find the right job for you in Vietnam


CDM jobs in Vietnam

5 cdm jobs

Kỹ Sư Xây Dựng , Giám Sát Thi Công
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: 7000000 - 10000000 per month | Posted: 17 Nov 2017

- Giám sát quá trình thi công nền móng bằng các kỹ thuật đóng ép/khoan hạ/khoan nhồi/CDM... theo biện pháp thi công...
Engineering Technician
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 21 Oct 2017

. Perform daily routine check thru CDM checklist, suggest improvements for more effectively. Make a proper shift turn over...
Engineering Technician
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 20 Oct 2017

routine check thru CDM checklist, suggest improvements for more effectively. Make a proper shift turn over to co-mechanic...
Chuyên Viên Dịch Vụ Khách Hàng (giao Dịch Viên)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 24 Jul 2017

tại các ATM/CDM, đảm bảo hoạt động liên tục; - Quản lý quỹ nghiệp vụ tại chi nhánh(kiểm đếm, phân loại, cân quỹ). Đảm bảo...
Tuyển Gấp Kỹ Sư Thiết Kế Xây Dựng
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 30 Jun 2017

 Thiết kế theo yêu cầu của các CDM  Hỗ trợ bộ phận Kinh doanh – giải pháp công nghệ mới Phạm vi và trách nhiệm... thông, chuyên ngành địa kỹ thuật, nền móng Điểm tốt nghiệp từ 8.0 trở lên  Ưu tiên đã tiếp cận với công nghệ CDM. Nắm...