find the right job for you in Vietnam


CDM jobs in Vietnam

10 cdm jobs

Cdm Digital Marketing Assistant Manager - Home Appliance Business
Company: Samsung |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 18 May 2019

Position Summary Role and Responsibilities Lead Consumer Database Marketing: Working with each category leaders to plan communication strategy to support new product launch, new communication and promotion. Segmenting database and...
Payment Processing Team Lead
Company: Citigroup |

Location: Vietnam, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 17 May 2019

handling 3.1.Dispute and Chargeback - In charge of card transaction dispute and ATM/CDM dispute. Providing coaching...
Hanoi] Project & Facility Execution Team Leader
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 11 May 2019

and Civil work through CDM program QUALITY - Ensure that all projects are installed according to Heineken specifications...
Biên Tập Viên ( Leader )
Company: unknown |

Location: Go Vap, Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: 5000000 - 7000000 per month | Posted: 28 Apr 2019

Quản lý team BTV Viết về mục giải trí. Viết về Netizen và tin nhanh, những vấn HOT gây xôn xao CĐM. - Lên ý tưởng và...
Nhân Viên Thiết Kế Kỹ Thuật
Company: Cong ty Co phan Lien ket Cong nghe Xay dung |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: 12000000 per month | Posted: 20 Apr 2019

thuật, kiến thức về địa chất và kết cấu nền móng. Ưu tiên đã tiếp cận với công nghệ CDM.  Sử dụng được tiếng Anh (giao... đổi về kỹ thuật, công nghệ CDM với khách hàng.  Hỗ trợ khối Thi công về các chỉ tiêu kỹ thuật, công nghệ liên quan...
Project & Facility Execution Team Leader (new)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 09 Apr 2019

time of facility equipment & Utility equipment and Civil work through CDM program 2. QUALITY - Ensure that all projects...
Kỹ Sư Chăm Sóc Khách Hàng
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 22 Mar 2019

ATM, CDM. - Triển khai, lắp đặt cấu hình phần mềm máy rút gửi tiền ATM, CDM và bàn giao máy ATM, CDM. - Khắc phục sự... cố máy rút tiền tự động ATM, CDM. - Bảo trì định kỳ máy gửi rút tiền ATM, CDM. - Đào tạo cho các ngân hàng cách sử...
KỸ SƯ ChĂm SÓc KhÁch HÀng (bẢo TrÌ, BẢo DƯỠng)
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 04 Mar 2019

gửi tiền ATM, CDM. - Triển khai, lắp đặt cấu hình phần mềm máy rút gửi tiền ATM, CDM và bàn giao máy ATM, CDM. - Khắc... phục sự cố máy rút tiền tự động ATM, CDM. - Bảo trì định kỳ máy gửi rút tiền ATM, CDM. - Đào tạo cho các ngân hàng cách...
KỸ SƯ ChĂm SÓc KhÁch HÀng (bẢo TrÌ, BẢo DƯỠng)
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 24 Feb 2019

ATM, CDM. - Triển khai, lắp đặt cấu hình phần mềm máy rút gửi tiền ATM, CDM và bàn giao máy ATM, CDM. - Khắc phục sự cố... máy rút tiền tự động ATM, CDM. - Bảo trì định kỳ máy gửi rút tiền ATM, CDM. - Đào tạo cho các ngân hàng cách sử dụng và...
KỸ SƯ ChĂm SÓc KhÁch HÀng (bẢo TrÌ, BẢo DƯỠng)
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 23 Feb 2019

các địa điểm lắp đặt máy rút gửi tiền ATM, CDM. - Triển khai, lắp đặt cấu hình phần mềm máy rút gửi tiền ATM, CDM và bàn... giao máy ATM, CDM. - Khắc phục sự cố máy rút tiền tự động ATM, CDM. - Bảo trì định kỳ máy gửi rút tiền ATM, CDM...