find the right job for you in Vietnam


Chartered jobs in Vietnam

281 to 320 of 2,053 chartered jobs

Quận 3_tphcm] Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Hợp Tác Ngân Hàng
Company: unknown |

Location: Quan 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 12 Jun 2018

(Shinhan Bank, Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank...). MÔ TẢ CÔNG VIỆC..., Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank...tại Quận 3 Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết - Trình độ: Cao đẳng / Đại...
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Kênh Ngân Hàng [tiền Giang]
Company: unknown |

Location: Tien Giang, Mekong Delta, Vietnam

| Salary: 12000000 - 15000000 per month | Posted: 12 Jun 2018

những ngân hàng danh tiếng (Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank..., Standard Chartered Bank... Quyền lợi được hưởng Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ ĐỊNH + hoa hồng + thưởng - Lương: 6...
Quận 5] Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Hợp Tác Ngân Hàng Shinhan
Company: unknown |

Location: Quan 5, Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 12 Jun 2018

(Shinhan Bank, Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank...). MÔ TẢ CÔNG VIỆC...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao Tại Tiền Giang
Company: unknown |

Location: Tien Giang, Mekong Delta, Vietnam

| Salary: 12000000 - 15000000 per month | Posted: 12 Jun 2018

những ngân hàng danh tiếng (Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank..., Standard Chartered Bank... Quyền lợi được hưởng Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ ĐỊNH + hoa hồng + thưởng - Lương: 6...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao Tại Nha Trang
Company: unknown |

Location: Nha Trang, Khanh Hoa, Vietnam

| Salary: 12000000 - 15000000 per month | Posted: 12 Jun 2018

những ngân hàng danh tiếng (Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank..., Standard Chartered Bank... Quyền lợi được hưởng Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ ĐỊNH + hoa hồng + thưởng - Lương: 6...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao Tại Mỹ Phước-bình Dương
Company: unknown |

Location: Binh Duong, South East, Vietnam

| Salary: 12000000 - 15000000 per month | Posted: 12 Jun 2018

những ngân hàng danh tiếng (Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank..., Standard Chartered Bank... Quyền lợi được hưởng Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ ĐỊNH + hoa hồng + thưởng - Lương: 6...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao Tại Bình Dương
Company: unknown |

Location: Binh Duong, South East, Vietnam

| Salary: 12000000 - 15000000 per month | Posted: 12 Jun 2018

những ngân hàng danh tiếng (Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank..., Standard Chartered Bank... Quyền lợi được hưởng Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ ĐỊNH + hoa hồng + thưởng - Lương: 6...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao Tại Đồng Nai
Company: unknown |

Location: Dong Nai, South East, Vietnam

| Salary: 12000000 - 15000000 per month | Posted: 12 Jun 2018

những ngân hàng danh tiếng (Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank..., Standard Chartered Bank... Quyền lợi được hưởng Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ ĐỊNH + hoa hồng + thưởng - Lương: 6...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao Tại Vũng Tàu
Company: unknown |

Location: Vung Tau, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

| Salary: 12000000 - 15000000 per month | Posted: 12 Jun 2018

những ngân hàng danh tiếng (Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank..., Standard Chartered Bank... Quyền lợi được hưởng Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ ĐỊNH + hoa hồng + thưởng - Lương: 6...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao Tại Sa Đéc-đồng Tháp
Company: unknown |

Location: Sa Dec, Dong Thap, Vietnam

| Salary: 12000000 - 15000000 per month | Posted: 12 Jun 2018

những ngân hàng danh tiếng (Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank..., Standard Chartered Bank... Quyền lợi được hưởng Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ ĐỊNH + hoa hồng + thưởng - Lương: 6...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao Tại Bình Phước
Company: unknown |

Location: Binh Phuoc, South East, Vietnam

| Salary: 12000000 - 15000000 per month | Posted: 12 Jun 2018

những ngân hàng danh tiếng (Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank..., Standard Chartered Bank... Quyền lợi được hưởng Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ ĐỊNH + hoa hồng + thưởng - Lương: 6...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao Tại Pleiku-gia Lai
Company: unknown |

Location: Plei Ku, Gia Lai, Vietnam

| Salary: 12000000 - 15000000 per month | Posted: 11 Jun 2018

những ngân hàng danh tiếng (Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank..., Standard Chartered Bank... Quyền lợi được hưởng Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ ĐỊNH + hoa hồng + thưởng - Lương: 6...
Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính - Khu Vực Mỹ Phước
Company: unknown |

Location: Binh Duong, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 11 Jun 2018

hàng danh tiếng (MaritimeBank, PV Combank, VIB bank, Agribank, HongLeong Bank, Standard Chartered Bank.... ) - Sử dụng...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Hợp Tác Ngân Hàng Tại Hà Nội
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 11 Jun 2018

(MaritimeBank, PV Combank, VIB bank, HongLeong Bank, Standard Chartered Bank.... ) - Chuyên viên tư vấn Bancassurance: là nhân viên...
Chuyên Viên Kinh Doanh - Bộ Phận Hợp Tác Ngân Hàng - Lương Hấp Dẫn
Company: unknown |

Location: Vietnam, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 11 Jun 2018

, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank... QUYỀN LỢI: - Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ ĐỊNH + hoa hồng + thưởng...
Thủ Dầu Một] Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính
Company: unknown |

Location: Thu Dau Mot, Binh Duong, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 11 Jun 2018

hàng danh tiếng (MaritimeBank, PV Combank, VIB bank, Agribank, HongLeong Bank, Standard Chartered Bank.... ) - Sử dụng...
Chuyên Viên Tư Vấn Làm Việc Tại Ngân Hàng
Company: unknown |

Location: Van Lam, Hung Yen, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 11 Jun 2018

, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng, xây dựng mối quan hệ và hỗ trợ..., PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank... QUYỀN LỢI: - Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ...
Bình Phước] Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Ngân Hàng
Company: unknown |

Location: Binh Phuoc, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 11 Jun 2018

hàng danh tiếng (MaritimeBank, PV Combank, VIB bank, Agribank, HongLeong Bank, Standard Chartered Bank.... ) - Sử dụng...
Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm - Kênh Hợp Tác Ngân Hàng Tại Hải Phòng
Company: unknown |

Location: Haiphong, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 11 Jun 2018

(MaritimeBank, PV Combank, VIB bank, HongLeong Bank, Standard Chartered Bank.... ) - Chuyên viên tư vấn Bancassurance: là nhân viên...
Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính - Liên Kết Với Ngân Hàng
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 11 Jun 2018

hàng danh tiếng (MaritimeBank, PV Combank, VIB bank, HongLeong Bank, Standard Chartered Bank.... ) - Sử dụng nguồn khách...