find the right job for you in Vietnam


CCTV jobs in north central coast region Vietnam

3 cctv jobs in north central coast region

Assistant Chief Security
Company: unknown |

Location: Son Tra, Da Nang - Quan Son, Thanh Hoa, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 02 Oct 2018

or related major. Proficiency in Computers, CCTV, Fire and Safety systems. At least 5 years of experience in corporate security...
Phong Vũ Nghệ An - Tuyển Dụng Trưởng Phòng Kinh Doanh Phân Phối
Company: unknown |

Location: Nghe An, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 05 Oct 2018

Hotline: 0868.666.506 - CCTV (Camera, báo động, cửa tự động…) 0868.666.507 - CCTV (Camera, báo động, cửa tự động...
Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Công Nghệ Thông Tin
Company: unknown |

Location: Vinh, Nghe An - Le Chan, Haiphong, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 01 Jul 2018

nhau trong lĩnh vực IT, CCTV, Điện máy tại Hải Phòng cũng như các tỉnh phía Bắc trải dài trên các lĩnh vực: - Tin học...