find the right job for you in Vietnam


Chartered jobs in Vietnam

41 to 80 of 942 chartered jobs

Marketing Manager
Company: Good Food Co. |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 27 Sep 2018

- Strong analytical and project management skills. - Qualified chartered marketer...
Senior Corporate Marketing Manager Job (technology), Ho Chi Minh City, Vietnam
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 15 Sep 2018

Marketing. Qualified chartered marketer. Strong analytical and project management skills. Confident and dynamic personality...
Senior Firefighting & Plumbing Design Engineer
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 01 Sep 2018

& development to maintain Chartered/Expert status. Yêu Cầu Công Việc University graduate or Master of Science in Mechanical...
Senior Hvac Design Engineer
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 01 Sep 2018

professional training & development to achieve Chartered status. Prepare technical specifications. Select equipment and fixtures...
Senior Electrical Design Engineer
Company: Reeracoen |

Location: Vietnam, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 22 Aug 2018

Chartered status.  Prepare technical specifications.  Select equipment and fixtures for use in the project.  Assist...
Senior Firefighting & Plumbing Design Engineer
Company: Reeracoen |

Location: Vietnam, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 22 Aug 2018

& development to maintain Chartered/Expert status Requirement - Education: University graduate or Master of Science in...
Senior Hvac Design Engineer
Company: Reeracoen |

Location: Vietnam, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 22 Aug 2018

professional training & development to achieve Chartered status.  Prepare technical specifications.  Select equipment...
Interpretation Cum Sales Assistant (japanese Speaker )
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 18 Aug 2018

, with the chartered capital of VND31 billion, of which the state capital is 15%, the company's employees and outside...
Nhân Viên Tư Vấn Chứng Khoán
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 20 Oct 2018

Stock Exchange (HNX) under the ticker VDS on 25th May, 2010. On 17th December 2015, RongViet increased its chartered... capital to VND 700 billion and belongs to top 20 biggest securities companies in terms of chartered capital. RongViet...
Chuyên Viên Môi Giới Khách Hàng Tổ Chức
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 20 Oct 2018

on 25th May, 2010. On 17th December 2015, RongViet increased its chartered capital to VND 700 billion and belongs to top 20... biggest securities companies in terms of chartered capital. RongViet practises all securities functions including Securities...
Môi Giới Tập Sự
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 20 Oct 2018

Stock Exchange (HNX) under the ticker VDS on 25th May, 2010. On 17th December 2015, RongViet increased its chartered... capital to VND 700 billion and belongs to top 20 biggest securities companies in terms of chartered capital. RongViet...
Tuyển 20 Nhân Viên Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 20 Oct 2018

Stock Exchange (HNX) under the ticker VDS on 25th May, 2010. On 17th December 2015, RongViet increased its chartered... capital to VND 700 billion and belongs to top 20 biggest securities companies in terms of chartered capital. RongViet...
Nhân Viên Kế Toán Kiểm Toán Tài Chính Dịch Vụ Quốc Tế
Company: CONG TY TNHH XAY DUNG VA PHAT TRIEN LAM VIEN |

Location: Hanoi - Lam Ha, Lam Dong, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 20 Oct 2018

as Chartered Accountants & CPA's, Tax Agents, Financial Planners. Our primary objective is to deliver competitive performance...
Nhân Viên Môi Giới Chứng Khoán
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: 6000000 per month | Posted: 20 Oct 2018

(HNX) under the ticker VDS on 25th May, 2010. On 17th December 2015, RongViet increased its chartered capital to VND 700... billion and belongs to top 20 biggest securities companies in terms of chartered capital. RongViet practises all securities...
Nhân Viên Tư Vấn Chứng Khoán
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 20 Oct 2018

Stock Exchange (HNX) under the ticker VDS on 25th May, 2010. On 17th December 2015, RongViet increased its chartered... capital to VND 700 billion and belongs to top 20 biggest securities companies in terms of chartered capital. RongViet...
Quản Lý Dự Án Khu Vực
Company: NOVALAND GROUP |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 20 Oct 2018

in Real Estate Investment and Development with a chartered capital of over VND 5,962 billions. Our successes were built...
Giám Đốc Điều Hành Vùng - Gm
Company: NOVALAND GROUP |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 20 Oct 2018

in Real Estate Investment and Development with a chartered capital of over VND 5,962 billions. Our successes were built...
Chuyên Viên Kinh Doanh - Kênh Hợp Tác Ngân Hàng
Company: unknown |

Location: Vietnam, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 19 Oct 2018

giới và những ngân hàng danh tiếng (Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank..., Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank... Quyền Lợi: - Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ ĐỊNH + hoa hồng...
Kênh Ngân Hàng - Chuyên Viên Kinh Doanh Tài Chính Làm Việc Tại Tân Bình
Company: unknown |

Location: Tan Binh, Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 19 Oct 2018

hàng danh tiếng (MaritimeBank, PV Combank, VIB bank, Agribank, HongLeong Bank, Standard Chartered Bank.... ) - Sử dụng...
Hội An - Quảng Nam] Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao - Kênh Bancassurance
Company: unknown |

Location: Hoi An, Quang Nam, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 19 Oct 2018

hàng danh tiếng (MaritimeBank, PV Combank, VIB bank, HongLeong Bank, Standard Chartered Bank.... ) - Sử dụng nguồn khách...