find the right job for you in Vietnam


Claims Adjuster jobs in Vietnam

4 claims adjuster jobs

Claims Executive (motor Claims Adjuster) / Claims Division - Ho Chi Minh City Based
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 10 Feb 2018

: Claims Executive (Motor Claims Adjuster) / Claims Division - Ho Chi Minh City based Công Ty TNHH Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ MSIG... Chăm sóc sức khỏe Đào tạo Tăng lương Chế độ nghỉ phép Mô tả Công việc KEY OUTPUTS: To handle motor claims in HCMC...
Claims Executive (motor Claims Adjuster) / Claims Division - Ho Chi Minh City Based
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 08 Feb 2018

Adjuster) / Claims Division - Ho Chi Minh City based Công Ty TNHH Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ MSIG Việt Nam Ngày cập nhật: 08/02...: Lương: Cạnh tranh Địa điểm: Lương: Cạnh tranh Claims Executive (Motor Claims Adjuster) / Claims Division - Ho Chi Minh...
Loss Adjuster
Company: Mclarens Vietnam Ltd |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 16 Jan 2018

Mô Tả Công Việc - Handling claims in relation to Mechanical Engineering or Civil Engineering or Electrical Enginering...
Trưởng Phòng Giám Định & Bồi Thường - Survey & Claim Manager
Company: Phu Hung Assurance Corporation |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 13 Feb 2018

khách hàng có sự kiện bảo hiểm Offering advice about making claims for customers having insurance events - Kiểm tra tính..., medical staff, independent loss adjuster ect…) - Báo cáo kết quả giám định; Writing reports and completing paperworks...