find the right job for you in Vietnam


Cobol jobs in Vietnam

6 cobol jobs

Lập Trình Viên Làm Việc Tại Đà Nẵng (java, Dot Net, Php, Cobol…)
Company: Cong Ty Co Phan Phan Mem Luvina |

Location: Da Nang, Vietnam

| Salary: 9000000 per month | Posted: 19 Jun 2019

trên thị trường từ Java, Dot Net, PHP đến Cobol, Python…khác. Chỉ tiêu/số lượng: 40 người. Mức lương: Từ 9,000,000 VNĐ... thị trường từ Java, Dot Net, PHP đến Cobol, Python…khác - Ham học hỏi công nghệ mới. Ưu tiên: 1.1 Nội dung kiến thức...
Senior Back-end Software Engineer
Company: Manulife |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 29 May 2019

and testing in mainframe and/or client server environments Experience with: Cobol, DB2, CICS, VSAM, JCL, SAS, Endevor and Control...
Lập Trình Viên (salary Up To 1000$)
Company: MP Telecom |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: $1000 per month | Posted: 26 Jun 2019

nghiệp chuyên ngành CNTT hoặc tương đương. Có thể sử dụng một trong các ngôn ngữ lập trình thông dụng như C/C++, C#, COBOL...
Nhanh Chóng Đến Nhật (trong 6 Tháng) Kỹ Sư It/ Miễn Học Phí Từ Bây Giờ/38 Triệu Vnđ~
Company: Cong Ty TNHH Yumeglobal |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 20 Jun 2019

, mã hóa, ứng dụng, Firmware Lập trình: Java, C/C++, C#/.Net, SQL, VB, PHP, Oracle, Cobol, Matlab, IOS, Android …, lập trình...
Nhật Bản] Kỹ Sư It (c, C#, C++, Java, Php)/ Jp Free Training N2/ Lương Đến 70 Triệu
Company: Cong Ty TNHH Yumeglobal |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 20 Jun 2019

, mã hóa, ứng dụng, Firmware Lập trình: Java, C/C++, C#/.Net, SQL, VB, PHP, Oracle, Cobol, Matlab, IOS, Android …, lập trình...
Lập Trình Viên (Ưu Tiên Sv Mới Tốt Nghiệp)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: 10000000 per month | Posted: 14 May 2019

: C, C++, Pro*C, Cobol, Java - Hiểu biết một trong các cơ sở dữ liệu: Oracle, Microsoft SQL, My SQL, DB2 - Đọc hiểu tốt...