find the right job for you in Vietnam


Chemical Technician jobs in north central coast region Vietnam


Sorry! We couldn't find any job for such criteria. You may want to try one of the familiar jobs:

A&v Technician- Nhân Viên Kỹ Thuật âm Thanh & ánh Sáng
Company: unknown |

Location: Vinh, Nghe An, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 13 Feb 2018

- CV - Certificate Lĩnh vực: Resort/ Khu Du lịch Ngành nghề: Kỹ thuật/ Bảo dưỡng Vị trí: Nhân viên A&V Technician- Nhân viên kỹ...
Nhân Viên Vận Hành Hệ Thống Tưới Tiêu/ Irrigation Technician
Company: unknown |

Location: Vinh, Nghe An - Phu Loc, Thua Thien - Hue, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 27 Jan 2018

/ Irrigation Technician Lưu ý: bạn nên trực tuyến để Nhà tuyển dụng chủ động liên hệ tới bạn Tiêu đề hồ sơ * Họ tên * Điện...
Compliance Officer
Company: unknown |

Location: Thanh Hoa, Vietnam, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 07 Feb 2018

and supervise EHS activities such as: first aid, firefighting, labor accident, chemical, environment, health, safety...
Compliance Officer
Company: unknown |

Location: Thanh Hoa, Vietnam, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 06 Feb 2018

accident, chemical, environment, health, safety… - Other tasks assigned by Compliance Manager Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết...
Giám Sát Bán Hàng ( Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình )
Company: unknown |

Location: North Central Coast, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 31 Jan 2018

tiếng như: Degussa (Mỹ), Eliokem (Pháp), Dow Chemical (Mỹ), Rohm & Hass (Mỹ), Cray Valley (Maylaysia), Nuplex (Australia...
Giám Đốc Miền/ Quản Lý Bán Hàng ( Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình )
Company: unknown |

Location: North Central Coast, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 31 Jan 2018

tiếng như: Degussa (Mỹ), Eliokem (Pháp), Dow Chemical (Mỹ), Rohm & Hass (Mỹ), Cray Valley (Maylaysia), Nuplex (Australia...
Public Areas Supervisor / Gia'm Sa't Vệ Sinh Công Cộng
Company: unknown |

Location: Son Tra, Da Nang - Quan Son, Thanh Hoa, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 28 Jan 2018

the proper usage of chemical cleaning material & equipment with minimum waste. - To check and replenish cleaning... and chemical supplies for Public Areas. - To check that all Public Areas are well cleaned and maintained at all times. Quyền lợi...
Giám Sát Bán Hàng
Company: unknown |

Location: North Central Coast, Vietnam

| Salary: 7000000 - 15000000 per month | Posted: 23 Jan 2018

tiếng như: Degussa (Mỹ), Eliokem (Pháp), Dow Chemical (Mỹ), Rohm & Hass (Mỹ), Cray Valley (Maylaysia), Nuplex (Australia...
Giám đốc Miền/ Quản Lý Vùng
Company: unknown |

Location: North Central Coast, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 23 Jan 2018

tiếng như: Degussa (Mỹ), Eliokem (Pháp), Dow Chemical (Mỹ), Rohm & Hass (Mỹ), Cray Valley (Maylaysia), Nuplex (Australia...
Giám Sát Bán Hàng
Company: unknown |

Location: Thua Thien - Hué, North Central Coast, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 22 Jan 2018

chất nổi tiếng như: Degussa (Mỹ), Eliokem (Pháp), Dow Chemical (Mỹ), Rohm & Hass (Mỹ), Cray Valley (Maylaysia), Nuplex...
QuẢn LÝ Kv NghỆ An
Company: unknown |

Location: Nghe An, North Central Coast, Vietnam

| Salary: 7000000 - 25000000 per month | Posted: 21 Jan 2018

hết nguyên liệu sản xuất sơn Viera nhập khẩu từ những tập đoàn hóa chất nổi tiếng như: Degussa (Mỹ), Eliokem (Pháp), Dow Chemical...
Quản Lý Vùng/ Giám đốc Miền
Company: unknown |

Location: North Central Coast, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 21 Jan 2018

chất nổi tiếng như: Degussa (Mỹ), Eliokem (Pháp), Dow Chemical (Mỹ), Rohm & Hass (Mỹ), Cray Valley (Maylaysia), Nuplex...
Giám Sát Bán Hàng
Company: unknown |

Location: North Central Coast, Vietnam

| Salary: 7000000 - 20000000 per month | Posted: 21 Jan 2018

chất nổi tiếng như: Degussa (Mỹ), Eliokem (Pháp), Dow Chemical (Mỹ), Rohm & Hass (Mỹ), Cray Valley (Maylaysia), Nuplex...
GiÁm SÁt BÁn HÀng NghỆ An
Company: unknown |

Location: Nghe An, North Central Coast, Vietnam

| Salary: 7000000 - 15000000 per month | Posted: 21 Jan 2018

hết nguyên liệu sản xuất sơn Viera nhập khẩu từ những tập đoàn hóa chất nổi tiếng như: Degussa (Mỹ), Eliokem (Pháp), Dow Chemical...
Tuyển Dụng Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Miền Trung
Company: Cong ty Hung Loi |

Location: Vinh, Nghe An, Vietnam

| Salary: 10000000 per month | Posted: 06 Nov 2017

chất nổi tiếng như: Degussa (Mỹ), Eliokem (Pháp), Dow Chemical (Mỹ), Rohm & Hass (Mỹ), Cray Valley (Maylaysia), Nuplex...
Tuyển Thợ Sơn Và Nhà Thầu Sơn Khu Vực Miền Trung
Company: Cong ty Hung Loi |

Location: Vinh, Nghe An, Vietnam

| Salary: 10000000 per month | Posted: 06 Nov 2017

chất nổi tiếng như: Degussa (Mỹ), Eliokem (Pháp), Dow Chemical (Mỹ), Rohm & Hass (Mỹ), Cray Valley (Maylaysia), Nuplex...
Tuyển Giám đốc Khu Vực Nghệ An
Company: Cong ty Hung Loi |

Location: Vinh, Nghe An, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 06 Nov 2017

chất nổi tiếng như: Degussa (Mỹ), Eliokem (Pháp), Dow Chemical (Mỹ), Rohm & Hass (Mỹ), Cray Valley (Maylaysia), Nuplex...
Giám đốc Miền Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh
Company: unknown |

Location: North Central Coast, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 30 Oct 2017

tập đoàn hóa chất nổi tiếng như: Degussa (Mỹ), Eliokem (Pháp), Dow Chemical (Mỹ), Rohm & Hass (Mỹ), Cray Valley (Maylaysia...
Nv Thị Trường Sơn Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh
Company: unknown |

Location: North Central Coast, Vietnam

| Salary: 7000000 per month | Posted: 30 Oct 2017

tập đoàn hóa chất nổi tiếng như: Degussa (Mỹ), Eliokem (Pháp), Dow Chemical (Mỹ), Rohm & Hass (Mỹ), Cray Valley (Maylaysia...
Nhân Viên Thị Trường Mặt Hàng Sơn Nước
Company: unknown |

Location: Nghe An, North Central Coast, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 21 Oct 2017

khẩu từ các tập đoàn hóa chất lớn trên thế giới: Degussa (Mỹ), Eliokem (Pháp), Dow Chemical (Mỹ), Rohm & Hass (Mỹ), Cray...
Chemical Technician jobs

North Central Coast region jobs