find the right job for you in Vietnam


Composer jobs in Vietnam

19 composer jobs

Junior Cto
Company: Reeracoen |

Location: Vietnam, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 20 Oct 2017

- Experience in developing composer packages - Experience in integrating third party APIs - Understanding of openapi...
Sound Editor, Composer
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: 12000000 - 15000000 per month | Posted: 12 Nov 2017

1) Soạn nhạc TVC hoặc Viral (Compose the TVC or Viral music), 2) Tìm nhạc và cắt theo flow và brief của đạo diễn (Find the properly music and cut it down), 3) âm thanh cho sản phẩm TVC, Film hoặc Viral (Design the sound for TVC, Film or V...
Sound Editor, Composer
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 29 Jul 2017

- Tìm nhạc và cắt theo flow và brief của đạo diễn (Find the properly music and cut it down), - Thiết kế âm thanh cho sản phẩm TVC, Film hoặc Viral (Design the sound for TVC, Film or Viral), - Thu voice over của các voice talent (Record th...
10 Senior Php Developers ($1,000-$1,500)
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: $1000 - 1500 per month | Posted: 16 Nov 2017

in PHP development Good English communication skill (verbal and written) Good knowledge of Git, Composer, YAML & Drush...
Ui/ux Designer
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 21 Jul 2017

of UX design experience Have knowledge in UX software such as InVision, UXPin, Balsamiq, Framer.js, Quartz Composer...
Video Editor [hcm]
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: 7000000 - 10000000 per month | Posted: 16 Nov 2017

Yêu cầu: - Thông thạo các phần mềm chỉnh sửa video như (Avid Media Composer, LightWorks, Premiere, After Effects, Final...
Kỹ Sư điện Tử - Tự động Hóa
Company: Tat ca Muc luong |

Location: Dong Hoa, Phu Yen, Vietnam

| Salary: 7000000 - 10000000 per month | Posted: 08 Nov 2017

- Sử dụng công cụ thiết kế mạch: Altium, Orcad. - Sử dụng công cụ lập trình Keil MDK, Code Composer Studio (CCS... kế mạch: Altium, Orcad. - Sử dụng công cụ lập trình Keil MDK, Code Composer Studio (CCS) - Đam mê công việc nghiên cứu, phát...
Junior Php Developer
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 06 Nov 2017

, CSS, Javascript, Jquery, AJAX, bootstrap có khả năng cắt HTML - Biết sử dụng các tool: git, filezilla, composer - Kinh...
Senior Php Developer
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 06 Nov 2017

). - Biết sử dụng các tool: git, filezilla, composer. - Kinh nghiệm ít nhất 18 tháng với PHP, MySQL, phpmyadmin. - Thành thạo...
Account Manager
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 04 Nov 2017

on our reputation. Our quality is guaranteed. Every famous composer, producer, musician and singer in Vietnam is an associate...
Senior Event Executive
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 04 Nov 2017

famous composer, producer, musician and singer in Vietnam is an associate of ours. Our customers can be assured the highest...
Event Technical Executive
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 04 Nov 2017

. Our reliability stands on our reputation. Our quality is guaranteed. Every famous composer, producer, musician and singer in Vietnam...
Operation Manager
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 04 Nov 2017

composer, producer, musician and singer in Vietnam is an associate of ours. Our customers can be assured the highest quality...
Cộng Tác Viên Content Video Editor
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 20 Oct 2017

sửa video như (Avid Media Composer, LightWorks, Premiere, After Effects, Final Cut, …); - Có kinh nghiệm trong việc chỉnh sửa và...
Lập Trình Viên Laravel
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 15 Oct 2017

trên 3 năm. Biết framework Laravel. Biết sử dụng git, composer. Trình độ tiếng nhật : N3. Ưu tiên ứng viên có nguyện...
Video Editor
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 30 Sep 2017

Media Composer, LightWorks, Premiere, After Effects, Final Cut, …); - Có kinh nghiệm trong việc chỉnh sửa và tạo hiệu ứng...
Video Editor
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 29 Sep 2017

thạo các phần mềm chỉnh sửa video như (Avid Media Composer, LightWorks, Premiere, After Effects, Final Cut, …); - Có kinh...
Chuyên Viên Seo Web
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, South East, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 25 Jul 2017

dụng thành thạo Blogspot, Wordpress (có thể chỉnh sửa giao diện với Visual Composer và thành thạo Plugin hỗ trợ SEO). - Có...
Lập Trình Viên Wordpress
Company: unknown |

Location: Hanoi, Red River Delta, Vietnam

| Salary: 5000000 - 7000000 per month | Posted: 07 Jul 2017

làm sao được) - Biết sử dụng các plugin phổ biến: Visual Composer, WP Super Cache, Advanced Custom Fields,... - Có tinh...