find the right job for you in Vietnam


CDM jobs in Vietnam

9 cdm jobs

Kỹ Sư Giám Sát Thi Công (cọc Xi Măng Đất - Cdm)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: 10000000 - 12000000 per month | Posted: 18 Oct 2018

- Quản lý tiến độ, chất lượng thi công đúng yêu cầu và tiêu chuẩn của Dự án. - Tiếp nhận công việc dự án và tham gia các công tác khảo sát, thí nghiệm, chuẩn bị thi công. - Thực hiện các công việc công trường, điều phối hoạt động của Đội ...
Heineken] Category Development Manager, On-trade
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 31 Aug 2018

(CDM) contributes to business in the ON-trade channel by: (i) implementing category vision in-channel (ii) developing... on brand presence & activation in-channel, shopper & consumer experience initiatives The CDM will support Channel Manger...
Heineken] Category Development Manager, On-trade
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 28 Aug 2018

(CDM) contributes to business in the ON-trade channel by: (i) Implementing category vision in-channel (ii) Developing... on brand presence & activation in-channel, shopper & consumer experience initiatives The CDM will support Channel Manger...
Biên Tập Viên
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: 7000000 - 10000000 per month | Posted: 16 Sep 2018

- Ưu tiên những bạn viết mục Netizen (những vấn HOT gây xôn xao CĐM) - Có laptop/máy tính riêng - Vận dụng Internet thành...
Chuyên Viên Chính Xây Dựng Cơ Bản
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 13 Sep 2018

án cải tạo, sửa chữa, di dời bao gồm: Dự án tại Hội sở, dự án CN PGD, Dự án ATM-CDM- Autobank; các dự án của Ngân hàng… Cung...
Chuyên Viên Dịch Vụ Khách Hàng - Làm Việc Tại Tây Ninh
Company: unknown |

Location: Tay Ninh, Tay Ninh, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 29 Aug 2018

khách hàng lên các phân hệ...) - Quản lý tiền mặt tại các ATM/CDM, đảm bảo hoạt động liên tục; - Quản lý quỹ nghiệp vụ tại...
NhÂn ViÊn KỸ ThuẬt
Company: unknown |

Location: Dien Bien Phu, Dien Bien - Binh Thanh, Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: 7000000 - 10000000 per month | Posted: 31 May 2018

Công nghệ Cọc Xi Măng Đâ't (CDM) vào Việt Nam từ năm 2005. Công ty đã đưa nhân viên sang Nhật đào tạo và nhận quyền chuyển... Công nghệ cọc xi măng đâ't (CDM) và Công nghệ phun vữa cao a'p (Jet Grouting) từ Nhật Bản vào áp dụng thành công tại Viê...
Lao ĐỘng PhỔ ThÔng
Company: unknown |

Location: Dien Bien Phu, Dien Bien - Binh Thanh, Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: 5000000 - 7000000 per month | Posted: 31 May 2018

Công nghệ Cọc Xi Măng Đâ't (CDM) vào Việt Nam từ năm 2005. Công ty đã đưa nhân viên sang Nhật đào tạo và nhận quyền chuyển... Công nghệ cọc xi măng đâ't (CDM) và Công nghệ phun vữa cao a'p (Jet Grouting) từ Nhật Bản vào áp dụng thành công tại Viê...
NhÂn ViÊn KỸ ThuẬt
Company: unknown |

Location: Dien Bien Phu, Dien Bien - Binh Thanh, Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: 7000000 - 10000000 per month | Posted: 31 May 2018

Công nghệ Cọc Xi Măng Đâ't (CDM) vào Việt Nam từ năm 2005. Công ty đã đưa nhân viên sang Nhật đào tạo và nhận quyền chuyển... Công nghệ cọc xi măng đâ't (CDM) và Công nghệ phun vữa cao a'p (Jet Grouting) từ Nhật Bản vào áp dụng thành công tại Viê...