find the right job for you in Vietnam


Cobol jobs in Vietnam

7 cobol jobs

Senior Analyst, Application Development ( Cobol)
Company: Sun Life Vietnam Insurance Company Limited |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 18 Oct 2018

as required by supervisor. Yêu Cầu Công Việc Technical skills: o Well understandings on COBOL programming language o Expert with IBM CISC...
It Executive - Cobol Developer
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 21 Sep 2018

: + Well understandings on SMART/400, COBOL & CL programming language, and XML language + Expert with IBM Batch, Online, BO and XML letter...
Cobol Internship Program
Company: Capgemini |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 26 Oct 2018

Mô Tả Công Việc - Learn and practice COBOL programming language - Learn Insurance domain knowledge - Live projects...
French Rpp Cobol Developer
Company: Capgemini |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 26 Oct 2018

Mô Tả Công Việc Responsible for developing software applications using RPP (Rational PurifyPlus) et COBOL...
It Executive - Cobol Developer
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 19 Oct 2018

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: IT Executive - Cobol...: + Well understandings on SMART/400, COBOL & CL programming language, and XML language + Expert with IBM Batch, Online, BO and XML letter...
Tuyển Kỹ Sư Công Nghệ Thông Tin Làm Việc Tại Nhật Bản
Company: Cong Ty TNHH Yumeglobal |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 31 Oct 2018

, PHP, Oracle, Cobol, Matlab, IOS, Android …, lập trình hướng đối tượng, vận dụng – lưu trữ- quản lý,.... - Địa điểm làm...
Chuyên Viên Phát Triển Ứng Dụng Thẻ
Company: Ngan Hang TMCP Xuat Nhap Khau Viet Nam (Eximbank) |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 25 Oct 2018

ngành Công nghệ thông tin. Thành thạo một trong các ngôn ngữ lập trình C#, Cobol - Hiểu biết các cơ sở dữ liệu: Oracle...