find the right job for you in Vietnam


Cognos jobs in Vietnam

29 cognos jobs

Senior Merchandiser
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 21 May 2018

management systems (PDM, Cognos, Share Point) where applicable. Understand company and department strategy and effectively...
Sap Analytics Consultant / Developer
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 17 May 2018

/ IBM Cognos/ SAS / ABAP is an advantage. Mô tả Ngành nghề việc làm: Cấp bậc: Nhân viên Nơi làm việc: , Quận 12...
Sap Analytics Consultant / Developer
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 16 May 2018

of Oracle Hyperion/ IBM Cognos/ SAS / ABAP is an advantage....
Market Analyst
Company: Le Meridien Saigon |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 05 May 2018

. Ensure complete understanding of Opera, Delphi, Cognos, Starboard Reports, Startrack, ROS and any other applicable systems...
Project Manager ( Senior Developer Background Required)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 27 Apr 2018

settlement system is preferable. - Knowledge about BI tool (Cognos tool) is preferred....
Senior Business Analyst
Company: Abbott |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 25 Apr 2018

Excel or Statistical software (e.g. Minitab or SPSS) is required Using Cognos Powerplay or other Business Intelligence...
Manager, Data Engineer
Company: Manulife |

Location: Tan Phu, Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 31 Mar 2018

business intelligence systems dashboard reporting, and analytical reporting, and related BI tools (e.g., Power BI, Cognos...
Senior Business Analyst
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 24 Mar 2018

- statistical skill using Microsoft Excel or Statistical software (e.g. Minitab or SPSS) is required Using Cognos Powerplay...
Sap Business Intelligence Consultant
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 31 Jan 2018

/ IBM Cognos/ SAS/ ABAP would be a big advantage. - SAP/ Oracle/ IBM Certified candidates would be an advantage...
Nhân Viên Hỗ Trợ Tín Dụng - Ban Fdi
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 19 May 2018

, BI Cognos, mở L/C, chứng từ là một lợi thế - Biết ngoại ngữ tiếng Anh (không cần giao tiếp lưu loát, đọc hiểu được hồ sơ...
Nhân Viên Hỗ Trợ Tín Dụng - Ban Fdi
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 19 May 2018

QHKH DN từ các ngân hàng khác. - Biết soạn chứng từ theo quy định OCB, hạch toán giải ngân trên hệ thống T24, BI Cognos...
Chuyên Viên/chuyên Viên Cao Cấp Bộ Phận Phát Triển Và Tích Hợp Dữ Liệu
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 19 May 2018

việc với cơ sở dữ liệu như Oracle Database, Ms Sql Server, Cơ sở dữ liệu mã nguồn mở, Data warehouse, BI, IBM Cognos...
Chuyên Viên/chuyên Viên Cao Cấp Bộ Phận Phát Triển Và Tích Hợp Dữ Liệu
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 19 May 2018

với cơ sở dữ liệu như Oracle Database, Ms Sql Server, Cơ sở dữ liệu mã nguồn mở, Data warehouse, BI, IBM Cognos,... Có kinh...
Software Developer - Java - Up To 1250usd
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 10 May 2018

thiết kế mẫu (design pattern) như IoC pattern, DI pattern… ; Có kiến thức về công cụ BI (Công cụ Cognos được ưu tiên). Có...
Software Developer - Java - Up To 1250usd
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 09 May 2018

pattern, DI pattern… ; Có kiến thức về công cụ BI (Công cụ Cognos được ưu tiên). Có kiến thức về chu trình phát triển phần...
Market Analyst
Company: unknown |

Location: Quan 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 05 May 2018

the weekly Revenue Meeting calls. · Ensure complete understanding of Opera, Delphi, Cognos, Starboard Reports, Startrack...
Bi Developer
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta - Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 24 Apr 2018

, Oracle BIEE, IBM Cognos, SAP BO… - Có hiểu biết về Python, R - Có hiểu biết về nghiệp vụ EBS, Supply Chain, Manufacturing...
Tuyển Nhân Viên Quản Trị Hệ Thống
Company: unknown |

Location: Quan 4, Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 23 Apr 2018

Microsoft Dynamics AX, Dynamics CRM,IBM Cognos, SAS, QAD ERP, Quyền lợi được hưởng Môi trường làm việc năng động trẻ trung...
Software Developer (.net, Html, Css, Javascrip, Angular Js)
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 18 Apr 2018

cụ Cognos được ưu tiên). Có kiến thức về chu trình phát triển phần mềm theo mô hình thác nước (waterfall); Ứng viên có...
Software Developer (.net, Html, Css, Javascrip, Angular Js)
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 17 Apr 2018

(design pattern) như IoC pattern, DI pattern… ; Có kiến thức về công cụ BI (Công cụ Cognos được ưu tiên). Có kiến thức...