find the right job for you in Vietnam


Chemist jobs in Vietnam

17 chemist jobs

Chemist - Núi Pháo Lab (thái Nguyên)
Company: unknown |

Location: Thai Nguyen, North East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 23 Jan 2018

: Chemist - Núi Pháo Lab (Thái Nguyên) Mã công việc: Mô tả công việc: - Uses an applied approach in performing moderate... of experience in a geochemical analysis related field as a technician or chemist - Written and verbal language skills - Good...
Kỹ Sư Hóa - Technical Chemist
Company: Cong Ty Co Phan L.Q Joton |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 18 Apr 2018

Mô Tả Công Việc Quản lý, kiểm soát chất lượng sản phẩm (sơn, chất phủ bề mặt) Thiết kế công thức, triển khai công tác nghiên cứu, phân tích, kiểm tra, phát triển sản phẩm mới theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo Nghiên cứu, đề xuất cải tiến s...
Kỹ Sư Hóa / Chemist ( Tuyển Nam )
Company: Nippon Paint Vietnam |

Location: Bien Hoa, Dong Nai, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 06 Apr 2018

Mô Tả Công Việc - Thực hiện các hoạt động liên quan đến sản xuất như quy trình, chất lượng sản phẩm, kiểm tra, thử nghiệm, đánh giá và cải tiến sản phẩm - Các công việc khác liên quan Yêu Cầu Công Việc - Nam, tuổi từ 22 đến 30 - Tốt...
Quality Control Analyst
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 13 Apr 2018

Job Requirements 1/ Requirements & Qualifications Bachelor degree: Chemist or Pharmacist At least one year working in laboratory...
Process Improvement Engineer
Company: Hempel Vietnam Co Ltd |

Location: Dong Nai, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 12 Apr 2018

for paint production and plant maintenance. 3. Support Production Executive and Chemist in customer complaints investigations...
Quality Control Analyst
Company: Sanofi Vietnam |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 12 Apr 2018

Yêu Cầu Công Việc Requirements & Qualifications Bachelor degree: Chemist or Pharmacist At least one year working in...
Qc Analyst
Company: Sanofi |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 18 Apr 2018

. Trình độ học vấn Education Cử nhân/ Kỹ sư Hóa hoặc Dược sĩ đại học / Chemist or Pharmacist Kinh nghiêm liên quan Related...
Qc Analyst
Company: Sanofi |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 18 Apr 2018

học / Chemist or Pharmacist Kinh nghiêm liên quan Related experience Có ít nhất 1 năm làm việc trong phòng thí nghiệm...
Quality Control Analyst
Company: Sanofi |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 13 Apr 2018

Công Việc Requirements & Qualifications Bachelor degree: Chemist or Pharmacist At least one year working in laboratory...
Yarn Dye Manager/trưởng Bp Nhuộm Sợi - Làm Việc Tại Nhơn Trạch
Company: unknown |

Location: Nhon Trach, Dong Nai, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 06 Apr 2018

in Chemical Engineering or Chemistry (certified Chemist) Min 30 years old 8-10 years working experience, with 2-3 years...
Yarn Dye Manager/trưởng Bp Nhuộm Sợi - Làm Việc Tại Nhơn Trạch
Company: unknown |

Location: Nhon Trach, Dong Nai, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 05 Apr 2018

Chemical Engineering or Chemistry (certified Chemist) Min 30 years old 8-10 years working experience, with 2-3 years in...
Waste Water Treament Engineer
Company: Intermalt Vietnam Co., Ltd. |

Location: Ba Ria - Vung Tau, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 03 Apr 2018

operation report Yêu Cầu Công Việc - Engineer: Biological chemist, Environmental background - Experiences in waste water...
Qc Analyst
Company: Sanofi |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 02 Apr 2018

laboratory. Trình độ học vấn Education Cử nhân/ Kỹ sư Hóa hoặc Dược sĩ đại học / Chemist or Pharmacist Sanofi is dedicated...
Dược/hóa Chất/sinh Hóa - Nhân Viên Qc
Company: Cong Ty Co Phan Son Sonata |

Location: Long An, Mekong Delta - Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: 7000000 - 10000000 per month | Posted: 24 Mar 2018

- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt Mô tả - Hỗ trợ QC chemist quản lý chất lượng : Kiểm tra nguyên liệu đầu vào. Kiểm soát quy...
R&d Manager (fmcg; English; 2000 Usd)
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 28 Feb 2018

. Yêu Cầu Công Việc Bachelor degree or higher degree in Food technology/ Chemist/ Chemical. Prefer candidate with Master...
R&d Manager (fmcg; English; 2000 Usd)
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 28 Feb 2018

. Yêu Cầu Công Việc Bachelor degree or higher degree in Food technology/ Chemist/ Chemical. Prefer candidate with Master...
Nhân Viên Kỹ Thuật Pha Màu - Bình Dương
Company: unknown |

Location: Binh Duong, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 21 Feb 2018

kiểm tra nguyên liệu mới cho công việc RD và báo cáo đến Chemist nếu có việc gì gần với công việc - Ý thức an toàn trong...