find the right job for you in Vietnam


Chartered jobs in north east region Vietnam

8 chartered jobs in north east region

Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng Shinhan Tại Hà Nội, Thái Nguyên
Company: unknown |

Location: Hanoi - Thai Nguyen, Vietnam

| Salary: $500 - 1000 per month | Posted: 26 Sep 2018

, Viet Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng Shinhan Tại Hà Nội, Thái Nguyên
Company: unknown |

Location: Hanoi - Thai Nguyen, Vietnam

| Salary: $500 per month | Posted: 07 Sep 2018

, Viet Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc...
Chuyên Viên Tư Vấn Bán Hàng - B2c/ Program Advisor
Company: unknown |

Location: Van Ban, Lao Cai, Vietnam

| Salary: 9000000 per month | Posted: 05 Sep 2018

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), as well as the only authorized training partner in Vietnam of Institute...
Tổng Đài Viên Xử Lý Khiếu Nại - Tư Vấn Bán Vé
Company: unknown |

Location: Van Ban, Lao Cai, Vietnam

| Salary: 4000000 - 10000000 per month | Posted: 03 Aug 2018

, Standard Chartered Giải Nhì Cuộc Thi Khởi Nghiệp 2013 do VCCI tổ chức Quy Mô Công Ty: 25-99 Chi tiết công việc...
Hcm & Hn - Tổng Đài Viên Chăm Sóc Khách Hàng - Xử Lý Khiếu Nại & Tư Vấn Bán Vé (part-time)
Company: unknown |

Location: Van Ban, Lao Cai, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 01 Aug 2018

, Standard Chartered Giải Nhì Cuộc Thi Khởi Nghiệp 2013 do VCCI tổ chức Quy Mô Công Ty: 25-99 Chi tiết công việc...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng Shinhan Tại Hà Nội, Thái Nguyên
Company: unknown |

Location: Hanoi - Thai Nguyen, Vietnam

| Salary: $500 per month | Posted: 26 Jul 2018

, Viet Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng Shinhan Tại Hà Nội, Thái Nguyên
Company: unknown |

Location: Hanoi - Thai Nguyen, Vietnam

| Salary: $500 per month | Posted: 27 Jun 2018

, Viet Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng Shinhan Tại Hà Nội, Thái Nguyên
Company: unknown |

Location: Hanoi - Thai Nguyen, Vietnam

| Salary: $500 per month | Posted: 25 Jun 2018

, Viet Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc...