find the right job for you in Vietnam


Cobol jobs in Vietnam

20 cobol jobs

Hcm] 04 Senior Cobol Developer - Up To 1200 Usd
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: $1200 per month | Posted: 03 Mar 2018

Senior COBOL Developer - Up to 1200 USD Mã công việc: Mô tả công việc: PROJECT & OPPORTUNITY: FPT Software HCM... is looking for 04 Senior COBOL Developers. The customer is one of the biggest companies in the world that focus in the field...
Hcm] 04 Senior Cobol Developer - Up To 1200 Usd
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: $1200 per month | Posted: 01 Feb 2018

Senior COBOL Developer - Up to 1200 USD Mã công việc: Mô tả công việc: PROJECT & OPPORTUNITY: FPT Software HCM... is looking for 04 Senior COBOL Developers. The customer is one of the biggest companies in the world that focus in the field...
Hcm] 04 Senior Cobol Developer - Up To 1200 Usd
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: $1200 per month | Posted: 22 Jan 2018

Senior COBOL Developer - Up to 1200 USD Mã công việc: Mô tả công việc: PROJECT & OPPORTUNITY: FPT Software HCM... is looking for 04 Senior COBOL Developers. The customer is one of the biggest companies in the world that focus in the field...
10 Cobol Developers (new Project)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 16 May 2018

... Công việc đơn giản br / Thi công giấy dán tường Tìm kiếm nâng cao Tìm kiếm 10 COBOL Developers (NEW PROJECT) Mức...
Business Analyst Assistant Manager
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 14 Apr 2018

in IT related application: · Experience in Application Analyst (COBOL, Java). · Experience in Core System Life/Asia...
50 Kỹ Sư Công Nghệ Thông Tin Tại Nhật Bản
Company: Cong Ty TNHH Yumeagent Viet Nam |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 18 May 2018

, Cobol, Matlab, IOS, Android …, lập trình hướng đối tượng, vận dụng – lưu trữ- quản lý,.... Ứng viên đạt yêu cầu được trực...
Hn] 02 Java Developers
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 17 May 2018

java Developers with at least 1 years' experience. The project is to convert legacy language such as COBOL, PLI to Java/C... - Active, smart - Good at English - Experience with Cobol (optional) Kỹ năng mong muốn: Thông tin chung Loại hình công...
Hn] 02 Java Developers
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 15 May 2018

. The project is to convert legacy language such as COBOL, PLI to Java/C#. When you join with us, you will have many... - Good at English - Experience with Cobol (optional) Mô tả Ngành nghề việc làm: Cấp bậc: Nhân viên Nơi làm việc...
Kĩ Sư It Tiếng Nhật N3
Company: unknown |

Location: Quan 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: 15000000 - 20000000 per month | Posted: 25 Apr 2018

/COBOLJava/.NET系/PHP/SQL/COBOL (Ưu tiên biết về ngôn ngữ lập trình) - Tuổi 22-35, nam/nữ - Tốt nghiệp CĐ trở lên - Tiếng Nhật...
Lập Trình Viên Ứng Dụng Web
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: 12000000 - 15000000 per month | Posted: 23 Apr 2018

nghiệm lập trình: - Nhóm các ngôn ngữ PHP/Ruby, JavaScript, HTML, CSS Python, Actionscript, COBOL, Golang, JS/TS, C++, C...
Hn] 02 Java Developers
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 16 Apr 2018

java Developers with at least 1 years' experience. The project is to convert legacy language such as COBOL, PLI to Java/C... - Active, smart - Good at English - Experience with Cobol (optional) Kỹ năng mong muốn: Thông tin chung Loại hình công...
Business Analyst Assistant Manager
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 12 Apr 2018

: · Experience in Application Analyst (COBOL, Java). · Experience in Core System Life/Asia (SMART/400) would be an advantage...
Software Architect
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 30 Mar 2018

large scale mainframe applications using COBOL/COBOLII/eCOBOL, TELON, IMS, CICS, JCL, TSO/ISPF. - Solid PL SQL coding...
Software Architect
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 29 Mar 2018

large scale mainframe applications using COBOL/COBOLII/eCOBOL, TELON, IMS, CICS, JCL, TSO/ISPF. - Solid PL SQL coding...
KỸ SƯ PhÁt TriỂn PhẦn MỀm - QuẬn 3, HỒ ChÍ Minh (500-1000 Usd)
Company: unknown |

Location: Quan 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 21 Mar 2018

kinh nghiệm về lập trình Biết về các ngôn ngữ Java/.NET系/PHP/SQL/COBOLJava/.NET系/PHP/SQL/COBOL Tuổi 22-35, nam/nữ Tốt...
KỸ SƯ PhÁt TriỂn PhẦn MỀm - QuẬn 3, HỒ ChÍ Minh (500-1000 Usd)
Company: unknown |

Location: Quan 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: $500 - 1000 per month | Posted: 20 Mar 2018

Cầu Công Việc 1-3 năm kinh nghiệm về lập trình Biết về các ngôn ngữ Java/.NET系/PHP/SQL/COBOLJava/.NET系/PHP/SQL/COBOL...
Sap Erp Engineer
Company: unknown |

Location: Cau Giay, Ha Noi, Vietnam

| Salary: $700 - 1000 per month | Posted: 15 Mar 2018

và ngôn ngữ ABAP. (Trường hợp chưa biết, thì sẽ được đào tạo. Tuy nhiên, ưu tiên những ứng viên có kiến thức về COBOL và...
Hn] 02 Java Developers
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 14 Mar 2018

java Developers with at least 1 years' experience. The project is to convert legacy language such as COBOL, PLI to Java/C... - Active, smart - Good at English - Experience with Cobol (optional) Kỹ năng mong muốn: Thông tin chung Loại hình công...
KỸ SƯ CẦu NỐi TiẾng NhẬt - QuẬn 3, HỒ ChÍ Minh (1200-1500 Usd)
Company: unknown |

Location: Quan 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: $1200 - 1500 per month | Posted: 10 Mar 2018

sau java/.NET/PHP/SQL/COBOL Tuổi 22-35 Nam/Nữ, tiếng Tiếng Nhật N2 trở lên Thông tin khác Hình thức: Nhân viên...
KỸ SƯ CẦu NỐi TiẾng NhẬt - QuẬn 3, HỒ ChÍ Minh (1200-1500 Usd)
Company: unknown |

Location: Quan 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 09 Mar 2018

/PHP/SQL/COBOL Tuổi 22-35 Nam/Nữ, tiếng Tiếng Nhật N2 trở lên Thông tin khác Hình thức: Nhân viên chính thức...