find the right job for you in Vietnam


Cognos jobs in Vietnam

19 cognos jobs

Business Intelligence Analyst
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 26 Jun 2019

skills, including proven experience with Oracle, SQL, Cognos Time management Ability to work under high pressure, multiple...
Data Warehouse Technical Specialist
Company: Citigroup |

Location: Mississauga, ON - Nam Can, Ca Mau, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 20 Jun 2019

, ETL and BI) o Performance Tuning (Well versed with analyzing query plans) Desired – Familiarity with Cognos...
Financial Planning & Analysis, Expansion Region Manager
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 25 May 2019

projects to completion Good communication and presentation skills Experience in using Cognos will be a plus...
Database Engineer (sql, Mysql, Oracle)
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 27 Jun 2019

vấn SQL, Report Có kinh nghiệm làm việc với một trong các công cụ xây dựng Report: Sap Business Object, IBM Cognos...
Database Engineer (sql, Mysql, Oracle)
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 27 Jun 2019

Business Object, IBM Cognos, Oracle Report, Jasper Report, … Có kiến thức về Data model (3NF, Star schema, … ) là một lợi thế...
Data Analyst (data Warehouse, Bi, Etl)
Company: Ngan Hang TMCP Quoc Te Viet Nam (VIB) |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 26 Jun 2019

Cognos,...; Có kinh nghiệm làm việc với các ngôn ngữ phát triển phần mềm hướng đối tượng: Java, .Net; Có kinh nghiệm phát...
Data Warehouse Developer (java/ .net/ Python) - Upto 25m
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 23 Jun 2019

Intelligence (OBIEE, Cognos …) Công cụ về ETL (ODI, SSIS, DataStage …) Thông tin khác Hình thức: Nhân viên chính thức...
Data Analyst (ewallet/payment)
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 20 Jun 2019

OR familar with BI Cognos 10 and 11 to develop BI reports. Define and use checking rules to monitor the data integrity...
Data Analyst (ewallet/payment)
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 19 Jun 2019

Cognos 10 and 11 to develop BI reports. Define and use checking rules to monitor the data integrity and correctness...
Business Inteligence Specialist
Company: Cong ty Gimasys |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 18 Jun 2019

Cognos, Qlik, Tableau, Power BI,… - Tham gia cùng đội dự án để phân tích yêu cầu khách hàng, thiết kế giải pháp và tạo tài...
Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Bi & Data Warehouse Bpm
Company: Ngan Hang TMCP Quoc Te Viet Nam (VIB) |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 15 Jun 2019

Oracle Database, SQL Server, Cơ sở dữ liệu mã nguồn mở, Data warehouse, BI, IBM Cognos,... Có kinh nghiệm làm việc với các...
04 Chuyên Viên Quản Trị Ứng Dụng
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 15 Jun 2019

tảng như: PL/SQL, IBM COGNOS, IBM Portal và IBM Web, Apache Tomcat, Web Service, API,... - Có hiểu biết và kỹ năng xử lý...
Data Warehouse Developer (java/ .net/ Python) - Upto 25m
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: 12000000 per month | Posted: 07 Jun 2019

thế) Cơ sở dữ liệu: Oracle, MS SQL Công cụ về Business Intelligence (OBIEE, Cognos …) Công cụ về ETL (ODI, SSIS...
Chuyên Viên Phát Triển Báo Cáo - Phòng Quản Trị Dữ Liệu Và Báo Cáo - Khối Cntt
Company: Ngan Hang TMCP Dai Chung Viet Nam |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 04 Jun 2019

Mô Tả Công Việc 1. Tham gia thiết kế/phát triển/quản trị các báo cáo trên nền tảng BI (SAP BO/OBIEE/Cognos…) 2. Tham...
Senior Data Developer (dwh Project)
Company: VPBank - Https://tuyendung.vpbank.com.vn/ |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 28 May 2019

(Cognos BI). Extensive experience in IBM NETEZZA Database Extensive experience ETL in IBM InfoSphere Information Server...
Senior System Analyst (dwh Project)
Company: VPBank - Https://tuyendung.vpbank.com.vn/ |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 28 May 2019

- Extensive experience and expert knowledge in Business Intelligence Reporting tools of Microsoft/Oracle(BO)/IBM (Cognos BI...
Business Intelligence Analyst
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 26 May 2019

acumen with aptitude to learn the business Strong computer skills, including proven experience with Oracle, SQL, Cognos...
Nhân Viên Data Analyst
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 18 Apr 2019

) - Crystal Report/Report/Writer/Cognos; - Excel VBA/Pivot Tables; - Hiểu biết về Kế toán (hệ thống số tài khoản). Thông tin...
Business Intelligence Analyst
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 08 Apr 2019

acumen with aptitude to learn the business Strong computer skills, including proven experience with Oracle, SQL, Cognos...