find the right job for you in Vietnam


CFO jobs in Vietnam

1 to 40 of 239 cfo jobs

Cfo, Based In Vietnam, Healthcare
Company: unknown |

Location: Vietnam, Vietnam

| Salary: $60000 per year | Posted: 13 Jan 2018

CFO, Based in Vietnam, Healthcare [Description] This position provides leadership for Vietnam and Cambodia markets...
Finance Controller (cfo)
Company: Navigos Search |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 05 Jan 2018

Mô Tả Công Việc Strictly abide by the rules, guidelines and policies of the company. At the same time, be liable for the accuracy and truthfulness of 100% of the data analysis report. Advising and commenting to CEO in the field of or...
Cfo ( Vietnamese & Expatriate )
Company: Navigos Search's Client |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 05 Jan 2018

Mô Tả Công Việc ▪ 60% Operational Side ▪ Provide day-to-day leadership and management guidance, which mirror the adopted corporate mission and core values. Bottom Line: grow a self-sustaining company. ▪ Responsible for driving the compa...
Cfo Tập đoàn
Company: GPO international |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 05 Jan 2018

GPO hiện đang cần tìm ứng viên đạt tiêu chuẩn cho vị trí: CFO - Mã tuyển dụng GCFO Địa điểm làm việc 1 Tập đoàn tại...) Mobile: 0471096868 Chi tiết tại http://gpo.com.vn/cfo-ma-tuyen-dung-gcfo/ Hạn nộp hồ sơ: nộp càng sớm càng có cơ hội...
Cfo
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 21 Dec 2017

Thông báo Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: CFO CÔNG...
Cfo
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 20 Dec 2017

đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: CFO CÔNG TY TNHH MẮT KÍNH TRƯƠNG... nộp: - Công Ty TNHH Mạc Tích - MegaCEO Chia sẻ việc làm này CFO CÔNG TY TNHH MẮT KÍNH TRƯƠNG HÀO PHÁT Nhận...
Cfo
Company: unknown |

Location: Dong Nai, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 02 Dec 2017

lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: CFO Công Ty TNHH Mạc Tích...
Cfo
Company: unknown |

Location: Dong Nai, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 01 Dec 2017

đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: CFO Công Ty TNHH Mạc Tích Ngày... - 110 Tr VND CFO Công Ty TNHH Mạc Tích Nhận email việc làm tương tự Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này...
Cfo (usd5000; H2493)
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: $5000 per year | Posted: 16 Nov 2017

để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: CFO (USD5000; H2493) MegaCEO Ngày cập nhật... thông tin và đầu tư, hiện đang cần tuyển vị trí CFO. Chịu trách nhiệm lên kế hoạch và theo dõi các hoạt động tài hính, kiểm...
Cfo (usd5000; H2493)
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 15 Nov 2017

đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: CFO (USD5000; H2493) MegaCEO... ty công nghệ thông tin và đầu tư, hiện đang cần tuyển vị trí CFO. Chịu trách nhiệm lên kế hoạch và theo dõi các hoạt động tài...
Cfo Chief Financial Officer
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 13 Nov 2017

: Họ tên: Email: Số điện thoại: Nội dung thông báo: - Cfo Chief Financial Officer - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư...
Giám Đốc Tài Chính - Cfo
Company: Cong Ty Co Phan Devyt (devyt Group) |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 09 Jan 2018

Mô Tả Công Việc - Tham mưu cho HĐQT, Tổng giám đốc trong lĩnh vực tài chính, đầu tư tài chính, kế toán và nghiệp vụ tài chính kế toán, kiểm soát nội bộ; - Phân tích tình hình tài chính của Công ty, nhận diện các điểm mạnh, điểm yếu, cơ h...
Group Cfo
Company: Navigos Search's Client |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 06 Jan 2018

Mô Tả Công Việc Bao quát, lãnh đạo, tổ chức thực hiện hoạt động tài chính của tập đoàn gồm nhiều công ty con. (Vì yêu cầu bảo mật, chúng tôi chưa thể chia sẻ nhiều thông tin hơn tại đây. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV ứng tuyển (appl...
Cfo (có Kinh Nghiệm Ipo)
Company: Navigos Search's Client |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 06 Jan 2018

Mô Tả Công Việc Lãnh đạo, tổ chức thực hiện hoạt động tài chính của Công ty, bao gồm (nhưng không giới hạn) việc triển khai IPO cho Công ty. (Vì yêu cầu bảo mật, chúng tôi chưa thể chia sẻ nhiều thông tin hơn tại đây. Ứng viên quan tâm ...
Giám Đốc Tài Chính (cfo)
Company: unknown |

Location: Bac Ninh, Bac Ninh, Vietnam

| Salary: 50000000 per month | Posted: 29 Dec 2017

Nhiệm vụ/trách nhiệm của Giám đốc tài chính bao gồm: 1. Lập kế hoạch tài chính, triển khai và theo dõi các hoạt động tài chính, kiểm soát ngân quỹ và thiết lập các công cụ quản trị và giảm thiểu rủi ro tài chính. 2. Tiến hành phân tích tì...
Giám Đốc Tài Chính (cfo)
Company: unknown |

Location: Dong Nai, South East, Vietnam

| Salary: 15000000 - 20000000 per month | Posted: 25 Dec 2017

- Điều hành và kiểm soát hoạt động Tài chính Kế toán của Công ty và toàn hệ thống. - và thực hiện quản lý mọi công việc liên quan đến nghiệp vụ của phòng Kế toán; - Kiểm tra hồ sơ kê khai thuế tháng, báo cáo tài chính tháng, hồ sơ quyết t...
Giám Đốc Tài Chính (cfo)
Company: unknown |

Location: Binh Duong, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 22 Nov 2017

- Thực hiện quản trị tài chính của công ty. - Xác lập, ổn định và chuẩn hóa hệ thống kế toán của công ty - Quản lý trực tiếp và phân công điều động bộ phận kế toán - tài chính - Rà soát, lập và chuẩn hóa quy trình, quy định của bộ phậ...
Cfo
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: 10000000 - 15000000 per month | Posted: 15 Nov 2017

Company overview Ngành nghề: XÂY DỰNG Nội dung: Công ty chuyên tư vấn thiết kế thi công xây lắp các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, đầu tư kinh doanh bất động sản. Cô... Địa đeểm Địa điểm: Ngày 14/10/2017 Full Time Fu...
Cfo
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 08 Oct 2017

- Tham mưu cho HĐQT trong việc các chiến lược phát triển trung – dài hạn của Tập đoàn. Phân tích cấu trúc và quản lý các rủi ro về tài chính để báo cáo kịp thời cho HĐQT; - Xây dựng các phương án vốn tổng thể nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cần ...
Financial Analyst (real Estate)
Company: Kusto Home |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 17 Jan 2018

analysis reports. Other ad-hoc analysis & tasks assigned by Line Manager & CFO. Yêu Cầu Công Việc Accounting/ Finance...