find the right job for you in Vietnam


Chartered jobs in mekong delta region Vietnam

1 to 40 of 598 chartered jobs in mekong delta region

Chuyên Viên Kinh Doanh - Kênh Hợp Tác Ngân Hàng [tiền Giang]
Company: unknown |

Location: Tien Giang, Mekong Delta, Vietnam

| Salary: 12000000 - 15000000 per month | Posted: 17 Jun 2018

những ngân hàng danh tiếng (Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank..., Standard Chartered Bank... Quyền lợi được hưởng Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ ĐỊNH + hoa hồng + thưởng - Lương: 6...
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính Kênh Ngân Hàng Tại Tiền Giang
Company: unknown |

Location: Tien Giang, Mekong Delta, Vietnam

| Salary: 12000000 - 15000000 per month | Posted: 16 Jun 2018

những ngân hàng danh tiếng (Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank..., Standard Chartered Bank... Quyền lợi được hưởng Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ ĐỊNH + hoa hồng + thưởng - Lương: 6...
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính Kênh Đối Tác Ngân Hàng [tiền Giang]
Company: unknown |

Location: Tien Giang, Mekong Delta, Vietnam

| Salary: 12000000 - 15000000 per month | Posted: 15 Jun 2018

những ngân hàng danh tiếng (Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank..., Standard Chartered Bank... Quyền lợi được hưởng Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ ĐỊNH + hoa hồng + thưởng - Lương: 6...
Tiền Giang] Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Đối Tác Ngân Hàng
Company: unknown |

Location: Tien Giang, Mekong Delta, Vietnam

| Salary: 12000000 - 15000000 per month | Posted: 15 Jun 2018

những ngân hàng danh tiếng (Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank..., Standard Chartered Bank... Quyền lợi được hưởng Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ ĐỊNH + hoa hồng + thưởng - Lương: 6...
Cần Thơ] Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính
Company: unknown |

Location: Can Tho, Mekong Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 14 Jun 2018

, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng, xây dựng mối quan hệ và hỗ trợ..., PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank... QUYỀN LỢI: - Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ...
Đồng Tháp] Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính
Company: unknown |

Location: Dong Thap, Mekong Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 14 Jun 2018

, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng, xây dựng mối quan hệ và hỗ trợ..., PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank... QUYỀN LỢI: - Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ...
Tiền Giang] Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Ngân Hàng
Company: unknown |

Location: Tien Giang, Mekong Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 14 Jun 2018

hàng danh tiếng (MaritimeBank, PV Combank, VIB bank, HongLeong Bank, Standard Chartered Bank.... ) - Sử dụng nguồn khách...
Long An] Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Ngân Hàng
Company: unknown |

Location: Long An, Mekong Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 14 Jun 2018

hàng danh tiếng (MaritimeBank, PV Combank, VIB bank, HongLeong Bank, Standard Chartered Bank.... ) - Sử dụng nguồn khách...
Tiền Giang] Chuyên Viên Kinh Doanh Kênh Đối Tác Ngân Hàng
Company: unknown |

Location: Tien Giang, Mekong Delta, Vietnam

| Salary: 12000000 - 15000000 per month | Posted: 14 Jun 2018

những ngân hàng danh tiếng (Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank..., Standard Chartered Bank... Quyền lợi được hưởng Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ ĐỊNH + hoa hồng + thưởng - Lương: 6...
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính Cấp Cao [rạch Giá - Kiên Giang]
Company: unknown |

Location: Rach Gia, Kien Giang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 14 Jun 2018

, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng, xây dựng mối quan hệ và hỗ trợ..., PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank... QUYỀN LỢI: - Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ...
Cà Mau] Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Ngân Hàng
Company: unknown |

Location: Ca Mau, Ca Mau, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 14 Jun 2018

hàng danh tiếng (MaritimeBank, PV Combank, VIB bank, HongLeong Bank, Standard Chartered Bank.... ) - Sử dụng nguồn khách...
Tiền Giang] Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính
Company: unknown |

Location: Tien Giang, Mekong Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 14 Jun 2018

, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng, xây dựng mối quan hệ và hỗ trợ..., PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank... QUYỀN LỢI: - Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ...
Đồng Tháp] Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Ngân Hàng
Company: unknown |

Location: Dong Thap, Mekong Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 14 Jun 2018

hàng danh tiếng (MaritimeBank, PV Combank, VIB bank, HongLeong Bank, Standard Chartered Bank.... ) - Sử dụng nguồn khách...
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính Cấp Cao [Đồng Tháp]
Company: unknown |

Location: Dong Thap, Mekong Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 14 Jun 2018

, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng, xây dựng mối quan hệ và hỗ trợ..., PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank... QUYỀN LỢI: - Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ...
Kiên Giang] Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Ngân Hàng
Company: unknown |

Location: Kien Giang, Mekong Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 14 Jun 2018

hàng danh tiếng (MaritimeBank, PV Combank, VIB bank, HongLeong Bank, Standard Chartered Bank.... ) - Sử dụng nguồn khách...
Vĩnh Long] Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Ngân Hàng
Company: unknown |

Location: Vinh Long, Vinh Long, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 14 Jun 2018

hàng danh tiếng (MaritimeBank, PV Combank, VIB bank, HongLeong Bank, Standard Chartered Bank.... ) - Sử dụng nguồn khách...
An Giang] Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Hợp Tác Ngân Hàng Pvcom Bank
Company: unknown |

Location: An Giang, Mekong Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 14 Jun 2018

hàng danh tiếng (MaritimeBank, PV Combank, VIB bank, Agribank, HongLeong Bank, Standard Chartered Bank.... ) - Sử dụng...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Kênh Ngân Hàng [sa Đéc-đồng Tháp]
Company: unknown |

Location: Sa Dec, Dong Thap, Vietnam

| Salary: 12000000 - 15000000 per month | Posted: 14 Jun 2018

những ngân hàng danh tiếng (Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank..., Standard Chartered Bank... Quyền lợi được hưởng Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ ĐỊNH + hoa hồng + thưởng - Lương: 6...
Tiền Giang] Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính Kênh Ngân Hàng
Company: unknown |

Location: Tien Giang, Mekong Delta, Vietnam

| Salary: 12000000 - 15000000 per month | Posted: 14 Jun 2018

những ngân hàng danh tiếng (Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank..., Standard Chartered Bank... Quyền lợi được hưởng Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ ĐỊNH + hoa hồng + thưởng - Lương: 6...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Kênh Ngân Hàng [tiền Giang]
Company: unknown |

Location: Tien Giang, Mekong Delta, Vietnam

| Salary: 12000000 - 15000000 per month | Posted: 14 Jun 2018

những ngân hàng danh tiếng (Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank..., Standard Chartered Bank... Quyền lợi được hưởng Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ ĐỊNH + hoa hồng + thưởng - Lương: 6...