find the right job for you in Vietnam


Cognos jobs in Vietnam


Sorry! We couldn't find any job for such criteria. You may want to try one of the familiar jobs:

Sap Business Intelligence Consultant
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 31 Jan 2018

/ IBM Cognos/ SAS/ ABAP would be a big advantage. - SAP/ Oracle/ IBM Certified candidates would be an advantage...
Project Manager ( Senior Developer Background Required)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 24 Jan 2018

settlement system is preferable. - Knowledge about BI tool (Cognos tool) is preferred....
Sap Business Intelligence Consultant
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 19 Jan 2018

is a plus. - Familiarity with Oracle Hyperion/ IBM Cognos/ SAS/ ABAP would be a big advantage. - SAP/ Oracle/ IBM Certified candidates...
(senior) Software Engineer (banking Developer)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 16 Jan 2018

(Cognos tool) is preferred....
Erp & Project Manager / Asia
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 31 Dec 2017

; IBM Cognos Analytics; Oracle: Hyperion, BI Suite; SAP - Business Intelligence or free-source solutions …etc. Systems: SAP...
Sap Business Intelligence Consultant
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 25 Dec 2017

is a plus. Familiarity with Oracle Hyperion/ IBM Cognos/ SAS/ ABAP would be a big advantage. SAP/ Oracle/ IBM Certified candidates...
Chuyên Viên Cao Cấp Vận Hành Công Nghệ - M1tech - Hà Nội
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 31 Jan 2018

mềm midware như Sharepoint,Websphere,MQueue, SQL Server, Oracle, IBM Cognos - Hiểu biết về các thao tác với các hệ điều...
Chuyên Viên Cao Cấp Quản Trị Ứng Dụng - Kcn - Msb - Hà Nội
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 31 Jan 2018

,Websphere,MQueue, SQL Server, Oracle, IBM Cognos - Hiểu biết về các thao tác với các hệ điều hành UNIX.Linux - Có khả năng...
Chuyên Viên Quản Trị Dữ Liệu - Vpbank
Company: VPBank - Https://tuyendung.vpbank.com.vn/ |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 24 Jan 2018

nghiệm làm việc với IBM Data model, SQL Server, BI Cognos - Hiểu cơ bản về các hoạt động và sản phẩm của ngân hàng...
Chuyên Viên Cao Cấp Vận Hành ứng Dụng - Kcn - Msb - Hà Nội
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 24 Jan 2018

, IBM Cognos - Hiểu biết về các thao tác với các hệ điều hành UNIX.Linux - Có khả năng turning các hệ thống báo cáo, CSDL...
Chuyên Viên Chính Quản Trị ứng Dụng - Kcn - Msb - Hà Nội
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 06 Jan 2018

Microsoft, IBM, Oracle về cở sở dữ liệu hoặc phần mềm midware như Sharepoint,Websphere,MQueue, SQL Server, Oracle, IBM Cognos...
Erp & Project Manager / Asia
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 30 Dec 2017

, MongoDB Business Intelligence / Data Analytics solution: Sisense, Microsoft SSIS, SSAS, SSRS; IBM Cognos Analytics; Oracle...
Bi/dwh Developer
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 27 Dec 2017

khai cho Banking / T24 / IBM datamodel cho banking - Có kinh nghiệm sử dụng các tool: IBM datastage, IBM Cognos, Oracle...