find the right job for you in Vietnam


Cobol jobs in Vietnam

4 cobol jobs

French Rpp Cobol Developer
Company: Capgemini |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 06 Mar 2019

Mô Tả Công Việc Responsible for developing software applications using RPP (Rational PurifyPlus) et COBOL...
Tuyển Kỹ Sư Công Nghệ Thông Tin Làm Việc Tại Nhật Bản
Company: Cong Ty TNHH Yumeglobal |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 14 Mar 2019

, PHP, Oracle, Cobol, Matlab, IOS, Android …, lập trình hướng đối tượng, vận dụng – lưu trữ- quản lý,.... - Địa điểm làm...
Lập Trình Viên Làm Việc Tại Đà Nẵng
Company: Cong Ty Co Phan Phan Mem Luvina |

Location: Da Nang, Vietnam

| Salary: 9000000 per month | Posted: 09 Mar 2019

trên thị trường từ Java, Dot Net, PHP đến Cobol, Python…khác Chỉ tiêu/số lượng: 40 người. Mức lương: Tối thiểu từ 9... thị trường từ Java, Dot Net, PHP đến Cobol, Python…khác - Ham học hỏi công nghệ mới. Ưu tiên:  Nội dung kiến thức...
50+ Interns Needed (paid Internship)
Company: Capgemini |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 02 Mar 2019

apply to this internship with description as below: o Learn and practice dotNET and COBOL programming language o Learn Insurance domain...