find the right job for you in Vietnam


CDM jobs in Vietnam

3 cdm jobs

Channel Development Manager - Bakery
Company: Cong Ty TNHH Fonterra Brands Viet Nam |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 17 Jan 2018

Development Manager is to develop and own the Channel Strategy of the Opco The CDM is responsible for development of insights...
Chuyên Viên Dịch Vụ Khách Hàng
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 18 Jan 2018

hệ... - Quản lý tiền mặt tại các ATM/ CDM, đảm bảo hoạt động liên tục. - Quản lý quỹ nghiệp vụ tại chi nhánh: Kiểm...
Kế Toán, Kỹ Sư Xây Dựng, Kỹ Sư Môi Trường, Kỹ Sư Trắc đạc
Company: unknown |

Location: Tan Binh, Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 12 Dec 2017

vị xử lý ô nhiễm môi trường hàng đầu ở Việt Nam, chuyên thực hiện những dự án theo cơ chế phát triển sạch CDM đạt hiệu quả... thải (nước thải, rác thải, bùn thải, ...), thu hồi khí Biogas phát điện theo cơ chế phát triển sạch CDM. Tập đoàn Điện lực...