTV, Hệ thống Điện thoại. - Biết ứng dụng viết cho SAP (ứng dụng đơn giản hoặc Macro, VBA cho EXCEL Thông tin khác...
Chuyên Viên It Dự án
Company: unknown |

Location: Kien Giang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 09 Nov 2018

về hệ thống mạng LAN, VLAN, firewall, server và môi trường ảo hóa, tổng đài điện thoại, CCTV, IPTV, access control...
Nhân Viên It (it Support)
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: 6000000 per month | Posted: 19 Oct 2018

làm việc trên cơ sở độc lập, tự chủ và giám sát tối thiểu - Biết CCTV, Hệ thống Điện thoại. - Biết ứng dụng viết cho SAP...
Nhân Viên It (it Support)
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: 6000000 per month | Posted: 19 Oct 2018

làm việc trên cơ sở độc lập, tự chủ và giám sát tối thiểu - Biết CCTV, Hệ thống Điện thoại. - Biết ứng dụng viết cho SAP...
It Manager - Trưởng Bộ Phận It ((resort Sunset Sanato Phú Quốc - Five Star)
Company: unknown |

Location: Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 19 Oct 2018

, Software, CCTV · Indentifying and providing standards for gathering information for the use of trend analysis and report...
Nhân Viên It (it Support)
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: 6000000 per month | Posted: 17 Oct 2018

- Biết CCTV, Hệ thống Điện thoại. - Biết ứng dụng viết cho SAP (ứng dụng đơn giản hoặc Macro, VBA cho EXCEL Thông tin khác...
Nhân Viên It (it Support)
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: 6000000 per month | Posted: 17 Oct 2018

- Biết CCTV, Hệ thống Điện thoại. - Biết ứng dụng viết cho SAP (ứng dụng đơn giản hoặc Macro, VBA cho EXCEL Thông tin khác...
It Manager - Trưởng Bộ Phận It ((resort Sunset Sanato Phú Quốc - Five Star)
Company: unknown |

Location: Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 16 Aug 2018

, CCTV · Indentifying and providing standards for gathering information for the use of trend analysis and report...