find the right job for you in Vietnam


Cognos jobs in Vietnam

10 cognos jobs

Sap Business Intelligence Consultant
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 01 Dec 2017

is a plus. - Familiarity with Oracle Hyperion/ IBM Cognos/ SAS/ ABAP would be a big advantage. - SAP/ Oracle/ IBM Certified candidates...
Hcm] 02 Microsoft Power Bi Developers
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 28 Nov 2017

, IBM Cognos BI, SAS Visual Analytics,…) is a plus. - Knowledge of SQL queries, SQL Server Reporting Services (SSRS), SQL...
Sap Business Intelligence Consultant
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 17 Oct 2017

is a plus. Familiarity with Oracle Hyperion/ IBM Cognos/ SAS/ ABAP would be a big advantage. SAP/ Oracle/ IBM Certified candidates...
Sap Business Intelligence Consultant
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 24 Jul 2017

/ IBM Cognos/ SAS/ ABAP would be a big advantage. - SAP/ Oracle/ IBM Certified candidates would be an advantage...
Bi/dwh Developer
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 09 Dec 2017

kinh nghiệm sử dụng các tool: IBM datastage, IBM Cognos, Oracle Business Intelligence,Oracle Data Integrator (ODI...
Nhân Viên Thống Kê Làm Việc Tại Q.7
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: 7000000 - 10000000 per month | Posted: 05 Dec 2017

, công việc mới. - Ngôn ngữ SQL; - SQL server scripts; (triggers, auto-batch) - Crystal Report/Report/Writer/Cognos...
Development Merchandiser
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 19 Nov 2017

accurate and timely updates of data management systems (PDM, Cognos, SharePoint) where applicable. Yêu cầu công việc...
Chuyên Viên Phát Triển Và Tích Hợp Dữ Liệu (database Integration & Management Services)
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 19 Oct 2017

warehouse, BI, MS Sharepoint, IBM Cognos Kinh nghiệm làm việc với IIS, Apache và sử dụng thành thạo các Application Server như...
Chuyên Viên Phát Triển Và Tích Hợp Dữ Liệu (database Integration & Management Services)
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 19 Oct 2017

, Hệ thống quản trị thông tin,.. Có kinh nghiệm về Data warehouse, BI, MS Sharepoint, IBM Cognos Kinh nghiệm làm việc...
Bi/dwh Developer
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 05 Aug 2017

khai cho Banking / T24 / IBM datamodel cho banking - Có kinh nghiệm sử dụng các tool: IBM datastage, IBM Cognos, Oracle...