find the right job for you in Vietnam


CFO jobs in Vietnam

1 to 40 of 173 cfo jobs

Cfo - Garment Industry, Ho Chi Minh City
Company: unknown |

Location: Vietnam, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 05 Oct 2018

CFO - Garment Industry, Ho Chi Minh City [Description] Job Description A Chief Financial Officer shall be expected...
Cfo
Company: Page Group Vietnam |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 08 Oct 2018

of professional English is a must. Native level of Vietnamese language is preferred. Experienced as a CFO in mid-sized companies...
Accountant, Assistant To Cfo - Korean Speaking
Company: Adecco |

Location: Vinh, Nghe An, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 29 Sep 2018

documents to CA, CFO, CEO Control cash flow of Roadshow channel Keep safe company cash, deposit and ensure to have bank... from Korean to Vietnamese / Vietnamese to Korean in meetings with Korean Do some tasks as the Secretary of CFO Others tasks...
Executive Assistant To Cfo
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 29 Aug 2018

Anticipate and optimize the CFO's travel arrangements and other logistical needs. Assist the CFO to prioritize... his agenda and all subsequent follow-ups. Maintain the CFO's administrative files: signatories, contacts, corporate templates...
Chief Finance Officer ( Cfo)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: $10000 - 15000 per year | Posted: 25 Aug 2018

Position: Chief Finance Officer ( CFO) Salary: $10,000 - $15,000 + good benefit or negotiate Report : Group CFO...
Chief Financial Officer - Cfo ( Expat Salary )
Company: Belgo - Belgian Craft Beer Brewery |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 07 Oct 2018

Mô Tả Công Việc Work Location: 159 Nguyen Van Thu, Dakao, D1, HCMC Reports to: CEO - Gauthier Lagasse *Essential Duties and Responsibilities: Accountable for the administrative, financial, and risk management operations of the comp...
Cfo/coo (lương 1,200-1,500 Usd)
Company: Cong Ty Co Phan Truong Quoc Te Winston |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: $1200 - 1500 per month | Posted: 26 Sep 2018

is to become the leading “early education supermarket” player in Vietnam. We are looking for solid and calibre CFO/COO... to join us to write an industry transformation success story. As the CFO/COO of the system, you will work with the Founder - CEO...
Cfo Assistant
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 24 Aug 2018

Manage and arrange CFO's meeting; Arrange schedule, accommodation and flight ticket for CFO's business trip; Manager... CFO's business expense and other business related expenses; Implement, follow and report working progress and result...
Cfo Assistant
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 10 Jul 2018

thống của người Huế Quy Mô Công Ty: 100-499 Chi tiết công việc Tên công việc: CFO Assistant Mã công việc: Mô... tả công việc: Manage and arrange CFO's meeting. - Arrange schedule, accommodation and flight ticket for CFO...
Trợ Lý Giám Đốc Tài Chính (cfo Assistant)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 24 Jun 2018

thống của người Huế Quy Mô Công Ty: 100-499 Chi tiết công việc Tên công việc: Trợ Lý Giám Đốc Tài Chính (Cfo... Assistant) Mã công việc: Mô tả công việc: - Chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của CFO; - Soạn thảo, phiên dịch...
Trợ Lý Giám Đốc Tài Chính (cfo Assistant)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 21 Jun 2018

thống của người Huế Quy Mô Công Ty: 100-499 Chi tiết công việc Tên công việc: Trợ Lý Giám Đốc Tài Chính (CFO... Assistant) Mã công việc: Mô tả công việc: - Chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của CFO; - Soạn thảo, phiên dịch...
GiÁm ĐỐc TÀi ChÍnh (cfo)
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 04 Jun 2018

ty Gianni Việt Nam. Quy Mô Công Ty: 500-999 Chi tiết công việc Tên công việc: GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH (CFO) Mã công việc...
Giám đốc Tài Chính (cfo) (gross ~5.000 Usd)
Company: unknown |

Location: Tay Son, Binh Dinh - Son Ha, Quang Ngai, Vietnam

| Salary: $4500 - 5000 per year | Posted: 06 Oct 2018

- Hoạch định chiến lược tài chính hàng năm nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh/tăng trưởng. - Tham gia cố vấn, xây dựng và thẩm định các phương án kinh doanh, dự án đầu tư, đề xuất cơ cấu vốn đầu tư cho các dự án. - Tham gia phối hợp tìm kiếm...
Giám đốc Tài Chính (cfo)
Company: unknown |

Location: Tay Son, Binh Dinh - Son Ha, Quang Ngai, Vietnam

| Salary: $4500 - 5000 per year | Posted: 05 Oct 2018

- Hoạch định chiến lược tài chính hàng năm nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh/tăng trưởng. - Tham gia cố vấn, xây dựng và thẩm định các phương án kinh doanh, dự án đầu tư, đề xuất cơ cấu vốn đầu tư cho các dự án. - Tham gia phối hợp tìm kiếm...
Giám Đốc Tài Chính - Cfo
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 26 Sep 2018

I. Trách nhiệm: Tiến hành phân tích tình hình tài chính của Doanh nghiệp nhằm nhận diện những điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp. Hoạch định chiến lược tài chính của Doanh nghiệp. Đánh giá các chương trình hoạt động của Doanh nghiệp ...
Giám Đốc Tài Chính (cfo)
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 21 Sep 2018

- Tham mưu cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc trong lĩnh vực tài chính, đầu tư tài chính, kế toán và nghiệp vụ tài chính kế toán; - Đánh giá hoạt động tài chính của Công ty, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chín...
Giám Đốc Tài Chính (cfo)
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 18 Sep 2018

- Tham mưu cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc trong lĩnh vực tài chính, đầu tư tài chính, kế toán và nghiệp vụ tài chính kế toán; - Đánh giá hoạt động tài chính của Công ty, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chín...
Giám Đốc Tài Chính - Cfo
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 15 Sep 2018

- Xây dựng chính sách giá bán phù hợp cho từng thời kỳ/ từng công trình dựa trên việc kiểm soát giá mua, tỉ lệ hao hụt vật tư, các chi phí khác... - Xây dựng chính sách khoán kinh doanh với từng dòng sản phẩm - Kiểm soát các số liệu phục ...
Giám Đốc Tài Chính - Chief Financial Officer Cfo
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 29 Aug 2018

Quản lý nguồn vốn Công ty. Xây dựng chiến lược tài chính, cấu trúc tài chính Công ty. Quản lý ngân quỹ, dòng tiền. Quản lý công tác tín dụng Công ty. Tìm kiếm nguồn tài trợ để hỗ trợ nguồn vốn dự án cho Công ty. Lập phương án huy động ...
Giám Đốc Tài Chính - Chief Financial Officer Cfo
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 28 Aug 2018

Quản lý nguồn vốn Công ty. Xây dựng chiến lược tài chính, cấu trúc tài chính Công ty. Quản lý ngân quỹ, dòng tiền. Quản lý công tác tín dụng Công ty. Tìm kiếm nguồn tài trợ để hỗ trợ nguồn vốn dự án cho Công ty. Lập phương án huy động ...