find the right job for you in Vietnam


Chartered jobs in Vietnam

281 to 320 of 927 chartered jobs

Môi Giới Tập Sự
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 12 Oct 2018

(HNX) under the ticker VDS on 25th May, 2010. On 17th December 2015, RongViet increased its chartered capital to VND 700... billion and belongs to top 20 biggest securities companies in terms of chartered capital. RongViet practises all securities...
Môi Giới Tập Sự
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 12 Oct 2018

(HNX) under the ticker VDS on 25th May, 2010. On 17th December 2015, RongViet increased its chartered capital to VND 700... billion and belongs to top 20 biggest securities companies in terms of chartered capital. RongViet practises all securities...
Nhân Viên Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán_nha Trang
Company: unknown |

Location: Nha Trang, Khanh Hoa, Vietnam

| Salary: 6000000 per month | Posted: 12 Oct 2018

Stock Exchange (HNX) under the ticker VDS on 25th May, 2010. On 17th December 2015, RongViet increased its chartered... capital to VND 700 billion and belongs to top 20 biggest securities companies in terms of chartered capital. RongViet...
Tuyển 20 Nhân Viên Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 12 Oct 2018

Stock Exchange (HNX) under the ticker VDS on 25th May, 2010. On 17th December 2015, RongViet increased its chartered... capital to VND 700 billion and belongs to top 20 biggest securities companies in terms of chartered capital. RongViet...
Trưởng Phòng Phát Triển Khách Hàng Doanh Nghiệp
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 12 Oct 2018

. On 17th December 2015, RongViet increased its chartered capital to VND 700 billion and belongs to top 20 biggest securities... companies in terms of chartered capital. RongViet practises all securities functions including Securities Brokerage, Financial...
Thực Tập Sinh Phòng Nhân Sự Đào Tạo
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 11 Oct 2018

December 2015, RongViet increased its chartered capital to VND 700 billion and belongs to top 20 biggest securities companies in... terms of chartered capital. RongViet practises all securities functions including Securities Brokerage, Financial...
Đồng Tháp] Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Kênh Đối Tác Ngân Hàng
Company: unknown |

Location: Dong Thap, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 11 Oct 2018

, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng, xây dựng mối quan hệ và hỗ trợ..., PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank... QUYỀN LỢI: - Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ...
Cần Thơ] Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Kênh Đối Tác Ngân Hàng
Company: unknown |

Location: Can Tho, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 11 Oct 2018

, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng, xây dựng mối quan hệ và hỗ trợ..., PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank... QUYỀN LỢI: - Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ...
Bình Phước] Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Kênh Đối Tác Ngân Hàng
Company: unknown |

Location: Binh Phuoc, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 11 Oct 2018

, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng, xây dựng mối quan hệ và hỗ trợ..., PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank... QUYỀN LỢI: - Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ...
Rạch Giá - Kiên Giang] Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Kênh Đối Tác Ngân Hàng
Company: unknown |

Location: Rach Gia, Kien Giang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 11 Oct 2018

, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng, xây dựng mối quan hệ và hỗ trợ..., PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank... QUYỀN LỢI: - Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ...
Trà Vinh] Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Ngân Hàng
Company: unknown |

Location: Tra Vinh, Tra Vinh, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 11 Oct 2018

hàng danh tiếng (MaritimeBank, PV Combank, VIB bank, Agribank, HongLeong Bank, Standard Chartered Bank.... ) - Sử dụng...
Huế] Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Kênh Đối Tác Ngân Hàng
Company: unknown |

Location: Vietnam, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 11 Oct 2018

, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng, xây dựng mối quan hệ và hỗ trợ..., PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank... QUYỀN LỢI: - Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ...
Giao Dịch Viên
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: 6000000 per month | Posted: 11 Oct 2018

December 2015, RongViet increased its chartered capital to VND 700 billion and belongs to top 20 biggest securities companies in... terms of chartered capital. RongViet practises all securities functions including Securities Brokerage, Financial...
Tiền Giang] Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Kênh Đối Tác Ngân Hàng
Company: unknown |

Location: Tien Giang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 11 Oct 2018

, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng, xây dựng mối quan hệ và hỗ trợ..., PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank... QUYỀN LỢI: - Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ...
Biên Hòa - Đồng Nai] Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Kênh Đối Tác Ngân Hàng
Company: unknown |

Location: Bien Hoa, Dong Nai, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 11 Oct 2018

, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng, xây dựng mối quan hệ và hỗ trợ..., PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank... QUYỀN LỢI: - Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ...
Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính Dự Án Liên Kết Ngân Hàng (lương Cạnh Tranh)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 11 Oct 2018

hàng danh tiếng (MaritimeBank, PV Combank, VIB bank, HongLeong Bank, Standard Chartered Bank.... ) - Sử dụng nguồn khách...
An Giang] Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Ngân Hàng Tại An Giang
Company: unknown |

Location: An Giang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 11 Oct 2018

hàng danh tiếng (MaritimeBank, PV Combank, VIB bank, Agribank, HongLeong Bank, Standard Chartered Bank.... ) - Sử dụng...
Hcm] Quản Lý Kinh Doanh Kênh Hợp Tác Ngân Hàng
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 10 Oct 2018

Chartered Bank...). Mô Tả Công Việc - Làm việc tại kênh hợp tác Ngân hàng (Bancassurance) - Kênh hợp tác giữa ngân hàng...
Chuyên Viên Kinh Doanh [thủ Dầu Một - Bình Dương]
Company: unknown |

Location: Thu Dau Mot, Binh Duong, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 09 Oct 2018

, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng, xây dựng mối quan hệ và hỗ trợ..., PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank... QUYỀN LỢI: - Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ...
Chuyên Viên Kinh Doanh [bình Phước]
Company: unknown |

Location: Binh Phuoc, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 09 Oct 2018

, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng, xây dựng mối quan hệ và hỗ trợ..., PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank... II. QUYỀN LỢI: - Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG...