find the right job for you in Vietnam


CDM jobs in Vietnam

11 cdm jobs

Consumer Engagement Development Executive
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 16 Jul 2018

THE EXECUTION Lead the overall execution process of CE activities & ensure sufficient preparation and review time (CDM...
Consumer Engagement Development Executive
Company: Vinataba – Philip Morris |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 16 Jul 2018

time (CDM & BMR) prior to execution in . Define appropriate activation based on brand foundation and target audience...
Consumer Engagement Development Executive
Company: Vinataba-Philip Morris Limited, HCMC Branch |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 15 Jul 2018

preparation and review time (CDM & BMR) prior to execution in . Define appropriate activation based on brand foundation...
Consumer Engagement Development Executive
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 16 Jul 2018

overall execution process of CE activities & ensure sufficient preparation and review time (CDM & BMR) prior to execution in...
Chuyên Viên Dịch Vụ Khách Hàng - Làm Việc Tại Phú Quốc
Company: unknown |

Location: Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 15 Jul 2018

phân hệ...) - Quản lý tiền mặt tại các ATM/CDM, đảm bảo hoạt động liên tục; - Quản lý quỹ nghiệp vụ tại chi nhánh(kiểm...
Chuyên Viên Dịch Vụ Khách Hàng - Làm Việc Tại Phú Quốc
Company: unknown |

Location: Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 14 Jul 2018

...) - Quản lý tiền mặt tại các ATM/CDM, đảm bảo hoạt động liên tục; - Quản lý quỹ nghiệp vụ tại chi nhánh(kiểm đếm, phân loại...
Chuyên Viên Ngân Hàng Tập Sự
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 07 Jun 2018

/CDM/Điểm giao dịch thu chi hộ (Kisok bank) Phối hợp với các bộ phận bán hàng nhằm phục vụ và hỗ trợ Khách hàng tốt nhất...
Chuyên Viên Ngân Hàng Tập Sự
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 06 Jun 2018

dịch tài khoản, chuyển/nhận tiền mặt, tiết kiệm, thẻ, và hỗ trợ tín dụng Quản lý và vận hành ATM/CDM/Điểm giao dịch thu...
Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực (asm) Đông Bắc, Hà Nội
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta - Bac Ha, Lao Cai, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 06 Jun 2018

tuần, tháng, quý, năm cho CDM. QUYỀN LỢI: - Chế độ lương, thưởng, phúc lợi hấp dẫn, cạnh tranh - BHXH, BHYT theo quy...
Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực (asm) Đông Bắc, Hà Nội
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta - Bac Ha, Lao Cai, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 15 May 2018

CDM. QUYỀN LỢI: - Chế độ lương, thưởng, phúc lợi hấp dẫn, cạnh tranh - BHXH, BHYT theo quy định. Bảo hiểm tai nạn 24h...
Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực (asm) Đông Bắc, Hà Nội
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta - Bac Ha, Lao Cai, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 26 Mar 2018

CDM. QUYỀN LỢI: - Chế độ lương, thưởng, phúc lợi hấp dẫn, cạnh tranh - BHXH, BHYT theo quy định. Bảo hiểm tai nạn 24h...