find the right job for you in Vietnam


Citrix jobs in Vietnam

12 citrix jobs

Technical Engineer
Company: Fujitsu Vietnam Limited |

Location: Hanoi, Red River Delta - Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 26 Dec 2017

(such as Microsoft, VMware, Mimecast or Citrix) - Contributing to delivering team performance. - Supporting and following leader...
It Manager/ Trưởng Bộ Phận It
Company: unknown |

Location: Ngu Hanh Son, Da Nang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 20 Jan 2018

, SQL. o Network & Technical Skill: Novell Netware, MS Exchange, MS Office, Web Programming Tools, CITRIX Thin-client...
Cloud Engineer (system, Network, Database)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 30 Dec 2017

-V, System Center (SCCM/SCVMM/SCOM), Windows Server 2012 R2/2016 and Citrix CloudPortal Services Manager, NetScaler and XenApp 7..., including AD/GPO/PKI and Citrix Sound knowledge of Microsoft Systems Center (SCVMM, SCOM) and Microsoft Exchange Experience...
Nhân Viên Kỹ Thuật It
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 29 Dec 2017

thống ảo hóa sử dụng vsphere, citrix. - Có hiểu biết về các thiết bị mạng và các công cụ giám sát hệ thống - Biết sử dụng...
Cloud Engineer (system, Network, Database)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 29 Dec 2017

on Microsoft Hyper-V, System Center (SCCM/SCVMM/SCOM), Windows Server 2012 R2/2016 and Citrix CloudPortal Services Manager..., including AD/GPO/PKI and Citrix Sound knowledge of Microsoft Systems Center (SCVMM, SCOM) and Microsoft Exchange Experience...
Hà Nội - Nhân Viên Quản Trị Hệ Thống (networks)
Company: Cong ty CP Giai phap Thanh toan Viet Nam (VNPAY) |

Location: Ha Dong, Ha Noi - Dong Da, Ha Noi, Vietnam

| Salary: 7000000 - 10000000 per month | Posted: 29 Dec 2017

bằng tải F5, IPS, DDOS, Citrix. + Xây dựng, triển khai, giám sát, quản trị và tối ưu hóa các hệ thống mạng truyền thông...
Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ (business Analyst)
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: 8000000 per month | Posted: 25 Dec 2017

Coat, Emerson, Acer, Check Point, Atex, Bea, Unix, Citrix… Hãy gia nhập đội ngũ của những người thành công với HiPT ngay...
Chuyên Viên Tư Vấn Giải Pháp Cntt
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: 13000000 per month | Posted: 25 Dec 2017

, Bea, Unix, Citrix… Hãy gia nhập đội ngũ của những người thành công với HiPT ngay hôm nay! Ứng viên nộp đơn cho công...
Chuyên Viên It (tiếng Hoa)
Company: unknown |

Location: Binh Duong, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 12 Dec 2017

机、信息管理相关专业 1.精通Windows Server、Liunx等操作系统管理维护;熟悉VMware、Citrix等虚拟化体系架构,具备虚拟化体系管理能力;熟练使用Powershell、Shell、Python等完成自动化运维; 2...
Nhân Viên It (tiếng Hoa)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: 7000000 per month | Posted: 09 Nov 2017

- Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành trở lên. - Thành thạo về Windows Server、Liunx, VMware, Citrix. Sử dụng thành thạo...
Nhân Viên It (tiếng Hoa)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: 7000000 per month | Posted: 08 Nov 2017

ngành trở lên. - Thành thạo về Windows Server、Liunx, VMware, Citrix. Sử dụng thành thạo Powershell、Shell、Python... - Có...
Nhân Viên It (tiếng Hoa)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: 7000000 - 10000000 per month | Posted: 27 Oct 2017

nghiệp cao đẳng chuyên ngành trở lên. - Thành thạo về Windows Server、Liunx, VMware, Citrix. Sử dụng thành thạo Powershell...