find the right job for you in Vietnam


CDM jobs in Vietnam

4 cdm jobs

Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực (asm) Đông Bắc, Hà Nội
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta - Bac Ha, Lao Cai, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 22 Apr 2018

tuần, tháng, quý, năm cho CDM. QUYỀN LỢI: - Chế độ lương, thưởng, phúc lợi hấp dẫn, cạnh tranh - BHXH, BHYT theo quy...
Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực (asm) Đông Bắc, Hà Nội
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta - Bac Ha, Lao Cai, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 26 Mar 2018

CDM. QUYỀN LỢI: - Chế độ lương, thưởng, phúc lợi hấp dẫn, cạnh tranh - BHXH, BHYT theo quy định. Bảo hiểm tai nạn 24h...
Chuyên Viên Dịch Vụ Khách Hàng
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 19 Jan 2018

hệ... - Quản lý tiền mặt tại các ATM/ CDM, đảm bảo hoạt động liên tục. - Quản lý quỹ nghiệp vụ tại chi nhánh: Kiểm...
Kế Toán, Kỹ Sư Xây Dựng, Kỹ Sư Môi Trường, Kỹ Sư Trắc đạc
Company: unknown |

Location: Tan Binh, Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 12 Dec 2017

vị xử lý ô nhiễm môi trường hàng đầu ở Việt Nam, chuyên thực hiện những dự án theo cơ chế phát triển sạch CDM đạt hiệu quả... thải (nước thải, rác thải, bùn thải, ...), thu hồi khí Biogas phát điện theo cơ chế phát triển sạch CDM. Tập đoàn Điện lực...