find the right job for you in Vietnam


CCTV jobs in north central coast region Vietnam

4 cctv jobs in north central coast region

Assistant Chief Security
Company: unknown |

Location: Son Tra, Da Nang - Quan Son, Thanh Hoa, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 02 Oct 2018

or related major. Proficiency in Computers, CCTV, Fire and Safety systems. At least 5 years of experience in corporate security...
Senior Technical Engineer (hà Nội/thanh Hóa, Lương Hấp Dẫn)
Company: CONG TY CO PHAN DAU TU VA CONG NGHE VIET |

Location: Hanoi - Thanh Hoa, Thanh Hoa, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 22 Dec 2018

, CCTV&IDS, Plant Radio, Marine Mooring, Telecom Tower, ACS 4. Tiếng Anh: đọc hiểu tài liệu chuyên ngành kỹ thuật Có thể... giao tiếp bằng tiếng Anh là một lợi thế Paga System, Vô Tuyến / Truyền Dẫn, Viễn Thông, Telecom, CCTV Mô tả công việc 1...
Senior Technical Engineer (hà Nội/thanh Hóa, Lương Hấp Dẫn)
Company: Cong Ty Co Phan Dau Tu Va Cong Nghe Viet Tien |

Location: Hanoi - Thanh Hoa, Thanh Hoa, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 21 Dec 2018

: - Viễn thông và IT networking, - Hệ thống thông tin vô tuyến bộ đàm, - Hệ thống truyền dẫn băng rộng, viba, CCTV … 2. Hỗ..., CCTV&IDS, Plant Radio, Marine Mooring, Telecom Tower, ACS 4. Tiếng Anh: đọc hiểu tài liệu chuyên ngành kỹ thuật Có thể...
Nhân Viên Kinh Doanh Kỹ Thuật (thu Nhập 15 Triệu )
Company: CONG TY TNHH DAU TU & PHAT TRIEN PHUONG VIET |

Location: Nam Dong, Thua Thien - Hue - Dong Da, Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 21 Dec 2018

bạn làm trong lĩnh vực IT, CCTV, kinh doanh B2B. - Kỹ năng giao tiếp, đàm phám tốt, xử lý tình huống linh hoạt. - Tinh...