find the right job for you in Vietnam


Chemist jobs in Vietnam

6 chemist jobs

Chemist (kỹ Sư Hóa Học)
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 04 Jul 2018

đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: Chemist (Kỹ sư hóa học) Công... Địa điểm: Lương: Cạnh tranh Chemist (Kỹ sư hóa học) Công Ty TNHH Sơn Kansai-Alphanam Nhận email việc làm tương tự Tạo...
Laboratory Chemist (giám Sát Phòng Thí Nghiệm)
Company: unknown |

Location: Thanh Hoa, Vietnam, Vietnam

| Salary: 15000000 per month | Posted: 09 Jun 2018

đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: Laboratory Chemist (Giám Sát Phòng...: 15 Tr - 30 Tr VND Địa điểm: Lương: 7 Tr - 10 Tr VND Laboratory Chemist (Giám Sát Phòng Thí Nghiệm) First...
Shift Chemist (cat Lai Terminal)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 29 May 2018

đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: Shift Chemist (Cat Lai Terminal... Địa điểm: Lương: Cạnh tranh Địa điểm: Lương: 6 Tr - 11 Tr VND Shift Chemist (Cat Lai Terminal) INSEE Nhận...
Chemist For Laboratory (nhân Viên Phòng Thí Nghiệm)
Company: Goshu Kohsan (Vietnam) Co., Ltd. |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 08 Jul 2018

Mô Tả Công Việc 1. Analyze water and waste water samples 2. Update new analytical methods 3. Manage assigned equipments 4. Type analytical reports 5. Work in group to achieve best effectiveness Yêu Cầu Công Việc 1. Female. Under 3...
Chemist (kỹ Sư Phát Triển Sản Phẩm Sơn)
Company: unknown |

Location: Hung Yen, Hung Yen, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 04 Jul 2018

- R & D product development & manufacturing process - Color matching skill - QC on Raw materials & finished goods - Manufacturing process inspection & control - TDS & SDS review & creation - Administration paper work Kinh nghiệm/Kỹ n...
Nhân Viên Phòng Thí Nghiệm/lab Chemist
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 22 Jun 2018

Mô Tả Công Việc Phân tích mẫu -Phân tích và báo cáo chất lượng của dầu gốc, phụ gia, bán thành phẩm, thành phẩm trong quá trình sản xuất, mẫu KNKH đúng quy trình quản lý chất lượng. Xuất phiếu pha chế -Xuất phiếu pha chế theo yêu cầu t...