find the right job for you in Vietnam


Chartered jobs in mekong delta region Vietnam

1 to 40 of 199 chartered jobs in mekong delta region

Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng (trà Vinh)
Company: unknown |

Location: Tra Vinh, Tra Vinh, Vietnam

| Salary: 10000000 per month | Posted: 19 Oct 2018

, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng... tiếng tại Việt Nam như: Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank... QUYỀN...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Hợp Tác Ngân Hàng (trà Vinh)
Company: unknown |

Location: Tra Vinh, Tra Vinh, Vietnam

| Salary: 6000000 per month | Posted: 19 Oct 2018

Leong Bank, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng, xây dựng mối... như: Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank... QUYỀN LỢI: - Chế...
Nhân Viên Xử Lý Nợ Cho Ngân Hàng
Company: unknown |

Location: Quan 7, Ho Chi Minh City - Tan Hung, Long An, Vietnam

| Salary: 7000000 - 10000000 per month | Posted: 19 Oct 2018

Standard Chartered (SCB) 5. Ngân hàng HSBC 6. Ngân hàng Quốc tế VIB 7. Công ty tài chính Mirae Asset (MAFC) Yêu cầu...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Đối Tác Ngân Hàng (kiên Giang)
Company: unknown |

Location: Kien Giang, Vietnam

| Salary: 6000000 per month | Posted: 19 Oct 2018

, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng... tiếng tại Việt Nam như: Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank... QUYỀN...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Hợp Tác Ngân Hàng (kiên Giang)
Company: unknown |

Location: Kien Giang, Vietnam

| Salary: 6000000 per month | Posted: 19 Oct 2018

, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng... tiếng tại Việt Nam như: Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank... QUYỀN...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng (an Giang)
Company: unknown |

Location: An Giang, Vietnam

| Salary: 10000000 per month | Posted: 19 Oct 2018

, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng... tiếng tại Việt Nam như: Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank... QUYỀN...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Đối Tác Ngân Hàng (Đồng Tháp)
Company: unknown |

Location: Dong Thap, Vietnam

| Salary: 6000000 per month | Posted: 19 Oct 2018

, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng... tiếng tại Việt Nam như: Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank... QUYỀN...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao - Kênh Đối Tác Ngân Hàng (Đồng Tháp)
Company: unknown |

Location: Dong Thap, Vietnam

| Salary: 10000000 per month | Posted: 19 Oct 2018

, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng... tiếng tại Việt Nam như: Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank... QUYỀN...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao - Kênh Liên Kết Ngân Hàng (trà Vinh)
Company: unknown |

Location: Tra Vinh, Tra Vinh, Vietnam

| Salary: 10000000 per month | Posted: 19 Oct 2018

, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng... tiếng tại Việt Nam như: Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank... QUYỀN...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Đối Tác Ngân Hàng (trà Vinh)
Company: unknown |

Location: Tra Vinh, Tra Vinh, Vietnam

| Salary: 6000000 per month | Posted: 19 Oct 2018

, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng... tiếng tại Việt Nam như: Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank... QUYỀN...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Hợp Tác Ngân Hàng (Đồng Tháp)
Company: unknown |

Location: Dong Thap, Vietnam

| Salary: 6000000 per month | Posted: 19 Oct 2018

Leong Bank, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng, xây dựng mối... như: Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank... QUYỀN LỢI: - Chế...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Hợp Tác Ngân Hàng (an Giang)
Company: unknown |

Location: An Giang, Vietnam

| Salary: 6000000 per month | Posted: 19 Oct 2018

Leong Bank, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng, xây dựng mối... như: Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank... QUYỀN LỢI: - Chế...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao - Kênh Đối Tác Ngân Hàng (trà Vinh)
Company: unknown |

Location: Tra Vinh, Tra Vinh, Vietnam

| Salary: 10000000 per month | Posted: 19 Oct 2018

, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng... tiếng tại Việt Nam như: Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank... QUYỀN...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng (Đồng Tháp)
Company: unknown |

Location: Dong Thap, Vietnam

| Salary: 10000000 per month | Posted: 19 Oct 2018

, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng... tiếng tại Việt Nam như: Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank... QUYỀN...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng (làm Tại Trà Vinh)
Company: unknown |

Location: Tra Vinh, Tra Vinh, Vietnam

| Salary: 10000000 per month | Posted: 19 Oct 2018

, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng... tiếng tại Việt Nam như: Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank... QUYỀN...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng (làm Tại Đồng Tháp)
Company: unknown |

Location: Dong Thap, Vietnam

| Salary: 10000000 per month | Posted: 19 Oct 2018

, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc trực tiếp tại Chi... danh tiếng tại Việt Nam như: Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Đối Tác Ngân Hàng (an Giang)
Company: unknown |

Location: An Giang, Vietnam

| Salary: 6000000 per month | Posted: 18 Oct 2018

, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng... tiếng tại Việt Nam như: Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank... QUYỀN...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao - Kênh Liên Kết Ngân Hàng (an Giang)
Company: unknown |

Location: An Giang, Vietnam

| Salary: 10000000 per month | Posted: 18 Oct 2018

, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng... tiếng tại Việt Nam như: Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank... QUYỀN...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao - Kênh Liên Kết Ngân Hàng (Đồng Tháp)
Company: unknown |

Location: Dong Thap, Vietnam

| Salary: 10000000 per month | Posted: 18 Oct 2018

, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc trực tiếp tại Chi... danh tiếng tại Việt Nam như: Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank...
Cần Thơ] Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Kênh Đối Tác Ngân Hàng
Company: unknown |

Location: Can Tho, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 11 Oct 2018

, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng, xây dựng mối quan hệ và hỗ trợ..., PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank... QUYỀN LỢI: - Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ...