find the right job for you in Vietnam


CDM jobs in Vietnam

10 cdm jobs

Kỹ Sư Giám Sát Thi Công (cọc Xi Măng Đất - Cdm)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: 10000000 - 12000000 per month | Posted: 30 Nov 2018

- Quản lý tiến độ, chất lượng thi công đúng yêu cầu và tiêu chuẩn của Dự án. - Tiếp nhận công việc dự án và tham gia các công tác khảo sát, thí nghiệm, chuẩn bị thi công. - Thực hiện các công việc công trường, điều phối hoạt động của Đội ...
Biên Tập Viên Tin Tức Giải Trí
Company: unknown |

Location: Go Vap, Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: 7000000 - 10000000 per month | Posted: 18 Nov 2018

Viết về mục giải trí. Viết về Netizen và tin nhanh, những vấn HOT gây xôn xao CĐM. - Lên ý tưởng và viết bài, biên...
Chuyên Viên Dịch Vụ Khách Hàng
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 17 Nov 2018

...) - Quản lý tiền mặt tại các ATM/CDM, đảm bảo hoạt động liên tục; - Quản lý quỹ nghiệp vụ tại chi nhánh(kiểm đếm, phân loại...
Chuyên Viên Dịch Vụ Khách Hàng
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 16 Nov 2018

khách hàng lên các phân hệ...) - Quản lý tiền mặt tại các ATM/CDM, đảm bảo hoạt động liên tục; - Quản lý quỹ nghiệp vụ tại...
Biên Tập Viên Chuyên Tin Tức Giải Trí
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: 7000000 - 10000000 per month | Posted: 16 Nov 2018

Viết về mục giải trí Viết về Netizen và tin nhanh, những vấn HOT gây xôn xao CĐM. - Lên ý tưởng và viết bài, biên tập...
Biên Tập Viên Tin Tức Giải Trí
Company: unknown |

Location: Go Vap, Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: 7000000 - 10000000 per month | Posted: 15 Nov 2018

+Viết về mục giải trí. Viết về Netizen và tin nhanh, những vấn HOT gây xôn xao CĐM. - Lên ý tưởng và viết bài, biên...
Biên Tập Viên Tin Tức Giải Trí
Company: unknown |

Location: Go Vap, Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: 5000000 - 7000000 per month | Posted: 09 Nov 2018

tiên có mối quan hệ Showbiz Viết về Netizen và tin nhanh, những vấn HOT gây xôn xao CĐM. - Lên ý tưởng và viết bài, biên...
Chuyên Viên Dịch Vụ Khách Hàng - Làm Việc Tại Bình Phước
Company: unknown |

Location: Binh Phuoc, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 26 Oct 2018

khách hàng lên các phân hệ...) - Quản lý tiền mặt tại các ATM/CDM, đảm bảo hoạt động liên tục; - Quản lý quỹ nghiệp vụ tại...
Chuyên Viên Dịch Vụ Khách Hàng - Làm Việc Tại Bình Phước
Company: unknown |

Location: Binh Phuoc, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 25 Oct 2018

khách hàng lên các phân hệ...) - Quản lý tiền mặt tại các ATM/CDM, đảm bảo hoạt động liên tục; - Quản lý quỹ nghiệp vụ tại...
Business Architect_card Program_ta018
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 19 Oct 2018

/prepaid Card, ATM/POS/CDM/Kiosk, payments in various methods like QR/Push payment/IBMB, intergration with IPS (VISA/MC...