find the right job for you in Vietnam


CCTV jobs in mekong delta region Vietnam

5 cctv jobs in mekong delta region

Chief Security
Company: AccorHotels |

Location: Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 31 Mar 2019

Participate or be a member of the Safety Health and Environment Committee Supervise and Control and maintain the CCTV System...
Senior Maintenance Staff
Company: unknown |

Location: Dong Thap, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 17 Feb 2019

for staff and contractors, supervising fire protection, CCTV security, rubbish collection by category. Responsible for the HR...
Kỹ Sư M&e
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: 15000000 - 20000000 per month | Posted: 20 Apr 2019

connection box - Lắp đặt Inverter, RMU, trạm quan trắc, hệ thống Scada, CCTV - Lắp đặt hệ thống Scada, CCTV - Lắp đặt SCB..., Inverter, RMU, trạm quan trắc, hệ thống Scada, CCTV - Địa điểm làm việc: Long An Quyền lợi được hưởng - Mức lương: Thỏa...
Nhân Viên Văn Phòng Trách Nhiệm Xã Hội
Company: unknown |

Location: Cho Moi, An Giang - Go Cong, Tien Giang, Vietnam

| Salary: 10000000 - 15000000 per month | Posted: 13 Apr 2019

nhà máy  Theo dõi kiểm tra và hỗ trợ xử lý kỹ luật công nhân viên  Theo dõi kiểm tra CCTV và hổ trợ hướng dẫn It các...
Kỹ Sư Giải Pháp & Hỗ Trợ Bán Hàng (bms/điện Nhẹ)
Company: unknown |

Location: Quan 2, Ho Chi Minh City - An Phu, An Giang, Vietnam

| Salary: 7000000 - 10000000 per month | Posted: 12 Apr 2019

thống BMS hoặc điện nhẹ (Fire alarm CCTV, Access control, PA…) -Trình độ Anh Văn: đọc hiểu tốt tài liệu tiếng Anh chuyên...