find the right job for you in Vietnam


Computer jobs in Vietnam

1 to 40 of 5,877 computer jobs

Computer Network & Mis Maintenance Assistant Engineer
Company: General Resources |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 01 Dec 2018

with an emphasis in electronic or computer science or network management or MIS related professional. 2. Technical Skills and Prior... Experience: At least 2~3 year experience in the company or group computer network maintenance or system facility set up...
Computer Science Teacher
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 29 Nov 2018

of LEGO robotics, problem-solving skills, and simple computer programming skills - Required: strong teamwork... and interpersonal skills; ability to work with elementary-aged children in a co-teaching capacity - Preferred: computer science/math...
Computer Network & Mis Maintenance Assistant Engineer
Company: GENERAL RESOURCES |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 04 Dec 2018

Hồ Chí Minh, Computer Network & MIS Maintenance Assistant Engineer | Việc làm Công nghệ thông tin Tên công...: Nhân viên Yêu cầu công việc 1. Education: BA/BS in Business with an emphasis in electronic or computer science or network...
Phong VŨ Computer_quẢng TrỊ] Kế Toán Thu Ngân
Company: unknown |

Location: Quang Tri, Quang Tri, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 02 Dec 2018

: [PHONG VŨ COMPUTER_QUẢNG TRỊ] Kế Toán Thu Ngân Mã công việc: Mô tả công việc: - Ghi sổ sách, lưu giữ chứng từ liên quan...
Phong VŨ Computer_quẢng TrỊ] Nhân Viên Kho
Company: unknown |

Location: Quang Tri, Quang Tri, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 02 Dec 2018

: [PHONG VŨ COMPUTER_QUẢNG TRỊ] Nhân Viên Kho Mã công việc: Mô tả công việc: - Nhập, quản lý sắp xếp hàng hóa - Giao...
Phong VŨ Computer_long XuyÊn] Quản Lý Chi Nhánh
Company: unknown |

Location: Long Xuyen, An Giang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 02 Dec 2018

: [PHONG VŨ COMPUTER_LONG XUYÊN] Quản Lý Chi Nhánh Mã công việc: Mô tả công việc: - Triển khai, thực hiện chỉ tiêu doanh...
Phong VŨ Computer_quẢng TrỊ] Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Cntt
Company: unknown |

Location: Van Ban, Lao Cai - Quang Tri, Quang Tri, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 02 Dec 2018

: [PHONG VŨ COMPUTER_QUẢNG TRỊ] Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng CNTT Mã công việc: Mô tả công việc: - Tư vấn sản phẩm đến Khách...
Phong VŨ Computer_long XuyÊn] Nhân Viên Kho
Company: unknown |

Location: Long Xuyen, An Giang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 02 Dec 2018

: [PHONG VŨ COMPUTER_LONG XUYÊN] Nhân Viên Kho Mã công việc: Mô tả công việc: - Nhập, quản lý sắp xếp hàng hóa - Giao...
Phong VŨ Computer_quẢng TrỊ] Giám Sát Cửa Hàng
Company: unknown |

Location: Quang Tri, Quang Tri, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 02 Dec 2018

: [PHONG VŨ COMPUTER_QUẢNG TRỊ] Giám Sát Cửa Hàng Mã công việc: Mô tả công việc: - Phối hợp với Quản lý chi nhánh thực...
Nhân Viên Đối Soát [phong Vũ Computer_hn]
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 02 Dec 2018

: Nhân Viên Đối Soát [Phong Vũ Computer_HN] Mã công việc: Mô tả công việc: - Kiểm soát hàng hóa trong kho, trách...
Phong VŨ Computer_long XuyÊn] Kỹ Thuật Viên Cntt
Company: unknown |

Location: Long Xuyen, An Giang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 02 Dec 2018

: [PHONG VŨ COMPUTER_LONG XUYÊN] Kỹ Thuật Viên CNTT Mã công việc: Mô tả công việc: - Thực hiện công việc cài đặt và lắp...
Phong VŨ Computer_long An] Nhân Viên Kho
Company: unknown |

Location: Long An, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 02 Dec 2018

: [PHONG VŨ COMPUTER_LONG AN] Nhân Viên Kho Mã công việc: Mô tả công việc: - Nhập, quản lý sắp xếp hàng hóa - Giao hàng...
Phong VŨ Computer_quẢng TrỊ] Kỹ Thuật Viên Cntt
Company: unknown |

Location: Quang Tri, Quang Tri, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 02 Dec 2018

: [PHONG VŨ COMPUTER_QUẢNG TRỊ] Kỹ Thuật Viên CNTT Mã công việc: Mô tả công việc: - Thực hiện công việc cài đặt và lắp...
Phong VŨ Computer_long XuyÊn] Kế Toán Thu Ngân
Company: unknown |

Location: Long Xuyen, An Giang, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 02 Dec 2018

: [PHONG VŨ COMPUTER_LONG XUYÊN] Kế Toán Thu Ngân Mã công việc: Mô tả công việc: - Ghi sổ sách, lưu giữ chứng từ liên...
Phong VŨ Computer_hcm] Purchasing
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 28 Nov 2018

: [PHONG VŨ COMPUTER_HCM] PURCHASING Mã công việc: Mô tả công việc: - Chịu trách nhiệm về kế hoạch và kết quả kinh doanh...
Nhân Viên Kho [ Phong Vũ Computer_tây Mỗ, Hà Nội]
Company: Cong ty CP TM-DV Phong Vu |

Location: Tu Liem, Hanoi, Vietnam

| Salary: 7000000 per month | Posted: 26 Nov 2018

Hà Nội, Nhân Viên Kho [ Phong Vũ Computer_Tây Mỗ, Hà Nội] | Việc làm Kho vận/Vật tư Tên công ty Công ty CP TM-DV...
Quản Lý Showroom Ict [phong Vũ Computer_quảng Ninh]
Company: Cong ty CP TM-DV Phong Vu |

Location: Vietnam, Vietnam

| Salary: 15000000 per month | Posted: 26 Nov 2018

Quảng Ninh, Quản Lý Showroom Ict [Phong Vũ Computer_Quảng Ninh] | Việc làm Quản lý điều hành Tên công ty Công ty CP...
Phong Vũ Computer_quảng Ninh] Quản Lý Showroom Ict
Company: Cong ty CP TM-DV Phong Vu |

Location: Vietnam, Vietnam

| Salary: 15000000 per month | Posted: 25 Nov 2018

Quảng Ninh, [Phong Vũ Computer_Quảng Ninh] Quản Lý Showroom Ict | Việc làm Quản lý điều hành Tên công ty Công ty CP...
Phong Vũ Computer_hà Nội] Designer Martketing
Company: unknown |

Location: Hanoi, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 14 Nov 2018

: [Phong Vũ Computer_Hà Nội] Designer Martketing Mã công việc: Mô tả công việc: - Thiết kế banner, standee, backdrop...
Phong VŨ Computer_hcm] KỸ ThuẬt ViÊn PhÒng MÁy - G-cafe
Company: unknown |

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

| Salary: unspecified | Posted: 14 Nov 2018

: [PHONG VŨ COMPUTER_HCM] KỸ THUẬT VIÊN PHÒNG MÁY - G-CAFE Mã công việc: Mô tả công việc: - Cài đặt, triển khai phần mềm...