find the right job for you in Vietnam


Composer jobs in Vietnam

19 composer jobs

Senior Php Developer
Company: Fontis |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 09 Oct 2018

Composer, XDebug) HTML, CSS, JavaScript git Version Control Software Familiarity with any of the following technologies...
Junior Video Motion Graphic Designer
Company: TotallyAwesome |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 09 Oct 2018

. ● Extensive knowledge of Final Cut Pro, Adobe Premiere, and Avid Media Composer, Adobe Illustrator (Bonus: After Effects, Motion...
Php Web Developer (mysql, Wordpress) - Salary Up To $1500
Company: GKIM Viet Nam Co.,Ltd |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 04 Oct 2018

thức về các công nghệ tiên tiến hiện nay như NPM, Webpack, Gulp, Composer. Phải có kiến thức và chú ý đến một số khía cạnh...
Senior Php Developer - Hanoi, Vietnam
Company: TwentyCi Ltd |

Location: Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 25 Sep 2018

required. Experience Integrating multiple data sources with one system. Experienced with Composer, Git, Linux Server, Docker, AWS Services...
ChuyÊn ViÊn PhÁt TriỂn Website (web Developer)
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: 12000000 per month | Posted: 18 Oct 2018

phát triển web hiện đại: Git, NPM, Composer, Webpack Thông tin khác Bằng cấp: Cao đẳng Độ tuổi: Không giới...
Video Editor
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 18 Oct 2018

sửa video như (Avid Media Composer, LightWorks, Premiere, After Effects, Final Cut, …); - Có kinh nghiệm trong việc chỉnh...
Tuyển Gấp] 4 Kỹ Sư Điện Tử
Company: CONG TY CO PHAN KY THUAT CONG NGHE ECOTEK |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 17 Oct 2018

Composer Studio (CCS). - Biết lập kế hoạch chủ động trong công việc. - Đam mê công việc nghiên cứu, phát triển tạo ra những...
ChuyÊn ViÊn PhÁt TriỂn Website (web Developer)
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: 12000000 per month | Posted: 17 Oct 2018

công cụ phát triển web hiện đại: Git, NPM, Composer, Webpack Thông tin khác Bằng cấp: Cao đẳng Độ tuổi: Không giới...
Tuyển Gấp] 4 Kỹ Sư Điện Tử
Company: Cong Ty Co Phan Ky Thuat Cong Nghe Ecotek |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 13 Oct 2018

kế mạch: Altium, Orcad. - Sử dụng công cụ lập trình Keil MDK, Code Composer Studio (CCS). - Biết lập kế hoạch chủ động trong...
Lập Trình Viên Backend Php (fresher / Junior)
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 07 Oct 2018

, composer, php artisan,... - Có kinh nghiệm sử dụng các dịch vụ AWS, Heroku là một lợi thế. - Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh...
Lập Trình Viên Backend Php (fresher / Junior)
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 06 Oct 2018

, bảo mật hệ thống, server là một lợi thế - Có hiểu biết và làm việc được với NPM, composer, php artisan,... - Có kinh...
Lập Trình Viên Php
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: 7500000 - 10000000 per month | Posted: 25 Sep 2018

). - Thành thạo các công cụ quản lý mã nguồn như: GIT, SVN, Composer, ... - Có kinh nghiệm sử dụng một trong các Framework...
Junior Php Developer
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 23 Sep 2018

năng cắt HTML - Biết sử dụng các tool: git, filezilla, composer - Kinh nghiệm ít nhất 3 tháng với PHP, MySQL - Biết sử...
Lập Trình Viên Php
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: 7500000 - 10000000 per month | Posted: 19 Sep 2018

quản lý mã nguồn như: GIT, SVN, Composer, ... - Có kinh nghiệm sử dụng một trong các Framework: Laravel, CakePHP, Zend...
Lập Trình Viên Backend Php (fresher / Junior)
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 16 Sep 2018

- Có hiểu biết và làm việc được với NPM, composer, php artisan,... - Có kinh nghiệm sử dụng các dịch vụ AWS, Heroku...
Hybrid Mobile App Developer
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: 15000000 - 20000000 per month | Posted: 15 Sep 2018

(written) - Good knowledge of Git, Composer - Experience with interfaces (REST, JSON) - Database Experience - (MySQL...
Php Developer
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: 15000000 - 20000000 per month | Posted: 15 Sep 2018

(written) - Good knowledge of Git, Composer - Experience with interfaces (REST, JSON) - Database Experience - (MySQL...
Lập Trình Viên Wordpress
Company: unknown |

Location: Hai Ba Trung, Hanoi, Vietnam

| Salary: 10000000 - 12000000 per month | Posted: 22 Aug 2018

nghiệm làm plugin, API, hook, buddypress là một lợi thế. - Customize plugin như Visual Composer, Elementor, ACF.. Quyền...
Video Editor
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 21 Aug 2018

Cầu Công Việc - Thông thạo các phần mềm chỉnh sửa video như (Avid Media Composer, LightWorks, Premiere, After Effects...