find the right job for you in Vietnam


Cobol jobs in Vietnam

10 cobol jobs

It Cobol Officer
Company: Dai-Ichi Life Viet Nam |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 25 Jul 2018

analysis and programming: at least 5 years. Knowledge: 1. Requirement: - Expert at COBOL programing. - Expert at DB2 SQL...
It Cobol Officer
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 26 Jun 2018

đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: IT Cobol Officer Dai-ichi Life...: 7 Tr - 10 Tr VND Địa điểm: Lương: 9 Tr - 14 Tr VND Địa điểm: Lương: Cạnh tranh IT Cobol Officer Dai-ichi...
Assistance Vice President, It Project Management
Company: United Overseas Bank (Vietnam) Limited |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 02 Aug 2018

Manager or above in a large foreign financial institution Familiar with Silverlake CoreBanking and COBOL programming...
Senior Qc Engineer (dist.8 - Hcm Based)
Company: Prudential Vietnam Assurance |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 17 Jul 2018

of software testing experience (Having experiences in Cobol testing/ automation test is the advantage). Having knowledge... one of .Net, Java, Cobol Operation Systems: experience in MS Windows, Linux, Unix, AS/400 Databases: experience in SQLServer...
Tuyển Dụng 20 Kỹ Sư Lập Trình Tại Đà Nẵng - Salary Up To $1000
Company: Cong Ty Co Phan Phan Mem Luvina |

Location: Da Nang, South Central Coast, Vietnam

| Salary: $1000 per month | Posted: 10 Aug 2018

hoặc Cobol. Ưu tiên: - Về ngoại ngữ: Biết tiếng Nhật; có khả năng đọc/hiểu tài liệu tiếng Anh. - Ứng viên đã có kinh... ngữ: JAVA (hoặc .NET hoặc PHP hoặc Cobol). - Có kiến thức & làm việc với Struts, Springs, AWS, học hỏi nhanh công nghệ...
Hn] 02 Java Developers
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 26 Jul 2018

java Developers with at least 1 years' experience. The project is to convert legacy language such as COBOL, PLI to Java/C... - Active, smart - Good at English - Experience with Cobol (optional) Kỹ năng mong muốn: Thông tin chung Loại hình công...
Hn] 02 Java Developers
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 21 Jul 2018

. The project is to convert legacy language such as COBOL, PLI to Java/C#. When you join with us, you will have many... - Good at English - Experience with Cobol (optional) Mô tả Ngành nghề việc làm: Cấp bậc: Nhân viên Nơi làm việc...
Tuyển Kỹ Sư Công Nghệ Thông Tin Làm Việc Tại Nhật Bản
Company: Cong Ty TNHH Yumeagent Viet Nam |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 20 Jul 2018

, PHP, Oracle, Cobol, Matlab, IOS, Android …, lập trình hướng đối tượng, vận dụng – lưu trữ- quản lý,.... - Địa điểm làm...
Hn] 02 Java Developers
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 17 May 2018

java Developers with at least 1 years' experience. The project is to convert legacy language such as COBOL, PLI to Java/C... - Active, smart - Good at English - Experience with Cobol (optional) Kỹ năng mong muốn: Thông tin chung Loại hình công...
Hn] 02 Java Developers
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 16 Apr 2018

java Developers with at least 1 years' experience. The project is to convert legacy language such as COBOL, PLI to Java/C... - Active, smart - Good at English - Experience with Cobol (optional) Kỹ năng mong muốn: Thông tin chung Loại hình công...