find the right job for you in Vietnam


Chartered jobs in red river delta region Vietnam

1 to 40 of 86 chartered jobs in red river delta region

Kiểm Soát Nội Bộ
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 14 Jun 2018

December 2015, RongViet increased its chartered capital to VND 700 billion and belongs to top 20 biggest securities companies in... terms of chartered capital. RongViet practises all securities functions including Securities Brokerage, Financial...
Financial Consultant - Bancassurance [ Ha Noi ]
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 14 Jun 2018

(MaritimeBank, PV Combank, VIB bank, HongLeong Bank, Standard Chartered Bank.... ) - Chuyên viên tư vấn Bancassurance: là nhân viên...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Hợp Tác Ngân Hàng Tại Hà Nội
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 11 Jun 2018

(MaritimeBank, PV Combank, VIB bank, HongLeong Bank, Standard Chartered Bank.... ) - Chuyên viên tư vấn Bancassurance: là nhân viên...
Chuyên Viên Tư Vấn Làm Việc Tại Ngân Hàng
Company: unknown |

Location: Van Lam, Hung Yen, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 11 Jun 2018

, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng, xây dựng mối quan hệ và hỗ trợ..., PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank... QUYỀN LỢI: - Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ...
Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm - Kênh Hợp Tác Ngân Hàng Tại Hải Phòng
Company: unknown |

Location: Haiphong, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 11 Jun 2018

(MaritimeBank, PV Combank, VIB bank, HongLeong Bank, Standard Chartered Bank.... ) - Chuyên viên tư vấn Bancassurance: là nhân viên...
Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm - Kênh Hợp Tác Ngân Hàng Tại Hà Nội
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 11 Jun 2018

(MaritimeBank, PV Combank, VIB bank, HongLeong Bank, Standard Chartered Bank.... ) - Chuyên viên tư vấn Bancassurance: là nhân viên...
Môi Giới Tập Sự (cn Hà Nội)
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 09 Jun 2018

Stock Exchange (HNX) under the ticker VDS on 25th May, 2010. On 17th December 2015, RongViet increased its chartered... capital to VND 700 billion and belongs to top 20 biggest securities companies in terms of chartered capital. RongViet...
Giao Dịch Viên Chứng Khoán_hà Nội
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 09 Jun 2018

Stock Exchange (HNX) under the ticker VDS on 25th May, 2010. On 17th December 2015, RongViet increased its chartered... capital to VND 700 billion and belongs to top 20 biggest securities companies in terms of chartered capital. RongViet...
Chuyên Viên Phát Triển Khách Hàng Doanh Nghiệp_hà Nội
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 08 Jun 2018

. On 17th December 2015, RongViet increased its chartered capital to VND 700 billion and belongs to top 20 biggest securities... companies in terms of chartered capital. RongViet practises all securities functions including Securities Brokerage, Financial...
Giám Đốc Nghiệp Vụ Thu Hồi Nợ Chi Nhánh Miền Nam
Company: unknown |

Location: Vu Thu, Thai Binh, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 06 Jun 2018

, Standard Chartered Bank, TP Bank, MB Bank, VIB, HSBC, MSB, FE, … Ban giám đốc là những người có kinh nghiệm bậc nhất về lĩnh...
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: 8000000 per month | Posted: 06 Jun 2018

cho các Ngân hàng uy tín trong và ngoài nước như VP Bank, Standard Chartered Bank, TP Bank, MB Bank, VIB, HSBC, MSB, FE...
Nhân Viên Pháp Lý Xử Lý Nợ Tín Chấp
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: 8000000 per month | Posted: 03 Jun 2018

trong và ngoài nước như VP Bank, Standard Chartered Bank, TP Bank, MB Bank, VIB, HSBC, MSB, FE, … Ban giám đốc là những...
Nhân Viên Lễ Tân, Hành Chính
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 02 Jun 2018

. On 17th December 2015, RongViet increased its chartered capital to VND 700 billion and belongs to top 20 biggest securities... companies in terms of chartered capital. RongViet practises all securities functions including Securities Brokerage, Financial...
Chuyên Viên Mg Chứng Khoán (hội Sở)
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 02 Jun 2018

on 25th May, 2010. On 17th December 2015, RongViet increased its chartered capital to VND 700 billion and belongs to top 20... biggest securities companies in terms of chartered capital. RongViet practises all securities functions including Securities...
Chuyên Viên Mg Chứng Khoán _ Hà Nội
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 29 May 2018

(HNX) under the ticker VDS on 25th May, 2010. On 17th December 2015, RongViet increased its chartered capital to VND 700... billion and belongs to top 20 biggest securities companies in terms of chartered capital. RongViet practises all securities...
Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm - Kênh Liên Kết Ngân Hàng Tại Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Ninh
Company: unknown |

Location: Vinh Phuc, Red River Delta - Bac Ninh, Bac Ninh, Vietnam

| Salary: $500 per month | Posted: 27 May 2018

(Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc... Chartered Bank... Yêu cầu công việc Yêu cầu chung: Số Năm Kinh nghiệm: Cấp bậc tối thiểu: Nhân viên Bằng cấp tối thiểu...
Tư Vấn Viên Tài Chính Cấp Cao - Kênh Liên Kết Ngân Hàng Khu Vực Phía Bắc I
Company: unknown |

Location: Haiphong, Red River Delta, Vietnam

| Salary: 5000000 per month | Posted: 27 May 2018

, Standard Chartered Bank.... ) - Chuyên viên tư vấn Bancassurance: là nhân viên của tập đoàn bảo hiểm và làm việc tại các đối...
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Kênh Hợp Tác Ngân Hàng Tại Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Nguyên
Company: unknown |

Location: Vinh Phuc, Red River Delta - Bac Ninh, Bac Ninh, Vietnam

| Salary: $500 per month | Posted: 27 May 2018

(Shinhan, Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể..., Standard Chartered Bank... Yêu cầu công việc Yêu cầu chung: Số Năm Kinh nghiệm: Cấp bậc tối thiểu: Nhân viên Bằng cấp...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Hợp Tác Ngân Hàng Tại Hà Nội
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: 10000000 - 12000000 per month | Posted: 25 May 2018

những ngân hàng danh tiếng (Shinhan bank, Viet Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank... Leong Bank, Standard Chartered Bank... Quyền lợi được hưởng CHẾ ĐỘ LƯƠNG VÀ PHÚC LỢI: LƯƠNG CỐ ĐỊNH + hoa hồng + thưởng...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng Tại Hà Nội
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: 10000000 - 12000000 per month | Posted: 25 May 2018

những ngân hàng danh tiếng (Shinhan bank, Viet Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank... Leong Bank, Standard Chartered Bank... Quyền lợi được hưởng CHẾ ĐỘ LƯƠNG VÀ PHÚC LỢI: LƯƠNG CỐ ĐỊNH + hoa hồng + thưởng...