find the right job for you in Vietnam


Chartered jobs in north east region Vietnam

2 chartered jobs in north east region

Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng Shinhan Tại Hà Nội, Thái Nguyên
Company: unknown |

Location: Hanoi - Thai Nguyen, Thai Nguyen, Vietnam

| Salary: $500 - 1000 per month | Posted: 29 Oct 2018

, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng, xây...
Chuyên Viên Tư Vấn Bán Hàng/ Program Advisor
Company: unknown |

Location: Van Ban, Lao Cai, Vietnam

| Salary: 8000000 per month | Posted: 27 Oct 2018

partner accredited as a Platinum Tuition Provider of The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), as well as the...