find the right job for you in Vietnam


CCTV jobs in mekong delta region Vietnam

16 cctv jobs in mekong delta region

Nhân Viên Kinh Doanh
Company: CONG TY CP CONG NGHE DSS MIEN NAM |

Location: Can Tho - Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 12 Jan 2019

nghiệm là một lợi thế, nếu không có sẽ được đào tạo. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm về thiết bị CCTV, camera, mạng... Khách Hàng, Kinh Doanh Thiết Bị CCTV, Tìm Kiếm Khách Hàng, Kinh Doanh Camera Mô tả công việc Thông tin tuyển dụng: - Kinh...
Nhân Viên It (it Support)
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 26 Dec 2018

- Biết CCTV, Hệ thống Điện thoại. - Biết ứng dụng viết cho SAP (ứng dụng đơn giản hoặc Macro, VBA cho EXCEL. Mô tả Ngành...
Nhân Viên It (it Support)
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: 6000000 per month | Posted: 16 Nov 2018

làm việc trên cơ sở độc lập, tự chủ và giám sát tối thiểu - Biết CCTV, Hệ thống Điện thoại. - Biết ứng dụng viết cho SAP...
Nhân Viên It (it Support)
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: 6000000 per month | Posted: 15 Nov 2018

- Biết CCTV, Hệ thống Điện thoại. - Biết ứng dụng viết cho SAP (ứng dụng đơn giản hoặc Macro, VBA cho EXCEL Thông tin khác...
Nhân Viên It (it Support)
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: 6000000 per month | Posted: 10 Nov 2018

làm việc trên cơ sở độc lập, tự chủ và giám sát tối thiểu - Biết CCTV, Hệ thống Điện thoại. - Biết ứng dụng viết cho SAP...
Nhân Viên It (it Support)
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: 6000000 per month | Posted: 10 Nov 2018

làm việc trên cơ sở độc lập, tự chủ và giám sát tối thiểu - Biết CCTV, Hệ thống Điện thoại. - Biết ứng dụng viết cho SAP...
Chuyên Viên It Dự án
Company: unknown |

Location: Kien Giang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 10 Nov 2018

về hệ thống mạng LAN, VLAN, firewall, server và môi trường ảo hóa, tổng đài điện thoại, CCTV, IPTV, access control...
Nhân Viên It (it Support)
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: 6000000 per month | Posted: 10 Nov 2018

làm việc trên cơ sở độc lập, tự chủ và giám sát tối thiểu - Biết CCTV, Hệ thống Điện thoại. - Biết ứng dụng viết cho SAP...
Nhân Viên It (it Support)
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: 6000000 per month | Posted: 09 Nov 2018

- Biết CCTV, Hệ thống Điện thoại. - Biết ứng dụng viết cho SAP (ứng dụng đơn giản hoặc Macro, VBA cho EXCEL Thông tin khác...
Nhân Viên It (it Support)
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: 6000000 per month | Posted: 09 Nov 2018

- Biết CCTV, Hệ thống Điện thoại. - Biết ứng dụng viết cho SAP (ứng dụng đơn giản hoặc Macro, VBA cho EXCEL Thông tin khác...
Nhân Viên It (it Support)
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: 6000000 per month | Posted: 09 Nov 2018

- Biết CCTV, Hệ thống Điện thoại. - Biết ứng dụng viết cho SAP (ứng dụng đơn giản hoặc Macro, VBA cho EXCEL Thông tin khác...
Chuyên Viên It Dự án
Company: unknown |

Location: Kien Giang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 09 Nov 2018

về hệ thống mạng LAN, VLAN, firewall, server và môi trường ảo hóa, tổng đài điện thoại, CCTV, IPTV, access control...
Nhân Viên It (it Support)
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: 6000000 per month | Posted: 08 Nov 2018

làm việc trên cơ sở độc lập, tự chủ và giám sát tối thiểu - Biết CCTV, Hệ thống Điện thoại. - Biết ứng dụng viết cho SAP...
Nhân Viên It (it Support)
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: 6000000 per month | Posted: 08 Nov 2018

- Biết CCTV, Hệ thống Điện thoại. - Biết ứng dụng viết cho SAP (ứng dụng đơn giản hoặc Macro, VBA cho EXCEL Thông tin khác...
Nhân Viên It (it Support)
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: 6000000 per month | Posted: 17 Oct 2018

- Biết CCTV, Hệ thống Điện thoại. - Biết ứng dụng viết cho SAP (ứng dụng đơn giản hoặc Macro, VBA cho EXCEL Thông tin khác...
Nhân Viên It (it Support)
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: 6000000 per month | Posted: 17 Oct 2018

- Biết CCTV, Hệ thống Điện thoại. - Biết ứng dụng viết cho SAP (ứng dụng đơn giản hoặc Macro, VBA cho EXCEL Thông tin khác...