find the right job for you in Vietnam


CFO jobs in Vietnam

1 to 40 of 209 cfo jobs

Group Cfo (garment, Textile, Apparel, Electronics Production & Retail)
Company: NAVIGOS SEARCH'S CLIENT |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 19 Dec 2018

Biên Hòa, URGENT - Group CFO (Garment, Textile, Apparel, Electronics Production & Retail) | Việc làm Tài chính/Kế toán... environment. Group CFO, CFO, CFO / CPA Mô tả công việc 1-KEY TARGETS OF THE FUNCTION (THE FUNCTION IS MAINLY BASED IN HCM CITY...
Cfo Working At Can Tho (seafood, Food, Frozen Aqua Food)
Company: NAVIGOS SEARCH'S CLIENT |

Location: Can Tho, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 09 Dec 2018

An Giang, URGENT - CFO working At Can Tho (Seafood, Food, Frozen Aqua Food) | Việc làm Tài chính/Kế toán/Kiểm toán...; - Carefully; - Desire to work long term; - Professional, confident. Finance Manager, CFO, Finance Controller, Finance Director...
Executive Assistant To Cfo
Company: VIET THAI INTERNATIONAL |

Location: Thach An, Cao Bang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 09 Dec 2018

Hồ Chí Minh, Executive Assistant to CFO | Việc làm Tài chính/Kế toán/Kiểm toán Tên công ty VIET THAI INTERNATIONAL... To CFO Mô tả công việc - Anticipate and optimize the CFO's travel arrangements and other logistical needs. - Assist the...
Executive Assistant To Cfo
Company: Viet Thai International |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 06 Dec 2018

Mô Tả Công Việc - Anticipate and optimize the CFO’s travel arrangements and other logistical needs. - Assist the CFO... to prioritize his agenda and all subsequent follow-ups. - Maintain the CFO’s administrative files: signatories, contacts, corporate...
Executive Assistant To Cfo
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 04 Dec 2018

- Anticipate and optimize the CFO’s travel arrangements and other logistical needs. - Assist the CFO to prioritize... his agenda and all subsequent follow-ups. - Maintain the CFO’s administrative files: signatories, contacts, corporate templates...
Group Cfo (garment, Textile, Apparel, Electronics Production & Retail)
Company: Navigos Search's Client |

Location: Bien Hoa, Dong Nai - Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 18 Dec 2018

Mô Tả Công Việc 1-KEY TARGETS OF THE FUNCTION (THE FUNCTION IS MAINLY BASED IN HCM CITY - VIETNAM) RESTRUCTURE AND LEAD THE FOLLOWING FUNCTIONS OF THE GROUP TO THE BEST INTERNATIONAL LEVEL: 1-1 ACCOUNTING-GROUP. -GENERAL-TAX OPTIMIZATIO...
Cfo Working At Can Tho (seafood, Food, Frozen Aqua Food)
Company: Navigos Search's Client |

Location: An Giang - Can Tho, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 07 Dec 2018

Mô Tả Công Việc Responsibilities: - Strategic planning and financial planning of the company - Make reports, analyze in depth about the financial situation of the Company to ensure accurate and timely financial and accounting informatio...
Chief Financial Officer (cfo)
Company: CxO Search |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 03 Dec 2018

Control and develop a financial restructuring plan for member companies Participate in the formulation and evaluation of business plans, investment projects and propose investment structure for the Group's projects Cooperate in search and...
Executive Assistant To Cfo
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 09 Dec 2018

Việt Nam. Quy Mô Công Ty: 500-999 Chi tiết công việc Tên công việc: Executive Assistant To CFO Mã công việc...: Mô tả công việc: - Anticipate and optimize the CFO's travel arrangements and other logistical needs. - Assist the CFO...
Cfo/coo (lương 1,200-1,500 Usd)
Company: CONG TY CO PHAN TRUONG QUOC TE WINSTON |

Location: Vietnam, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 26 Nov 2018

Hà Nội, Cfo/coo (Lương 1,200-1,500 USD) | Việc làm Giáo dục/Đào tạo/Thư viện Tên công ty CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG... Hơn Yêu cầu công việc We're looking for candidate with more than 15 years of experience as COO/CFO of companies with more than...
Chief Financial Officer (cfo)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 22 Nov 2018

Mô Tả Công Việc Comments: The content of the following job description is based on the assumption that the CFO... has proper staffing to address accounting and treasury functions. If not, the CFO is probably really fulfilling the...
Giám Đốc Tài Chính - Cfo
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 18 Nov 2018

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: Giám Đốc Tài Chính - CFO...
Cfo (new)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: $5000 per year | Posted: 17 Nov 2018

Ty: 25-99 Chi tiết công việc Tên công việc: CFO (NEW) Mã công việc: Mô tả công việc: - Drive the company...: Giám đốc Bằng cấp tối thiểu: Đại học - Report to CEO - 15-20 years+ experience, 40 years age - Experienced as CFO...
Trưởng Phòng Tài Chính/ Giám đốc Tài Chính (cfo)
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: 20000000 per month | Posted: 28 Oct 2018

: Trưởng phòng tài chính/ giám đốc tài chính (CFO) Công ty Cổ phần Thương Mại & Xuất Nhập khẩu Long An Ngày cập nhật: 26/10...
Trưởng Phòng Tài Chính/ Giám đốc Tài Chính (cfo)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 27 Oct 2018

Job tags / Kỹ năng: Trưởng phòng tài chính/ giám đốc tài chính (CFO) Công ty Cổ phần Thương Mại & Xuất Nhập khẩu Long...
Giám Đốc Tài Chính (cfo)
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 25 Oct 2018

-499 Chi tiết công việc Tên công việc: Giám Đốc Tài Chính (CFO) Mã công việc: Mô tả công việc: - Tham mưu cho...
Giám Đốc Tài Chính (cfo)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: $4000 per year | Posted: 15 Dec 2018

Mô Tả Công Việc - Hoạch định chiến lược tài chính của Doanh nghiệp theo tháng/năm, lập kế hoạch và ngân sách chi phí hàng năm, tối ưu hóa dòng tiền của Công ty. - Xây dựng hệ thống quản lý tài chính kế toán - Lập hồ sơ đầu tư, xử lý các...
Giám Đốc Tài Chính (cfo)
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 27 Nov 2018

General Description We are looking for an experienced to oversee all financial aspects of business and drive the company's financial strategy and planning; collecting all finance reports of company members. You will be responsible for ass...
Giám Đốc Tài Chính (cfo)
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 24 Nov 2018

- Tham mưu cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc trong lĩnh vực tài chính, đầu tư tài chính, kế toán và nghiệp vụ tài chính kế toán; - Đánh giá hoạt động tài chính của Công ty, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chín...
Giám Đốc Tài Chính - Cfo
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 20 Nov 2018

- Xây dựng chính sách giá bán phù hợp cho từng thời kỳ/ từng công trình dựa trên việc kiểm soát giá mua, tỉ lệ hao hụt vật tư, các chi phí khác... - Xây dựng chính sách khoán kinh doanh với từng dòng sản phẩm - Kiểm soát các số liệu phụ...