find the right job for you in Vietnam


Chartered jobs in Vietnam

281 to 320 of 1,414 chartered jobs

Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao - Đối Tác Ngân Hàng (hcm)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: 10000000 per month | Posted: 07 Aug 2018

, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng, xây dựng mối quan hệ và hỗ... Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank... QUYỀN LỢI: - Chế độ lương và phúc lợi...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao - Đối Tác Ngân Hàng (kiên Giang)
Company: unknown |

Location: Kien Giang, Mekong Delta, Vietnam

| Salary: 10000000 per month | Posted: 07 Aug 2018

Leong Bank, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng, xây dựng mối... như: Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank... QUYỀN LỢI: - Chế...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Hợp Tác Ngân Hàng (làm Tại Nha Trang)
Company: unknown |

Location: Nha Trang, Khanh Hoa, Vietnam

| Salary: 15000000 - 20000000 per month | Posted: 07 Aug 2018

Chartered Bank.. Quyền lợi được hưởng Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ ĐỊNH + HOA HỒNG + THƯỞNG - Lương cơ bản : 6...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao - Đối Tác Ngân Hàng (Đồng Tháp)
Company: unknown |

Location: Dong Thap, Mekong Delta, Vietnam

| Salary: 10000000 per month | Posted: 07 Aug 2018

Bank, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng, xây dựng mối quan...: Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank... QUYỀN LỢI: - Chế độ lương và...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao - Đối Tác Ngân Hàng (Đà Lạt)
Company: unknown |

Location: Da Lat, Lam Dong, Vietnam

| Salary: 10000000 per month | Posted: 07 Aug 2018

Bank, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng, xây dựng mối quan...: Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank... QUYỀN LỢI: - Chế độ lương và...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao - Đối Tác Ngân Hàng (nha Trang)
Company: unknown |

Location: Nha Trang, Khanh Hoa, Vietnam

| Salary: 10000000 per month | Posted: 07 Aug 2018

Bank, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng, xây dựng mối quan...: Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank... QUYỀN LỢI: - Chế độ lương và...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao - Đối Tác Ngân Hàng (trà Vinh)
Company: unknown |

Location: Tra Vinh, Tra Vinh, Vietnam

| Salary: 10000000 per month | Posted: 06 Aug 2018

Bank, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng, xây dựng mối quan...: Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank... QUYỀN LỢI: - Chế độ lương và...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Hợp Tác Ngân Hàng (làm Tại Trà Vinh)
Company: unknown |

Location: Tra Vinh, Tra Vinh, Vietnam

| Salary: 15000000 - 20000000 per month | Posted: 06 Aug 2018

Chartered Bank.. Quyền lợi được hưởng Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ ĐỊNH + HOA HỒNG + THƯỞNG - Lương cơ bản : 6...
Pleiku-gia Lai] Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Kênh Ngân Hàng
Company: unknown |

Location: Plei Ku, Gia Lai, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 06 Aug 2018

, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank... *** QUYỀN LỢI: Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ...
Đắk Lắk] Quản Lý Kinh Doanh - Kênh Hợp Tác Ngân Hàng
Company: unknown |

Location: Dak Lak, Central Highlands, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 06 Aug 2018

giới và những ngân hàng danh tiếng (Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao - Kênh Đối Tác
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: 16000000 per month | Posted: 06 Aug 2018

hàng danh tiếng (MaritimeBank, PV Combank, VIB bank, HongLeong Bank, Standard Chartered Bank.... ) - Sử dụng nguồn khách...
Hcm] Quản Lý Kinh Doanh Kênh Hợp Tác Ngân Hàng
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 06 Aug 2018

giới và những ngân hàng danh tiếng (Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank...
Hồ Chí Minh] Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Ngân Hàng
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 06 Aug 2018

hàng danh tiếng (MaritimeBank, PV Combank, VIB bank, HongLeong Bank, Standard Chartered Bank.... ) - Sử dụng nguồn khách...
Chuyên Viên Kinh Doanh [huế]
Company: unknown |

Location: Vietnam, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 06 Aug 2018

, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng, xây dựng mối quan hệ và hỗ trợ..., PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank... QUYỀN LỢI: - Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ...
Cần Thơ] Quản Lý Kinh Doanh Kênh Hợp Tác Ngân Hàng
Company: unknown |

Location: Can Tho, Mekong Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 06 Aug 2018

giới và những ngân hàng danh tiếng (Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank...
Chuyên Viên Kinh Doanh [thủ Dầu Một - Bình Dương]
Company: unknown |

Location: Thu Dau Mot, Binh Duong, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 06 Aug 2018

, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng, xây dựng mối quan hệ và hỗ trợ..., PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank... QUYỀN LỢI: - Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân - Kênh Liên Kết Ngân Hàng
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 06 Aug 2018

hàng danh tiếng (MaritimeBank, PV Combank, VIB bank, Agribank, HongLeong Bank, Standard Chartered Bank.... ) - Sử dụng...
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Hợp Tác Ngân Hàng (làm Tại Đồng Tháp)
Company: unknown |

Location: Dong Thap, Mekong Delta, Vietnam

| Salary: 15000000 - 20000000 per month | Posted: 06 Aug 2018

Chartered Bank.. Quyền lợi được hưởng Chế độ lương và phúc lợi: LƯƠNG CỐ ĐỊNH + HOA HỒNG + THƯỞNG - Lương cơ bản : 6...
Nha Trang] Quản Lý Kinh Doanh - Kênh Hợp Tác Ngân Hàng
Company: unknown |

Location: Nha Trang, Khanh Hoa, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 06 Aug 2018

giới và những ngân hàng danh tiếng (Maritime Bank, PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank...
Vũng Tàu] Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Ngân Hàng
Company: unknown |

Location: Vung Tau, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 06 Aug 2018

, Standard Chartered Bank...). Công việc cụ thể: - Làm việc trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng, xây dựng mối quan hệ và hỗ trợ..., PVcomBank, VIB Bank, Agribank, Hong Leong Bank, Standard Chartered Bank...Địa điểm làm việc cụ thể sẽ được trao đổi khi ứng viên...