find the right job for you in Vietnam


CEO jobs in north east region Vietnam

4 ceo jobs in north east region

ChuyÊn ViÊn PhÁt TriỂn DỰ Án
Company: unknown |

Location: Quang Ninh, North East, Vietnam

| Salary: 10000000 per month | Posted: 20 Sep 2018

dụng nhiều vị trí sau Job tags / Kỹ năng: Ứng viên nộp đơn cho công việc này thường nộp: - Tập đoàn CEO - Công Ty Cổ...
Chuyên Viên Marketing Và Truyền Thông
Company: unknown |

Location: Mong Cai, Quang Ninh, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 16 Aug 2018

thông Tập đoàn CEO Ngày cập nhật: 16/08/2018 Thông Tin Tuyển Dụng Nơi làm việc: Cấp bậc: Nhân viên Kinh nghiệm... Bằng cấp: Đại học Độ tuổi: Không giới hạn tuổi Hình thức: Nhân viên chính thức Giới thiệu về công ty Tập đoàn CEO...
Hr Consultancy Leader (trưởng Nhóm Cung ứng Nhân Sự)
Company: unknown |

Location: Ha Dong, Ha Noi - Van Quan, Lang Son, Vietnam

| Salary: 15000000 - 20000000 per month | Posted: 10 Aug 2018

là nhân sự cấp cao: CEO, các nhân sự sử dụng tốt tiếng Anh. Công việc của trưởng phòng/trưởng nhóm cung ứng nhân sự: Tìm...
TrỢ LÝ GiÁm ĐỐc DỰ Án TƯ VẤn
Company: Hoc vien Nhan su & Quan tri HRD Academy |

Location: Van Quan, Lang Son, Vietnam

| Salary: 15000000 per month | Posted: 05 Aug 2018

, học hỏi với CEO và các chuyên gia, giám đốc Nhân sự nhiều kinh nghiệm của các tập đoàn lớn. - Được nghiên cứu tiếp cận...